zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    ©

Milan Šmíd


9.10.2003 RUBRIKA: TV NOVA

Spory kolem Novy
Přepis rozhovoru ve vysílání BBC

08.10.2003, 18:00 Svět o šesté

Václav Moravec
Nejsilnější finanční skupina v České republice, společnost PPF, dnes oznámila, že prostřednictvím své kyperské pobočky odkoupila od společnosti CME její podíl ve společnosti ČNTS, bývalé servisní organizace televize Nova. PPF za něj dala, respektive do července roku 2005 dá, bezmála půl druhé miliardy korun českých. Takovou má tedy cenu konečný smír mezi původními partnery, a pozdějšími rivaly. PPF tak dokončila operaci, na jejímž začátku bylo převzetí televize Nova tehdejšího ředitele Vladimíra Železného. Ve studiu je mediální analytik, pedagog Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Milan Šmíd, přeji dobrý podvečer.

Milan Šmíd
Dobrý podvečer.

Václav Moravec
Když jsme četl sedmého října, což bylo včera, váš text o neověřených informací, v něm jste doslova napsal: "Také ke mně se nedávno dostala informace z kruhů, které se zabývají mediálním byznysem, o níž si myslím, že v mé elektronické poště nepřistála náhodou." Tedy vy jste věděl o této operaci, a není to pro vás překvapení?

Milan Šmíd
Ne, věděl jsem to už před týdnem, ale já jsem to nechtěl zveřejňovat, protože vím, že novináři, a vůbec publicisté, jsou zneužíváni různými zájmovými skupinami, které jim jako podsouvají informace a očekávají, že je zveřejní. Takže já jsem se domníval, že jsem byl vybrán jako nástroj takové indiskrece, a proto jsem s tím schválně čekal až do úterka, do včerejška, protože v pondělí proběhlo jednání městského soudu v jednom ze sporů mezi CME a mezi tedy CET 21, a když jsem zjistil, že jednání bylo znovu odročeno a že tam ty strany jednají ve shodě, tak jsem to zveřejnil s tím, že jsem ovšem dodal, že to je neověřená informace. No, a ona se ověřila.

Václav Moravec
Když vám ta informace o tom, že PPF hodlá za padesát milionů amerických dolarů koupit ČNTS, přistála v elektronické poště, věřil jste tomu, že to může být pravda?

Milan Šmíd
Já jsem tomu zpočátku nevěřil, protože jsem se domníval, že ta cena je příliš vysoká, protože vím, že ČNTS je dneska již taková prázdná skořápka, která má v majetku nemovitosti ve Vladislavově a Jungmannově ulici, a potom možná ještě nějaké zbytky zařízení, možná ještě nějaké zbytky archivů, ale jinak to celkové jmění bych ohodnotil tak na deset milionů dolarů, zatímco tady byla cena padesát milionů dolarů.

Václav Moravec
A když vám namítnu, že ona cena padesáti milionů dolarů, tedy zhruba jedné a půl miliardy korun českých, mohla být jistým vykoupením za takzvanou vídeňskou arbitráž, aby tomu posluchači rozuměli, nedávno CME spolu s ČNTS ohlásily úmysl iniciovat další arbitráž, tentokrát s CET 21, tedy vlastníkem licence k vysílání Novy, o ušlé zisky.

Milan Šmíd
Tato konstrukce už má svoji logiku, a protože ČNTS společně se soudními spory, které vede, ve kterých má určitě šance na úspěch, tak má cenu poněkud vyšší, než těch deset milionů dolarů, a v tom případě já, když jsem komunikoval s tím svým zdrojem, tak jsem říkal ano, to asi bude pravda, je to možné, i když až to dopadne, tak se teprve nechám přesvědčit. A ono to dopadlo.

Václav Moravec
Dopadlo to tedy. A teď, když se na to podíváme. Jeden a půl, nebo bezmála jeden a půl miliardy korun českých za budovu ve Vladislavově ulici, za další věci včetně definitivních konců arbitráží, respektive té vídeňské. Je to hodně, nebo málo? Jedna a půl miliardy korun.

Milan Šmíd
Podívejte, já se necítím být kompetentní to rozhodovat, protože já se domnívám, že dříve, než se došlo k této ceně, tak zcela určitě pracovaly týmy právníků, které rozebíraly existující spory, které mezi CET 21 a ČNTS, tedy mezi dnešní Novou a bývalým investorem, probíhají a věřím, že asi došly k názoru, že jistou šanci by pan Lauder a CME měla v těch soudních sporech, a proto by bylo dobré jaksi se vyrovnat v této výši.

Václav Moravec
To znamená, když vy jste i studoval problematiku arbitráže té poslední, kterou vyhrožovala CME a ČNTS, tak tam byla naděje na úspěch?

Milan Šmíd
Ne, podle mého názoru ty požadavky byly zcela přehnané. Bylo to takové trošku "píárové" plesknutí do vody, zvláště ta nabídka, že pokud něco vysoudíme, tak to vrátíme českému státu. Nicméně tady neustále probíhá jeden soud o exkluzivitu vztahů, který vznikl na základě toho, že pátého srpna roku 1999 Vladimír Železný vypověděl smlouvu, kterou mělo CET 21 s ČNTS, a stále není zcela jasné, zdali tato smlouva byla vypovězena regulérně, zdali byla vypovězena oprávněně, a o tom ten spor běží.

Václav Moravec
A když se podíváte na základě této nové informace, že finanční skupina PPF koupila ČNTS, tak znamená to, že skončí i tento soudní spor s největší pravděpodobností?

Milan Šmíd
No, já se domnívám, že ano, protože nyní se dvě strany ve sporu dostávají pod jednoho majitele, což znamená, že televize Nova bude zbavená i další právní nejistoty nějakých soudních sporů. A to znamená, že PPF podle mého názoru cílevědomě postupuje ke konsolidaci svého vlastnictví, aby bylo ho možno potom buď dále rozvinout, nebo udat na trhu.

Václav Moravec
To znamená, že PPF celou touto transakcí, o níž nyní hovoříme, získává stabilitu pro televizi Nova, jako průmyslovou korporaci, nebo průmyslovou společnost, a její další rozvoj. To je ten hlavní zisk, kterým PPF ...

Milan Šmíd
Podle mého názoru ano.

Václav Moravec
Obchod zahrnuje krom například Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici, ze které Nova vysílala původně před rozchodem s Američany a před sporem Železný Američané, tak zahrnuje i nákup souboru ochranných známek. Znamená to, že by se na obrazovky Novy mohly vrátit některé pořady?

Milan Šmíd
Prosím vás, já nejsem plně informován o pozadí tohoto sporu, ale co já vím, tak se to netýká konkrétních pořadů, ale jde o další dlouhotrvající spor, který se vede už od roku 1999 o tom, komu patří ochranné známky. A je tam takzvané dělené vlastnictví ochranné známky, neboť ČNTS jí má, drží tu ochrannou známku pro výrobní účely, zatímco CET 21 tvrdí, že jí má, že to vlastnictví ochranné známky má k vysílání, a tak jí používá, což právě ČNTS zpochybňuje. A naopak neustále trvala na tom, aby přestala používat tyto ochranné známky ve vysílání. To znamená, že spíše Nova tím získává opět jistotu, že by někdo mohl ty jejich tradiční pořady jim vzít.
(OPRAVA: Poslední věta je zmatečná, šlo o přeřek v časové tísni, kdy jsem dostal znamení, že mám končit. Správně mělo být řečeno: Nova tím získává jistotu, že jí nikdo názvy jejích tradičních pořadů nevezme.)

Václav Moravec
Konstatuje mediální analytik, pedagog Fakulty sociálních věd Milan Šmíd, děkuji za návštěvu.

Milan Šmíd
Děkuji, na shledanou.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd