zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

23.7.2002 RUBRIKA: TV NOVA

Rudolf Hanus - staronový jednatel Novy

V pátek oznámil Vladimír Železný, že se ujímá svého šedesátiprocentního podílu v CET 21, který z čista jasna vznikl údajným návratem ke stavu před rokem 2000. Ten návrat Železný zdůvodnil nedávným rozsudkem soudu, který neuznal navýšení jmění a přerozdělení obchodních podílů z ledna 2000. Zároveň Železný oznámil, že namísto Aleše Rozehnala jmenuje jednatelem JUDr. Rudolfa Hanuse.

V roce 1993 Rudolf Hanus, tehdejší náměstek ředitele České spořitelny, se jako zástupce ještě polostátního bankovního ústavu stal jedním z jednatelů ČNTS, která zajišťovala až do roku 1999 vysílání televize Nova. Tím jednatelem se stal proto, že ČS měla tehdy v ČNTS podíl 22 procent a spolufinancovala rozjezd Novy. Rudolf Hanus byl také členem tzv. Výboru zástupců ČNTS.

Jak známo, členové vedení ČNTS měli nárok na prémie, které se vyplácely z tří procent ročního hrubého zisku. Protože ten zisk činil ročně nejméně jednu miliardu, rozdělovalo se něco kolem 30 milionů Kč. Rád bych se někdy dozvěděl, zda se toho rozdělování zúčastnil také Rudolf Hanus, protože se nemohu zbavit dojmu, že vstřícnost bankovního domu ČS vůči jeho obchodnímu partnerovi v ČNTS byla nadstandardní.

Když se v létě 1996 podepisovala dohoda o převzetí podílů České spořitelny Lauderovou firmou CME, vzala si CME na tu koupi od ČS úvěr, který do dneška splácí. Smlouvy o této transakci jsou uložené u amerického dozoru nad kapitálovým trhem SEC, přičemž jsem tu našel dvě verze. Jedna, ve které figurují jako zástupci ČS její generální ředitel Jaroslav Klapal a Rudolf Hanus, a druhá, v níž ředitel Klapal chybí a jako signatář ho nahrazuje další náměstek Karel Kotrba. Jakoby se Klapal chtěl od té smlouvy distancovat.

Odhlédnuto od ceny, která byla tehdy pro ČS velice příznivá, platební podmínky šly nadstandardně na ruku CME, protože do toho kšeftu nemusela dát ani korunu hotovosti. 85 procent ceny ČS úvěrovala a těch 15 procent hotovosti se platilo z dividend za rok 1995, včetně těch, kterých se Česká spořitelna dobrovolně vzdala. Alespoň tak jsem se to dočetl ve zprávách CME z let 1996 a 1997.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd