zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

08.11.2001 RUBRIKA: Listárna Louče

Roman Joura: Stejné zprávy na všech teletextech
Stejné zprávy na všech soukromých televizích? Zatím pouze v textové verzi.

O tom, že teletext obou našich celoplošných soukromých TV stanic spravuje jedna firma, N-Text, jsem věděl už dávno. Ovšem až do včerejška jsem netušil, co to znamená v praxi. Praxe totiž vypadá tak, že teletext obou stanic nabízí identické zpravodajství, zpracovávané jedněmi a těmi samými redaktory.

Ve středu 7. listopadu jsem si chtěl zjistit, jakým způsobem soukromé televize ve svých teletextech referují o případu Aleše Rozehnala. Na teletextech jak Novy, tak Primy, jsem o tom našel zprávu stejně znějící do posledního písmenka, včetně překlepu! Podepsán byl pod nimi rovněž tentýž autor, "(mh)". Dlužno dodat, že na druhý den byl překlep na nováckém teletextu opraven a zkratka se změnila na "(hm)". Na teletextu Primy překlep zůstal nadále.

Inu, následujícího dne jsem věnoval pár minut prolistování všech stránek domácího i zahraničního zpravodajství na teletextech obou našich soukromých televizí. Výsledek? Není tomu tak, že by oba teletexty byly od sebe zcela k nerozeznání. Výběr zpráv se liší. O zastřeleném policistovi v Karviné se dočtete jen na Nově, o žádosti vězňů o přímluvu ombudsmana zase jen na Primě. Pokud však teletexty referují o tomtéž, jedná se zkrátka o jednu zprávu "hozenou" do obou teletextů v identickém znění. Liší se pouze ve dvou věcech.

Zaprvé v názvu. Takže pokud si otevřete hlavní menu domácích zpráv (v obou případech strana 111), naleznete na Nově titulek "Rozehnal byl vzat do vazby" (str. 119), zatímco na Primě "Soud vzal Rozehnala do vazby" (str. 122). Když si zprávy otevřete, jsou stejné (v tomto případě až na ten překlep). Druhý příklad: Na Nově máte v menu titulek "Lidé se bojí teroristických útoků" a na Primě "Lidé očekávají příští rok s obavami" (v obou případech str. 116). Také tyto zprávy jsou jedna a tatáž zpráva do posledního písmenka a číslíčka.

A za druhé se zprávy liší podpisy autorů. Tak se na ně podívejme.

Domácí zprávy na Primě jsou 8. listopadu dílem jediného autora, již zmíněného "(mh)". V zahraničním zpravodajství se pak střídají "(pk)" a "(pš)".

Autorem zpráv z domova na Nově je pak "(hm)" s jedinou výjimkou, kterou napsal "(kp)". V zahraničním zpravodajství se na teletextu Novy střídají autoři "(kp)" a "(šp)", znovu s jednou výjimkou, pod níž je podepsán "(hm)".

Je tedy zjevné, že teletextové zprávy na Nově i na Primě jsou dílem jedné redakce, jejíž tři členové dělají zpravodajství z domova i ze světa pro jednu i druhou stanici.

Když se koncem zimy letošního roku probírala otázka identického zpravodajství z regionů na Nově a na Primě, regionální dodavatelé - jedna agentura dodávající příspěvky pro obě televize - se hájili tím, že pro každou z celoplošných televizí je vyčleněn samostatný redaktor, který pracuje pod vedením přímo editora zpravodajství té které celoplošné stanice. Teletext, jak je patrno, funguje dočista jinak, mnohem jednodušeji.

Ve svém článku v Hospodářských novinách "Televizním světem hýbou investoři" (http://www.louc.cz/01/581107a.html) Milan Šmíd píše, ze majitelé našich celoplošných televizí jsou vedeni maximalizací zisku při minimalizaci nákladů, a ne snahou o monopolizaci televizního trhu. Podoba teletextu obou stanic naznačuje, ze obě tyto tendence se navzájem vůbec nevylučují.

Navíc, po nejnovějších událostech okolo TV3 se zdá, že lze jen očekávat další pokračování příběhu o českém komerčním televizním trhu pod názvem "Stejné zprávy na všech televizích". Záležitost s teletextem do té mozaiky jen logicky zapadá.

Roman Joura

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd