zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

30.12.2002 RUBRIKA: TV NOVA

Nova a PPF v Obchodním věstníku

Až nyní, v měsíci prosinci, Obchodní věstník zaregistroval změny ve vlastnické struktuře společností kolem Novy tak, jak k nim došlo letos v létě, když finanční skupina PPF využila slabosti Šmejcova MEF Holdingu a stala se spolumajitelem naší nejsledovanější televize.

Zajímavé je sledovat, ve kterých společnostech došlo ke změnám, neboť tak můžeme vydedukovat, kudy proudí peníze, které provoz Novy vydělá. Jedná se o společnosti Česká produkční invest a.s., MEF Media a.s., a MAG Media a.s.. Stranou však zůstala hlavní servisní společnost Česká produkční 2000 a.s., přestože je hlavním partnerem, servisní společností pro držitele licence CET 21 s.r.o.

Typické je, že zatímco v Obchodním věstníku najdeme účetní závěrky společností CET 21 a Česká produkční 2000, účetní závěrky důležitých společností MAG Media a MEF Media, do kterých vstoupila skupina PPF, chybějí. Inu není nad transparentnost našeho mediálního podnikání.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd