zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

18.10.2001 RUBRIKA: TV3/Články v novinách

Hlavní milníky historie TV Galaxie/TV3
Anatomie jednoho televizního podnikání

14.května 1990 Československá televize zahájila na kmitočtech, na kterých byl dříve retranslován sovětský televizní program, vysílání "otevřeného kanálu" OK3. Do programu sestaveného z volného satelitního vysílání ze zahraničí měli možnost vstupovat také lokální a regionální vysílatelé.

Lokální televize pod střechou Č(S)T

V roce 1992 Martin Kindernay, čerstvý absolvent pedagogické fakulty v Hradci Králové, jako jeden z prvních tuto možnost využívá a pravidelně zásobuje OK3 vlastními pořady s místní a regionální tematikou.

V roce 1993 Martin Kindernay se svým bratrem Markem zakládá společnost RTV Gemma, která se stává produkční a reklamní agenturou s vlastní technikou a grafickým studiem. Zisky RTV Gemma Kindernay reinvestuje do nákupu nové televizní technologie.

4. února 1994 začíná v ČR vysílat TV NOVA na frekvencích bývalého federálního programu F1. Česká televize z bývalého programu OK3/ČT3 vytváří komplementární druhý program k ČT1 a končí s politikou tzv. "trhacích" vysílacích časů pro lokální a regionální vysílatele.

Někteří z nich se uplatňují jako subdodavatelé zpravodajství do TV NOVA a přes poslaneckou sněmovnu vyvolávají tlak, aby jim regulační orgán Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) přidělila náhradní frekvence. RTV Gemma úspěšně přežívá díky svému technickému a produkčnímu zázemí, využívanému k poskytování služeb a výrobě reklam.

Lokální televize pod střechou Premiéry/Primy

1.3.1994 Rada vyhlašuje licenční řízení na lokální televizní vysílání, hlásí se celkem 76 zájemců. Rada vychází z analýzy, podle níž naprostá většina zájemců nemá dostatečně zajištěné produkční a ekonomické zázemí, a proto uděluje licence jen na pět let a pouze v časově omezeném rozsahu 3 hodiny denně, v rámci nově rozvíjeného celoplošného komerčního programu Premiéra TV.

RTV Gemma, která je jedním z těch úspěšnějších regionálních vysílatelů, toto uspořádání nevyhovuje. Martin Kindernay usiluje o získání vysílacích kmitočtů pro celých 24 hodin a navíc se snaží přesvědčit kolegy v regionech, aby s ním vytvořili celoplošnou síť regionálních televizí, která bude mít k dispozici pro reklamu nejen odpolední málo sledované časy, ale i večerní obchodně cenný primetime.

Rada nechce opustit svoji koncepci, která dává přednost celostátnímu programu Premiéra TV s regionálními okny jako efektivnějšímu a pro diváka prospěšnějšímu využití volných kmitočtů. Přesto však nakonec na podzim 1996 podléhá tlaku ze sněmovní masmediální komise a umožňuje Martinu Kindernayovi nepřetržité vysílání z hradeckého vysílače Chlum.

Zrod Galaxie

Licenci získává Martin Kindernay jako fyzická osoba vystupující s hlavičkou Agentura RTV. Kindernay si navíc prosadil povolení zvýšit výkon vysílače na 1 KW na zkušební dobu jednoho roku. Mezitím RTV Gemma, která Kindernayovi slouží jako "servisní" organizace, získává registraci k satelitnímu vysílání.

V oficiálních materiálech RTV Galaxie se uvádí:

 • - 1.1.1997 zahájení vysílání TV Galaxie ve východních Čechách,
 • - 1.1.1998 zahájení satelitního vysílání na celém území ČR.

  Rok 1997 je pro Martina Kindernaye zajímavý v tom, že program Galaxie se postupně dostává do kabelových sítí (v květnu také do Prahy), a že zde dochází k námluvám s nově se vytvářejícím "opozičněsmluvním" konglomerátem TV NOVA/TV Prima. V rámci Beseda Holdingu se Kindernay stává spolumajitelem společnosti G.T.Multimedia, která měla být producentem pořadů pro všechny komerční televize v ČR.

  Projekt však neuspěl stejně jako další programová spolupráce s TV NOVA (s výjimkou zpravodajství), kdy Vladimír Železný pochopil, že partnerství s Kindernayem je jednosměrnou ulicí, ve které nemůže počítat s rychlým návratem vložených investic. Mezitím krachují někteří Kindernayovi partneři v projektu Galaxie TV (např. Elektronika TVS Příbram) a ti, kteří váhali s přistoupením do galaktického projektu, raději zůstávají v nevýhodných, ale bezpečných "oknech" u TV Premiéra (od ledna 1997 TV Prima).

  Galaxie a zahraniční investoři

  Technicky a technologicky iniciativní Martin Kindernay od 1.ledna 1998 sice vstoupil s Galaxií prostřednictvím digitálního satelitního multiplexu CzechLink na území celé ČR, ale když CzechLink odmítl zdarma v experimentu pokračovat a RTV Gemma neměla na digitální distribuci signálu peníze, ta celostátnost se od února 1998 opět omezila jen na několik málo kabelových sítí.

  Na jaře 1998 získává Kindernay zahraničního partnera. Je jím společnost Hungarian Broadcasting Company (HBCO), kótovaná na americkém kapitálovém trhu NASDAQ, která měla k dispozici dvě malé maďarské stanice a snažila se své podnikání rozvinout do celé Střední Evropy. Kromě toho, že HBCO vstoupila do RTV Gemma, zakoupila se také do košické MAC TV Marcela Dekanovského. RTV Gemma tak získala peníze na satelit a od května 1998 se program Galaxie opět stává součástí digitálního menu CzechLink (společně s programem Primy, České televize a Kabel Plus Film).

  Jak se ukázalo, majitelé HBCO byli tuneláři, jejichž hlavním cílem bylo vyvolávat dojem úspěšnosti u amerických akcionářů a takto získaný kapitál ulévat do vlastní kapsy. HBCO v roce 1999 krachuje, v Maďarsku mu Antenna Hungaria na podzim vypíná vysílače a v České republice se RTV Gemma dostává do finančních problémů.

  Mezitím, 1.7.1999, Martin Kindernay jako fyzická osoba získal v Praze frekvenci volného 11.kanálu. Rada souhlasila s tím, že kanál, který měl být použit pro metropolitní vysílání, bude úzce navazovat na existující Galaxii. Opatrnost Rady se však projevila v tom, že pražská licence byla formulována jako "územní rozšíření" hradecké licence, se stejnou dobou platnosti, tedy do 9.září 2001.

  Galaxii střídá TV3

  S pražskou licencí v kapse začal být Kindernay opět zajímavý pro zahraničního investora. Objevil se Peter Gerwe, který pro svoji Story First Communication odkoupil od krachující HBCO podíl v RTV Gemma a ve spolupráci s Janem Obrmanem začal připravovat nový start Galaxie pod hlavičkou nového názvu TV3.

  S novými investory soustředěnými ve společnosti TV3 a.s. odstartoval nový program TV3 v novém šatě 25.května 2000. Obrman a Gerwe se netajili svými plány, že chtějí TV3 rozvinout do podoby celostátně šířeného programu a v tomto duchu vydávali na všechny strany optimistická prohlášení.

  Hlavních investorem (vedle akcionářů Petera Gerweho a skupiny českých fyzických osob, mezi nimiž nechyběla jména jako Karel Schwarzenberg, Jan Dobrovský nebo Zdeněk Bakala) se stal investiční fond Argus Capital z americké pojišťovací společnosti Prudential jako majitel společnosti European Media Ventures S.A. (EMV).

  Marné snahy o celoplošnost

  Aby získala přesné údaje o sledovanosti, TV3 v roce 2000 vstupuje do Asociace televizních organizací (ATO). Výsledky peoplemetrového měření však nejsou nijak povzbuzující, pohybují se kolem jednoho procenta podílu na trhu. Také proto TV3 neustále tlačí na to, aby jí byly uvolněny další kmitočty, včetně těch, které jsou rezervovány pro digitální vysílání.

  Rada sice dva kmitočty v Praze dodala, jinak však trvala na svém, že budoucí digitální kmitočty neuvolní, ani dočasně. Na jaře 2001 se vynořily domněnky, zda tento odmítavý postoj Rady nemá kořeny také v politické animozitě vůči TV3, která se postavila při televizní krizi v ČT na stranu vzbouřenců. Krátce nato politicky angažovaní čeští akcionáři z TV3 mizí.

  Byl konflikt nevyhnutelný?

  TV3 má od samého počátku dvě tváře, dvě oprávnění vysílat a dva provozovatele. Jako satelitní celostátní vysílatel programu TV3 vystupuje společnost TV3 a.s., kde má Martin Kindernay 10 procent podílu. Jako stoprocentní lokální terestrický vysílatel programu TV3 vystupuje fyzická osoba Martin Kindernay se svoji agenturou RTV (nyní převedeno na Galaxia a.s.).

  Tyto dva subjekty jsou navzájem propojené a také na sobě závislé. TV3 a.s. bez terestrických licencí bude uvězněna do omezeného počtu našich kabelových abonentů a nebude mít šanci expandovat a rozšiřovat počet svých diváků. Martin Kindernay jako fyzická osoba, která nevlastní kapitál, potřebuje ke svým licencím bohatého investora. Na vlastní kůži si už vyzkoušel, že sám na to nestačí.

  Historicky zde vznikl známý "novácký" model, kdy nemajetný držitel licence vstupuje do obchodních vztahů s investory a servisními organizacemi, aniž by - podle starého zákona - do těchto vztahů mohl regulátor zasahovat. Bylo jenom otázkou času a pevnosti uzavřených smluv, kdy zde propukne nějaký spor.

  Ten konflikt mohl být sveden do řečiště regulačního orgánu ve prospěch klidné budoucnosti TV3, kdyby Rada využila šance, která se nabízela. Platnost terestrických licencí Martina Kindernaye v Hradci Králové a v Praze končily letos v září. Kdyby Rada chtěla, mohla v novém licenčním řízení podle nového zákona tento nebezpečný "novácký" model odstranit. Nestalo se tak.

  Prodloužení licence bez podmínek

  12.června 2001 Rada oznámila, že Martinu Kindernayovi bez jakýchkoli podmínek licenci o sedm let prodlužuje a Petr Štěpánek jako místopředseda Rady 14.června sděluje HN, že "Není to klasické prodloužení licence. Jedná se o to, že byla původně udělena na kratší dobu, než zákon umožňuje, a my jsme jen vyhověli žadateli, aby měl také možnost vysílat celkem dvanáct let."

  Stalo se tak tři týdny před přijetím nového zákona o vysílání, který by automatické prodloužení licence Kindernayovi s největší pravděpodobností znemožnil vzhledem k paragrafu 13, odstavec 3a, který praví, že žadatel splňuje předpoklady pro automatické prodloužení licence, jestliže
  "a) na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo na jeho majetek nebylo zahájeno konkurzní řízení nebo řízení o vyrovnání, anebo nevstoupil do likvidace."

  Pohled do obchodního rejstříku nám říká, že na Kindernayovu RTV Gemma Krajský soud v Hradci Králové prohlásil konkurs dne 9.října 2000.

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd