zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

26.11.2001 RUBRIKA: Články v médiích/TV NOVA

Proč se vrací smlouva o Nově
Analýza v HN 23.11.2001

Rozsudek Nejvyššího soudu z minulého týdne vrátil jednu z důležitých kauz sporu o televizi Nova zpět na výchozí startovní čáru.

Čtrnáctého prosince loňského roku Vrchní soud vyhověl odvolání CET 21 a zamítl rozsudek Krajského obchodního soudu, podle něhož odstoupení od smlouvy s ČNTS v srpnu 1999, kdy se Nova odstěhovala na Barrandov, bylo "právně irelevantní, neúčinné, neplatné".

Tentýž večer Vladimír Železný přerušil Televizní noviny a diváci Novy se stali svědky ohňostroje na Barrandově, kterým Nova oslavovala vítězství nad ČNTS, Lauderovou CME a dalšími nepřáteli Novy.

To vítězství mělo být údajně definitivní. Alespoň tak vyzněla tisková konference, kterou o den později Vladimír Železný uspořádal. Nejvyšší soud výroky obou soudů, jak Krajského obchodního, tak Vrchního, zrušil, a soudní pře tedy začne znovu od samého počátku.

Jaký význam má zmiňovaná kauza v nepřehledném zástupu soudních sporů a arbitráží? Svým způsobem je klíčová, ale na druhé straně nepřináší nějaký dramatický zvrat. Opět potrvá měsíce, než soudy znovu posoudí, zda nedodání vysílacího plánu Vladimíru Železnému do kanceláře CET 21 5. srpna bylo oprávněným důvodem k odstoupení od smlouvy se servisní firmou ČNTS, a zda tato smlouva byla exkluzívní.

Na druhé straně se rozsudek může vykládat jako signál vyslaný k nižším soudům o tom, že je třeba rozhodovat na základě důkladně zjištěných a nepochybně prokázaných skutečností. Nejvyšší soud odvolacímu Vrchnímu soudu například vytýká, že bez dokazování přejal tezi o ztrátě kontroly nad vysíláním, aniž zkoumal význam denního vysílacího plánu ve vztahu k plánům týdenním, které CET 21 plně kontrolovala.

Podle názoru Nejvyššího soudu Vrchní soud pominul také rozhodné skutečnosti svědčící o tom, že CET 21 se na přerušení spolupráce s ČNTS dlouhodobě a cíleně připravovala. CET 21 si už předem zajistila úvěr, který nebylo možné splatit jinak než opuštěním ČNTS a zahájením vlastního vysílání.

Není náhodou, že rozhodnutí Vrchního soudu, který velkoryse vyšel Železnému vstříc, stockholmská arbitráž tak často využívala jako argument proti českému státu. Zda rozsudek Nejvyššího soudu ovlivní stockholmské arbitry při jednání, které bude pokračovat od ledna příštího roku, je otázkou.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd