zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

7.7.2003 RUBRIKA: Česká televize

Když usnesení stíhá usnesení
aneb K volbě ředitele ČT

Nejprve krátké ohlédnutí: 27. listopadu 2002 Rada ČT odvolala generálního ředitele České televize Jiřího Balvína. 11. prosince Rada přijala podmínky výběrového řízení a uzavřela smlouvu s firmou Hofírek Consulting. Uchazeči museli dodat své přihlášky do 13. ledna.

Přihlásilo se přes 40 uchazečů. 29. ledna proběhlo první kolo výběru, z něhož postoupilo šest kandidátů. 26. února, po sérii veřejných i neveřejných prezentací dochází k závěrečnému hlasování, které je nakonec dvoukolové, přičemž do posledního kola se dostala dvojice Jiří Franc a Jana Kasalová. Nikdo z nich však nezískal dostatečný počet hlasů a výběrové řízení se ocitlo v patové situaci. Navíc tentýž den rezignovali dva členové rady – Milan Knížák a Lucie Weissová.

Čekalo se tedy, až dojde k zákonné obměně třetiny z patnáctičlenného grémia Rady ČT. Když v květnu sněmovna doplnila Radu ČT pěti novými členy, rozjelo se výběrové řízení nanovo, tentokráte již bez Hofírkovy agentury. 11. června vyhlásila rada podmínky s tím, že přihlášky se musejí odevzdat do 23. června.

25. června rada přijala stejnou hlasovací proceduru jako u předchozí neúspěšné volby s tím, že k osobním pohovorům a veřejné prezentaci pozve jen pět uchazečů. Podmínkou ovšem bylo, aby získali nadpoloviční podporu, tj. hlasy od osmi radních.

Nakonec vše dopadlo tak, že tuto podmínku splnili jen dva uchazeči: prozatímní ředitel Petr Klimeš (8 hlasů) a ředitel zpravodajství ČT Jiří Janeček (11 hlasů). V zápise z posledního zasedání z 2.7. pak dochází k zajímavému procesu, kdy jedno usnesení stíhá druhé, přičemž to předchozí ruší. Posuďte sami:

Jestliže ještě před týdnem platilo usnesení 242/20/03, podle něhož i v druhém kole, ve kterém se hlasovalo o kandidátech s pěti a více získanými hlasy, bylo třeba k postupu do finále osm hlasů, pak 2. července se v zápise objevuje usnesení č. 265/21/03 tohoto znění:

“Rada konstatuje, že do dalšího kola výběrového řízení společně s kandidáty, kteří byli zvoleni v prvním kole, postoupí ti, kteří ve druhém kole tajného hlasování,budou v pořadí podle počtu hlasů na prvních třech místech. V případě rovnosti hlasů na třetím místě postoupí všichni kandidáti, kteří hlasy obdrželi. (14:0:0)“

Rada asi věděla, co ji čeká, neboť z pětice uchazečů, kteří se propracovali do druhého kola, nakonec osm hlasů získal kandidát jediný: Richard Medek. Počty hlasů odevzdané kandidátům v druhém kole byly následující: Richard Medek 8 hlasů, Jaroslav Hykl, Jana Kasalová a Michal Prokop po sedmi hlasech a Vít Novotný 6 hlasů.

Kdyby se rada držela svého usnesení, pak by postupovali první čtyři uchazeči a Vít Novotný by vypadl. Ovšem usnesení 267/21/03 neprošlo (6/7/1), takže se hlasovalo o dalším usnesení číslo 268/21/03 (9/0/5), podle něhož do finále 16. července postoupí všech pět účastníků druhého kola, včetně Víta Novotného.

Co z toho vyplývá? Možná nic důležitého. Možná jenom to, že změny volebních postupů pouze dokumentují úpornou snahu Rady ČT nedostat se do patové situace a zvolit ředitele v termínu stůj co stůj.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd