zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

30.08.2001 RUBRIKA: Články v médiích

Tři bilanční zprávy - tři "televizní" otázky za milióny
Hospodářské noviny 30.8.2001

Léto je roční dobou, ve které korporace kótované na kapitálových trzích zveřejňují pololetní bilanční zprávy. O globálním charakteru současné ekonomiky svědčí fakt, že některé informace z amerického kapitálového trhu mají svůj význam a mohou mít dopad i na situaci u nás doma, v České republice.

Otazníky nad kabelem…

UnitedGlobalCom je společností se základnou v americkém Denveru, která v minulých letech mocně rozvinula své investiční aktivity v oboru kabelové komunikace. Její evropskou divizí je United Pan-European Communications UPC. Ta před dvěma lety u nás ke své firmě KabelNet přikoupila Kabel Plus a Dattelkabel, čímž se stala dominantním vlastníkem systémů kabelové televize v České republice.

Čeho si zahraniční komentátoři na zprávě UPC ze 14.srpna nejvíce všímají? Zaujaly odchod ředitele Gene Schneidera z funkce a odhodlání propustit 1000-1500 pracovníků ve snaze zefektivnit a zlevnit distribuční operace v návaznosti na potíže, se kterými se dnes UPC potýká. Ta největší spočívá v tom, že UPC je předlužená, že její obrovské investice negenerují zisk v takovém tempu, jak se očekávalo. To se odráží na ceně akcií UPC, jejichž hodnota se dnes pohybuje kolem jednoho Eura, zatímco ještě před rokem se prodávaly za 30 Euro.

Z hlediska dopadu na český trh může mít velký význam oznámení, že v Polsku se UPC spojila s Canal Plus, se kterou chce vytvořit společnou digitální platformu satelitní a kabelové televize. Právě tento měsíc se potvrdilo, že UPC prodala za 150 milionů Euro tři čtvrtiny svého polského podniku konkurentovi na zdejším trhu, který je audiovizuální divizí Vivendi Universal.

UPC zaujala dominantní postavení v kabelové komunikaci nejen v České republice, ale také v Polsku a Maďarsku. 18.září to bude přesně rok, kdy UPC zahájila digitální satelitní službu pro Českou republiku UPC Direct a připravila pro něj dva vlastní nové programy Sport1 a Private Gold. Je všeobecně známo, že české satelitní vysílání má vazbu na podobný servis v Polsku a Maďarsku.

Vnucuje se tedy otázka: Bude UPC v Polsku i nadále provozovat svůj vlastní satelit se svým vlastním kódováním i když se nyní spojuje s Canal Plus? Nebo se tyto dvě digitální satelitní služby spojí do jedné? Majetkové poměry naznačují, čí systém to asi vyhraje, což implikuje otázku další: Bude UPC Direct v České republice pokračovat v nezměněné podobě, nebo se také tady přizpůsobí standardům Canal Plus?

...arbitrážemi CME

Společnost Central European Media Enterprises CME je u nás známá svoji účastí na založení televize NOVA v letech 1993-94. Přestože se CME po konfliktu s držitelem licence CET 21 v roce 1999 na vysílání TV NOVA už nepodílí, stále zůstává u nás ve hře svými soudními spory a mezinárodními arbitrážemi, které vede proti českému státu.

Bilanční zpráva za druhé čtvrtletí a první pololetí z 8.srpna zatím v tomto ohledu nepřináší nic nového. Proces vykonávání únorového nálezu arbitráže Mezinárodní obchodní komory ICC ve sporu CME versus Vladimír Železný má zatím hlemýždí tempo a stále se čeká na nálezy rozhodčího orgánu UNCITRAL, u kterého si Ronald Lauder a CME stěžují na český stát, že údajně neochránil jejich investice v zemi.

Podle uvedené zprávy se CME i nadále účastní v televizním vysílání na Slovensku, ve Slovinsku, v Rumunsku a na Ukrajině a znovu vyhlašuje, že má zajištěnou hotovost nejméně na další rok své činnosti. Budoucnost CME však ve velké míře závisí na výsledcích "českých" arbitráží. Rok 2004 bude termínem splatnosti dluhopisů, které CME vydala v roce 1997 a pokud CME do té doby nezíská alespoň nějakou kompenzaci za ztráty v České republice, čeká ji potupný proces konkurzního výprodeje majetku a likvidace.

CME však zůstává v české hře nejen jako žalobce, ale také dlužník České spořitelny. V letech 1996-1997 si CME vypůjčila od České spořitelny 850 miliónů korun, aby mohla od stejného peněžního ústavu odkoupit jeho podíl v ČNTS, tedy v té společnosti, jejíž vlastníci se až do roku 1999 dělili o zisky z provozu televize NOVA.

Do roku 2000 CME své dluhy České spořitelně poctivě platila, ale letos na jaře oznámila, že se s Českou spořitelnou dohodla na splátkových "prázdninách". V praxi to znamenalo, že splátky dluhu, který v té době činil 335 milionů Kč, se měly zastavit až do listopadu 2001. Srpnová zpráva však oznamuje, že CME letos v červenci zaplatila České spořitelně 85 milionů Kč, takže její dluh v České spořitelně je už "jenom" 250 milionů Kč.

V této souvislosti se nabízí otázka, kdy a jak CME zaplatí zbytek svého dluhu. Nehrozí zde nebezpečí, že by v případě nepříznivých arbitrážních nálezů tento dluh musel České spořitelně zaplatit ze státní kasy český stát?

...a českou Novou

Třetí bilanční informace nepochází z amerického kapitálového trhu, ale z českého Obchodního věstníku. V čísle 31 zveřejnil OV tzv. výsledovku hospodaření organizací spojených s provozem naší nejsilnější komerční televize TV NOVA v roce 2000.

Loňský rok byl po roce 1999, v němž došlo k rozchodu s americkým investorem a kdy se uprostřed roku měnily servisní organizace, prvním "normálním" v tom smyslu, že složení ekonomických subjektů se neměnilo, což umožňuje srovnání hospodaření TV NOVA před a po rozchodu s CME.

Zatímco do roku 1999 hospodářské výsledky provozu televize NOVA vykazovala jediná organizace ČNTS s.r.o. (obrat CET 21 se pohyboval jenom v zanedbatelných statisícových položkách), v novém uspořádání se na ekonomických výsledcích podílejí jak držitel licence CET 21 s.r.o., tak servisní organizace Česká produkční 2000 a.s. (ČP 2000).

V účetním výkazu zaujme růst tržeb. Zatímco v roce 1998 ČNTS vykazovala v rubrice "výkony a prodej zboží" přibližně 3,5 miliardy Kč, pak samotná CET 21 v roce 2000 uvádí 4 miliardy Kč (výnosy České televize za stejné účetní období byly 4,85 miliardy Kč), a ČP 2000 navíc uvádí další 1,8 miliardy Kč.

Co se dále změnilo, je nárůst výrobní spotřeby a pokles přidané hodnoty. Zatímco v roce 1998 ČNTS vykazovala výrobní spotřebu ve výši 1,23 miliardy Kč, CET 21 dnes v této kolonce uvádí téměř trojnásobek, částku 3,42 miliardy. Pronikavý nárůst výrobních nákladů se dá vysvětlit mj. tím, že se do nich promítá hrazení výkonů servisní organizace ČP 2000 ve výši 1,8 miliardy. Ale i když sečteme přidanou hodnotu jak v CET 21, tak v ČP 2000, její velikost 1,6 miliardy Kč stále nedosahuje přidané hodnoty 2 miliard ČNTS z roku 1998.

Otázka tedy zní: Čím to je, že se natolik snížila ekonomická efektivita provozu TV NOVA? Může za to růst výrobních nákladů nebo spíše ta skutečnost, že z nováckých příjmů a tím i z audiovizuální sektoru odtékají drobné, ale vydatné praménky na konta nového investora MEF Holding? A pokud CET 21 skutečně investuje do tvorby televizních programů podstatně více a dráže než ČNTS před dvěma roky, proč to není na obrazovce více vidět?

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd