zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

16.6.2003 RUBRIKA: Články v médiích

Spojení Novy s Primou by v USA neprošlo
FCC obhajuje zrušení vlastnických limitů (Ekonom 12.6.2003)

Rozhodnutí americké Federální komunikační komise FCC zrušit zákazy, které po dlouhá léta bránily křížovému vlastnictví novin, rozhlasu a televize v daném městě či regionu, vyvolalo minulý týden vlnu protestů, při nichž docházelo k pozoruhodným aliancím. Mezi nejhlasitější kritiky patřili nejen levicoví liberálové, ale také obhájci volného držení zbraní z National Rifle Association, a zapojil se i bývalý televizní magnát Ted Turner. Někteří senátoři se nechali slyšet, že se pokusí přijmout zákon, který by rozhodnutí FCC vetoval.

Novinové zprávy citovaly jen hlavní body nové regulace: zrušení zákazu vlastnit na jednom trhu současně noviny, rozhlas a televizi, dále povolení vlastnit více televizních stanic na jednom trhu a v neposlední řadě rozšíření limitu koncentrace televizních médií v celostátním měřítku, kdy dosavadní hranice 35% byla zvýšena na 45%.

Rozhodnutí, které pětičlenná FCC přijala poměrem hlasů 3:2, předseda Michael Powell hájí technologickým pokrokem, rozšiřováním počtu médií a také tím, že i nadále platí zákaz vlastnicky propojovat čtyři celostátní televizní sítě - NBC, CBS, ABC a FOX. Limitující hranice celostátního vlastnictví 45% se netýká počtu televizních stanic, kterých je nyní v USA 1340, ale počtu domácností, tj. potenciálních diváků, kteří mohou sledovat stanice jednoho vlastníka.

Deregulace se týká pouze velkých trhů. Zákaz vlastnit současně noviny, rozhlas a televizi je zrušen jen tam, kde terestricky vysílá 9 a více televizních stanic. Pokud jsou v místě jen 3 televizní stanice, nepovoluje se ani křížové vlastnictví médií, ani vlastnictví dvou televizí. Na trhu se 4-8 televizními stanicemi je křížové vlastnictví médií variantně omezeno, například bude-li někdo mít dvě stanice, nesmí vydávat noviny, ovládne-li rozhlas a noviny, nesmí mít televizi apod.

Dvě televize na jednom trhu může mít jeden vlastník až tam, kde vysílá pět a více stanic, a to ještě ta druhá nesmí co do sledovanosti figurovat mezi prvními čtyřmi. Tři stanice jednoho vlastníka se povolují jenom tam, kde pracuje více než 18 televizí, a opět za přesně stanovených podmínek.

Je zřejmé, že deregulace vlastnických poměrů posílí velké společnosti, mezi něž patří News Corporation Ruperta Murdocha se sítí Fox, Viacom se CBS, General Electric s NBC, Disney s ABC a Time Warner se sítí WB Network. Obavy vyvolává zejména Murdochova expanze a jeho propojení tisku s televizí.

Obhájci deregulace však tvrdí, že názorová a mediální pluralita bude v USA zachována i na malých trzích, kde ochranná opatření i nadále platí. Například kdyby se pravidla FCC aplikovala na trh v České Republice, pak by FCC možná povolila propojení Prima-bývalá Galaxie, ovšem vlastnické spojení Novy s Primou by ani v USA nenašlo kladnou odezvu.


Výtah z tiskové zprávy FCC z 2. června 2003 o vlastnických limitech médií v USA

Limit vlastnictví televizních stanic:

 • - na trzích s pěti a více televizními stanicemi jedna společnost může vlastnit dvě stanice, ale pouze jedna z těchto stanic může být mezi prvními čtyřmi nejsledovanějšími
 • - na trzích s 18 a více televizními stanicemi jedna společnost může vlastnit tři televizní stanice, ale pouze jedna z nich může být mezi prvními čtyřmi nejsledovanějšími
 • - při rozhodování o tom, kolik stanic je na trhu, se započítávají jak komerční, tak nekomerční stanice
 • - FCC přijala proces udělování výjimek pro trhy s 11 a méně televizními stanicemi, na nichž dvě stanice mezi čtyřmi nejsledovanějšími usilují o fúzi. FCC bude vyhodnocovat případ od případu, zda takové stanice budou sloužit své místní komunitě lépe společně než odděleně.

  Limit celostátního vlastnictví televizních stanic zvýšen z 35 na 45 procent

 • - jedna společnost může vlastnit televizní stanice, jejichž dosah nepřekračuje 45 procent amerických televizních domácností
 • - podíl amerických televizních domácností se zjišťuje sčítáním počtu televizních domácností na každém trhu, na kterém společnost vlastní nějakou stanici. Bez ohledu na procenta sledovanosti dané stanice se započítávají všichni potenciální diváci daného trhu. 45 procent amerických televizních domácností se tudíž nerovná 45 procentům televizních stanic v USA.
 • - 31.března 2003 vysílalo v USA 1340 komerčních televizních stanic. Z tohoto počtu Viacom vlastní 39 stanic (2,9%), Fox 37 stanic (2,8%), NBC 29 stanic (2,2%) a ABC 10 stanic (0,8%).

  Limit vlastnictví lokálních rádií:

 • - na trzích se 45 a více rozhlasovými stanicemi jedna společnost může vlastnit 8 stanic, z nich jenom 5 v jedné kategorii (AM nebo FM)
 • - na trzích s 30-44 rozhlasovými stanicemi jedna společnost může vlastnit 7 stanic, z nich jenom 4 v jedné kategorii (AM nebo FM)
 • - na trzích s 15-29 rozhlasovými stanicemi jedna společnost může vlastnit 6 stanic, z nich jenom 4 v jedné kategorii (AM nebo FM)
 • - na trzích se 14 a méně rozhlasovými stanicemi jedna společnost může vlastnit 5 stanic, z nich jenom 3 v jedné kategorii (AM nebo FM).

  Limit křížového vlastnictví médií:

 • - na trzích se třemi nebo méně televizními stanicemi, není dovoleno křížové vlastnictví televize, rozhlasu a novin. Společnost může dostat výjimku z tohoto zákazu, jestliže může prokázat, že daná televizní stanice neposkytuje služby v oblasti obsluhované křížově vlastněným médiem rozhlasu nebo novin
 • - na trzích se 4 až 8 televizními stanicemi, je možná jedna z těchto kombinací:
  a) jeden deník, jedna TV stanice a polovina limitu rozhlasových stanic stanovených pro tento trh, NEBO
  b) jeden deník, rozhlasové stanice v limitu pro daný trh (tj. žádná TV stanice), NEBO
  c) dvě televizní stanice (pokud to dovoluje limit daného trhu), rozhlasové stanice v limitu pro daný trh (tj. žádný deník).
 • - na trzích s devíti a více televizními stanicemi FCC zákaz křížového vlastnictví mezi rozhlasem a televizí a mezi vysílacími a tiskovými médii zrušila.
  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd