zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

17.6.2002 RUBRIKA: TV NOVA

Právní vědec zaútočil
aneb K pokusu Aleše Rozehnala o svržení ředitele Novy

"Představte si smečku psů, která je přikrytá dekou. Když se ti psi začnou prát, deka se začne pohybovat. Ale dokud z té deky někdo pokousaný nevypadne, nevíte, který pes právě vítězí a který prohrává."

Tento citát jsem si vypůjčil z jedné glosy, kterou jsem o Nově napsal před rokem a půl.

Článek v týdeníku Euro minulý týden naznačil, že deka se začala hýbat, a v pátek 14.6. jsme se dozvěděli, kdo zaútočil a kousl. Byl to Aleš Rozehnal.

Svůj názor na Rozehnala jsem již jednou vyjádřil v poznámce Právní vědec ve vyšetřovací vazbě. Kdybych si měl vybrat parťáka, dal bych přednost Železnému před Rozehnalem. Zatím však stále nevíme, kdo a jak má ostré zuby, tj. vyhrávající argumenty.

Načasování akce do dne voleb bylo podle mého názoru chladným Rozehnalovým kalkulem, nikoli politickým spiknutím, jak naznačovali někteří komentátoři. Rozehnal zprávu oznámil ČTK po obědě, kdy politici byli imobilizováni začínajícími volbami, takže nepřicházelo v úvahu, že by se kterýkoli z nich mohl postavit na Železného stranu. Jiří Šmejc odjel na dovolenou a navíc v pátek odpoledne každý už myslí hlavně na to, jak se dostat na chatu a na chalupu.

Rozehnalovu náhlou péči o zdravé finance v Nově si vysvětluji tak, že se Rozehnal snaží zachránit. Nechce být stažen pod vodu a zimní vyšetřovací vazba ho přesvědčila, že pod tu vodu by šel dříve než Železný. Rozehnal chce možná donutit své partnery, aby se s Lauderem nějak vyrovnali, což by mohlo vést ke stažení žalob, na jejichž konci možná číhá na Železného advokáta soud a trest. Nebo mu jde jenom o to, aby za své služby, které Železnému poskytl a za které dnes trpí, byl dostatečně odškodněn.

Rozehnal se brání prostředky, které má k dispozici – jsou to právní kličky, finty a plné moci, které mu jeho bývalí kolegové podepsali (teoreticky je dnes Rozehnal bohatý muž, neboť podle obchodního rejstříku ovládá řadu firem, ze kterých Železný při úniku před exekutory vycouval).

Spojencem se mu stal Peter Kršák s jeho obchodními podíly v CET 21. Kromě toho Rozehnal zřejmě kalkuloval i s některými náladami u lidí Novy, kteří vidí, jak se na Nově šetří, jak nejsou peníze na nové projekty, jak program stagnuje, a to v situaci, kdy Nova stále generuje velké zisky, které však mizí v investičních aktivitách lidí kolem MEF Holdingu.

Ten poslední předpoklad zatím Rozehnalovi nevyšel. Libuše Šmuclerová, která jako reprezentant „lidí Novy“ může průběh sporu ovlivnit, se v pátek od Rozehnalovy akce distancovala.

Pro vyslovení nějakých definitivních závěrů zatím chybějí informace. Vladimír Železný v sobotním Volejte řediteli přiznal, že Rozehnal ho obestavil „dokonalou právní sítí, pomocí které znehybní některé vlastníky CET 21 tak, aby napříště mohl společníky a jejich společnosti v jednotlivých společnostech, které tvoří CET 21 zastupovat na věky věků už jenom on a jeho spolupracovníci, a pak vás odvolá. S tím se velmi obtížně bojuje.“

Člověka napadá rčení: Čím kdo zachází, tím také schází. Jestliže Železný před měsícem na barrandovském briefingu byl schopen vystoupit s tezí, že CET 21 jako jednoprocentní vlastník ČNTS má právo odvolat ředitele a jednatele této firmy ve většinovém vlastnictví Lauderovy CME, tak se nemůže divit, že někdo potom vystoupí – na základě podobné či jiné právní kličky – a tvrdí, že má právo odvolat Železného z ředitelování Novy.

Podle mého názoru ne příliš šťastně zareagovala na spor Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Mám na mysli odstavec z páteční zprávy ČTK:

"Podle mluvčího Rady pro televizní a rozhlasové vysílání Pavla Baráka musí případné odvolání jednatele CET 21 schválit rada pro vysílání. I místopředseda rady Petr Štěpánek míní, že nyní se na struktuře Novy ani na osobě generálního ředitele a jednatelích nic nemění.

Pod čarou cituji příslušnou pasáž zákona, která přesně vymezuje změny u držitele licence, jež podléhají schvalování Rady. Jmenování ředitele ani výměna jednatele v příslušném paragrafu uvedena není, není tedy co schvalovat.

Otevřená podpora Rady Železnému a jeho ředitelské funkci byla možná vedena dobrým úmyslem - zabránit destabilizaci významného média v den parlamentních voleb. Ovšem takováto podpora vypadá trochu divně na pozadí dřívějších stanovisek Rady, která ve sporu s Lauderem tvrdila: obchodní spory uvnitř Novy nás nezajímají. To nebyl příliš dobrý signál vyslaný do Stockholmu k arbitrážnímu soudu, který v září definitivně odsoudí český stát k náhradě škody za ztracené investice CME v České republice. Jako jeden z hlavních argumentů zde figuruje nadržování Rady Vladimíru Železnému při jeho obchodních sporech.


Zákon č. 231/2002 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání:

Paragraf 21
Změna některých skutečností a změna licenčních podmínek
(1) Provozovatel vysílání s licencí je povinen předem požádat Radu o písemný souhlas se změnou těchto skutečností uvedených v žádosti o licenci:

 • a. označení názvu programu,
 • b. změna časového a územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů,
 • c. změna územního rozsahu vysílání u kabelových systémů,
 • d. změna licenčních podmínek,
 • e. změna výše základního jmění, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků (včetně obsahové specifikace a finančního ohodnocení nepeněžitých vkladů) nebo členů a výše jejich obchodních podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a seznamu společníků nebo akcionářů.
  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd