zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

20.3.2003 RUBRIKA: Pohled do historie/Zákony

Jak Železný dostal od poslanců dárek
TV NOVA a novela zákona o vysílání 301/95

Všeobecně se má za to, že novelu vysílacího zákona deregulující naší vysílací scénu zlobboval Vladimír Železný a televize Nova. Není tomu tak. Hlavní tlak na deregulaci přicházel od kabelového byznysu a hollywodských zájmů zastupovaných lobbyistou Ivanem Hodačem a agenturou CEC Government Relations (podrobnosti viz loňský článek Louče) a naopak byl to Vladimír Železný, který přípravu zákona permanentně kritizoval. Měl totiž obavy, aby mu prostřednictvím nelicencovaných, ale registrovaných kabelových stanic nepronikl do jeho rybníka nějaký silný konkurent.

Pro čtenáře Louče jsem sestavil výběr veřejných výroků Vladimíra Železného od srpna do prosince 1995. Otištěné budiž důkazem, jak Vladimír Železný využíval svého pořadu Volejte řediteli k formulaci o ovlivňování naší mediální politiky. Nejsmutnější na tom ovšem bylo to, že jeho výroky brali politici vážně, někteří v dobré víře.

Teprve po odhalení majetkových přesunů v Nově v roce 1997 kredibilita jeho výroků poklesla, neboť se ukázalo, že všechno, co Železný o médiích říká, jsou účelová tvrzení složená z pravd, polopravd a lží. Naposledy to prokázal minulý týden, když se rozpovídal na téma digitální televize.

Volejte řediteli 19.8.1995

Dotaz: Skupina poslanců v čele s panem Kasalem... nesouhlasí s ... licenčním řízením pro takzvané satelitní televize... Z mého laického pohledu bych souhlasila s poslaneckým návrhem pouhé registrace. Nebo snad jde Radě především o stotisícový poplatek za licenci?

Odpověď: Ne, nejde. To je velmi svízelná otázka pro nás a my se budeme pohybovat trochu po tenkém ledě, když na ni budu odpovídat, protože budeme podezíráni z přílišného zaujetí...
My jsme licencovaná televize. Všude v Evropě jsou televizní kanály licencovány. Důvody jsou několikeré. Zaprvé proto, že je to ochrana spotřebitele. To, že licencujete někomu televizi, dáváte tím najevo: Ano, kupte si servis tady právě od tohoto... My jsme prozkoumali, zda je schopný, zda má peníze, zda to umí nastartovat a vy si od něj kupte určitý servis. Takže určitou jistotu toto oprávnění dává také všem, kteří například si chtějí předplatit kabelový kanál.
Druhý důvod je, že každý stát si chce podržet určité regulační mechanismy, které mohou stanovovat, co na televizi může být nebo nemůže být. To se například týká pornografie.
Třetí důvod je, že frekvence nebo některé technické prostředky jsou omezeny a je třeba je přidělovat....
Náhle se tu objevil poslanecký návrh zákona, který je kuriozní už tím, že - a já vždycky nabývám hlubokého podezření v okamžiku, kdy se objeví něco, co je unikátně české, jenom naše, jenom nápad našich poslanců, k nápadu našich poslanců jsme velmi obezřetní...
To vypadá velmi liberálně: zrušíme licenční řízení a od teďka už budeme dávat jenom registrace. Napíšete nám, my vás zaregistrujeme a máte televizní stanici, to vypadá velmi příznivě. Zapomněli trochu na to, že tím vystavují všechny ty, kteří podstoupili velmi bolestivé a nákladné licencování zase nefér konkurenci. Najednou se tu objeví někdo, kdo není svázán licenčními podmínkami a my jich máme přes třicet a jsou velmi drahé, kdo není svázán žádnými regulativními mechanismy, které jsou v zákoně spojeny právě s licencováním.
Najednou tady bude spousta televizních stanic, i my si budeme moci registrovat pět, deset, patnáct, dvacet televizních stanic, kabelových, ale všichni zapomínají na to, že to povede k vysoce nerovnovážnému stavu, a že všechny západoevropské, všechny evropské, všechny civilizované země vědí velmi dobře, proč si podrží licencování kanálů televizních, proč omezují. Ono to souvisí i s některými velmi významnými mezinárodními smlouvami, například s evropskou smlouvou o televizi a podobně. Takže my se na tuto lidovou tvořivost, jak já tomu říkám u poslanců, díváme velmi skepticky...
Tak zákon, který my naléhavě potřebujeme, a je to také náš parlament, naše komise, naši poslanci, tak na ten nebyl čas. A vůči stejnému zákonu náhle poslanci narychlo spíchli doslova horkou jehlou novelu, ale o něčem úplně jiném. To v nás vždy vzbuzuje hluboká podezření, že za tím jsou úplně jiné zájmy než zájmy toho průmyslu, o kterém se jedná. Tolik k tomu.

Volejte řediteli 30.9.1995

Dotaz: Myslím si, že mnohými poslanci uváděný důvod, proč stačí při zřizování kabelového a satelitního vysílání pouhá registrace, není nutno regulovat, je značně oslaben proti ostatním...atakdál atakdál, ptá se Karel Skácel, v jaké souvislosti bude například tato regulace, kterou připravují naši poslanci, s úmluvou Rady Evropy a vůbec s evropským zákonodárstvím.

Odpověď: Nebude s tím v souladu. My už jsme to říkali a těžkou hlavu bude mít z nového zákonodárství nejenom každý, kdo soudně přemýšlí o vývoji médií a hlavně o křehké rovnováze, která se tu vytváří, ale také antipirátská unie, například, protože bude neobyčejně obtížné na základě znění toho nového zákona dohledat piráty, kteří se mohou objevit a tak se stane, že neoprávněným způsobem začnou vysílat něco, na co nemají práva.

Volejte řediteli 25.11.1995

My se obáváme, že to, jak se teď rodí nový mediální zákon, že to je tedy už taková bramboračka, že to zahrnuje tolik prvků, které nejsou v žádném právním řádu na světě. No, nejsme si jisti, co z toho vypadne, jaký to bude mít na konci tvar. Nás se to příliš nedotýká. Lépe řečeno, nedotýkalo by se to ani nás ani vás, tedy diváků Novy, kdyby tady nebyly pokusy, že také naše frekvence, že po našich frekvencích pošilhávají někteří, kteří se snaží zvýšit pokrytí Premiéry.

Volejte řediteli 9.12.1995

Pozn.: Tento pořad Volejte řediteli se vysílal den po schválení zákona a Železný měl v ruce jen "počmáranou verzi", z níž nebylo jasné, kdo a jak si bude moci požádat o zrušení licenčních podmínek. Nicméně k jednotlivým pasážím novely vysílacího zákona se již vyjádřil.

Dotaz: Tak...zákon. Parlament schválil včera novelu zákona o České televizi, telefonovala nám Jana Šindelářová z Plzně. Jsem plna obav, že se zcela bez kontroly bude vysílat na kabelových televizích násilí a pornografie i v běžných časech. Mně docela stačí to, co vysílá Nova.... Nebo bude nějaký orgán dozírat, aby se pornografie a násilí na kabelu nešířilo. Copak poslanci nemají ani špetku odpovědnosti?

Odpověď: No, ten zákon je mnohem složitější. Je pravda, že v kabelech nastane pouhá registrace, totéž v satelitech. Ale pravda, ta registrace už má některá omezení. Už to není takový ten úplně volný jednoduchý registrační akt, jak se předpokládalo na začátku. To za prvé.
Za druhé je zde běžný zákon, který stanovuje některé zásady, a který platí obecně i na kabely i na satelity. Spíše bude problém, jak dohledat v kabelu nebo v satelitu, zda došlo k porušení zákona nebo ne, ale věřme, že si s tím příslušné orgány poradí.
Jinak ten zákon je velmi zvláštní, my ho máme zatím jenom v rukou počmárané verzi, takže možná ne úplně přesně budu uvádět všechno, co uvedu.
Ale co se povedlo? Povedlo se toho poměrně velmi mnoho k našemu překvapení. Tedy za prvé, co je dobře? Je dobře, že ČT2 byla přidělena defitivně a napořád a nastálo veřejnoprávní televizi. Je to běžná standardní situace a také i pro nás je to důležité, protože už víme, jak jsou rozehráni hráči do budoucna na televizním trhu a na televizním kolbišti.
Co se také povedlo je, že Česká televize smí od této doby, od platnosti tohoto zákona užívat svých zařízení, své výbavy, toho všeho, co zdělila, budov a všeho, pouze k účelu stanoveným tímto zákonem. To je velmi důležité...
Velmi dobré je, že Radě pro R a TV vysílání nebylo přiznáno, ač takový návrh tam byl v parlamentu, nebylo přiznáno právo přerozdělovat frekvence. To by byl velmi zásadní krok do vlastnických vztahů, nehmotného majetku, protože jednou přidělené frekvence by, na základě kterých se proinvestují miliardy, by najednou Rada mohla říct, tak my vám je trochu vezmeme nebo nevezmeme, takže to je také velmi dobré.
Neprošlo také křížení vlastnictví. V tomto jsme byli velmi liberální a velmi příjemně liberální. Ostatně, nejsme daleko od legislativy západoevropských zemí v tomto a jediné, co prošlo, byla povinnost informovat o alespoň třicetiprocentním propojení televize s tiskem nebo televize s rádiem. To je také velmi dobré, liberální, proč bychom neinformovali, pokud bychom se chtěli s někým spojit.
Co se nepovedlo je, že nesystémovým způsobem byla řešena reklama na veřejnoprávní televizi. Zatímco rozhlasu byla snížena na 0,2 procenta, televizi nebyla snížena, bylo ji ponecháno jedno procento. Není z toho jasno, zda smí nebo nesmí sdružovat ze dvou kanálů do jednoho tato dvě procenta, takže to je taková nepovedená věc z našeho hlediska, protože jsme čekali alespoň, že poslanci řeknou, že do budoucna by veřejnoprávní televize neměla mít reklamu. Někdy do budoucna, třeba za šest let, až budou zvýšeny třeba poplatky.
Co se povedlo je, že všem televizím vlastně budou zrušeny úplně všechny licenční podmínky, pokud o to požádají, leč s výjimkou - a zde poslouchejte - s výjimkou, která platí kuriózně v televizním vysílání jenom pro Novu, protože jedině Nova má více než 70 procent a jako taková jí bude ponechána podmínka nebo podmínky, které se vztahují k jednomu malému kousku bývalého zákona, a sice k paragrafu 11, odst. 1e, že programová skladba vysílání a vysílací schéma, pokud je obsaženo v licenčních podmínkách, tak tam může být. To je v zásadě velmi dobré a to nás nebolí.
Takže je to velmi výrazný krok k liberalizaci televizního vysílání a jako takový ho vítáme. Jsme sami překvapeni a zaskočeni tím, co všechno se vlastně povedlo, ač původní návrh nenaznačoval, že takto daleko by mohl ten zákon dojít. Takže - ano bude se nám lépe a snáze pracovat...

Deník Právo 12.12.1995

Pozn.: Ještě v tomto rozhovoru Vladimír Železný neví, jaký dostal od sněmovny dárek.

Slabinou naší politické scény je mediální sféra, rozhovor s generálním ředitelem televize Nova Vladimírem Železným:

Perglerová: V pátek schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Co bude novelizace znamenat pro činnost médií?
Železný: Jsem zmaten ze způsobu, jakým se rodil nový mediální, tedy i televizní zákon. Tolik nesystémových řešení uvařených v jednom kotli jsem už dlouho neviděl. Budeme jediní na světě, kde se kabelová televize nebude licencovat, jen registrovat. Nechápu proč a čí zájem za tím je. Mediální trh navíc potřebuje znát zásadní finanční zajištění veřejnoprávní televize do budoucna a to řešeno nebylo...
Perglerová: Pokud vím, tak novela ruší všechny dodatečné licenční podmínky. To je přece pro vás výhodné. nebo snad ne?
Železný: Všem soukromým televizím budou zrušeny úplně všechny licenční podmínky, pokud o to požádají, leč s výjimkou, která platí kuriózně pouze pro Novu. Protože jedině Nova pokrývá více než 70 procent území ČR,a to znamená, že podle novely zákona nesmíme jako jediní měnit programovou skladbu.

Volejte řediteli 16.12.1995

Dotaz: Slyšela jsem, že novelou zákona mají být zrušeny licenční podmínky všem soukromým televizím. Co to bude znamenat pro TV Novu. Eva Zábranská, Lysá nad Labem.

Ptáte se na věc, která nás mimořádně potěšila, mimořádně potěšila, omlouvám se všem poslancům, vůči kterým jsem kdy řekl něco pochybovačného o přípravě nového zákona. To, co prošlo Parlamentem, je skutečně neobyčejně liberální a neobyčejně zajímavý zákon, který opravdu přispěje k rozvoji velké plurality ve vysílání televizí i rozhlasů.
Je to zákon, který sice nevyřešil ten problém, na který se ptal Jiří Pekárek, to znamená problém reklamy na České televizi. Bohužel, to se nepovedlo. Důvodem je toho také to, že Nova je příliš silná a každý má pocit, že tady musí zůstat nějaké protizávaží proti její síle z hlediska prodeje reklamy, ale všechny ostatní problémy, se kterými bojujeme, válčíme, ty byly téměř beze zbytku vyřešeny. A právě tímto opatřením.
Parlament se totiž rozhodl, že dá komerčním televizím nebo licencovaným televizím, abych byl přesný, možnost požádat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby zrušila licenční podmínky. S výjimkou těch podmínek, nebo lépe řečeno s výjimkou jenom údajů, dokonce ani ne podmínek, které se vztahují - a teď budu velmi právní - k §11, odst. 1e - to znamená vysílací schema a programová skladba. To nás nebolí.
S výjimkou této úzké problematiky všechny ostatní podmínky musí Rada zrušit. To je fantastický dárek pro nás, pro naše podnikání, protože 99 procent vazalství, ve kterém jsme byli - doslova vazalství - bylo zajišťováno prostřednictvím licenčních podmínek. Bylo zajišťováno to, že nesmíme někomu něco prodat, že musíme mít takovou a takovou právní formu, že musíme dávat ke schválení jakékoli majetkové přesuny uvnitř televize - velmi hrubý zásah dovnitř podnikatelské aktivity, že musíme informovat o všem možném i nemožném, že se musíme dotazovat na každou prkotinu, to všechno je pryč, to všechno bude od 1. ledna pryč, protože zákon nařídil, že Rada musí, že Rada zruší ty podmínky. To je fantastická věc a málokdo domýšlí všechny důsledky, které to bude mít...
...Takže musím říci, že my si nemůžeme na nový zákon stěžovat, s výjimkou té reklamy, všechno ostatní dopadlo skvělým způsobem a myslím si, že tím, že poprvé Parlament sáhl k velmi jasným formulacím, že Rada musí, že Rada zruší, jediné, co smí zůstat, je §11, odst. 1e, toto zaklínadlo naše, tak to je výtečně formulovaný zákon. Ale už vás nebudu obtěžovat...
Vás zákony ani tak asi nezajímají, vás zajímá, co se z nich odvine, jaký program uvidíte, co to bude znamenat každý večer u vás doma, takže to, že vás občas otravujeme se zákonem, je spíše náš problém, protože pro nás je to základ našeho vysílání.

vybral a zvýraznil Milan Šmíd

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd