zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií

4.3.2004 RUBRIKA: Příloha Louče/TV NOVA

Železný, Rozehnal a PPF v roce 2002
Citace z pořadů Volejte řediteli

Volejte řediteli – 13.7.2002

Jsme vystaveni podrazům, podrazům, které už jsou tři velké. Já vám je zopakuji. První klíčový podraz byl tehdy, kdy doktor Rozehnal použil určitá práva, která mu byla svěřena do advokátní úschovy, a také informace, které měl jako můj právník, a pokusil se mne odstranit tím, že jmenoval jiného jednatele a pokusili se, jak si pamatujete, obsadit Barrandov.

Jenže v tom byl určitý šlendrián, určitý problém, jak už tak bývá. Podívali se do špatného zákona, citovali starý zákon, nevšimli si, že zákon byl mezitím novelizovaný, a tak si do toho vlastního aktu, který konali mimo valnou hromadu, pomocí plných mocí, které doktor Rozehnal obstaral pro svoji budoucí manželku, pro magistru Dědovou, kterou obešli úplně práva doktorky Šmuclerové, která mohla také spolurozhodovat, tak pomocí toho instalovali doktora Buriánka. Leč to ustavení doktora Buriánka svázali podmínkami, které zákon už nedovoluje. Oni si totiž nevšimli, že mezitím ten zákon byl novelizovaný a že žádný rejstřík na světě, ani na této planetě nemůže nikdy zapsat toto rozhodnutí. Tak to byl první podraz, stal se. Nicméně doktor Buriánek dále konal, neboť byl potřeba k dalším krokům.

Jaký byl druhý podraz? Druhý podraz byl ten, že v lednu letošního roku sjednala advokátní kancelář doktora Rozehnala jménem tří spoluvlastníků televize Nova, a sice profesora Alana, magistra Venclíka a doktora Hunčíka, smlouvu o budoucím prodeji, a ty kupní smlouvy k tomu byly přiloženy, svých podílů v televizi Nova, tedy v CET 21 ve prospěch společnosti MEF Media.

Doktor Rozehnal dokonale tyto smlouvy znal, vždyť je vypracovávala i jeho kancelář a on je znal i z pozdějšího nakládání s těmito smlouvami. Když začala ta krize, začal vyjednávat nejprve ..., a vzpomeňte si na ty titulky. "O Nově se jedná. Čekáme dohodu během tří dnů, během pěti dnů. Však oni se dohodnou a podobně," to byla slova doktora Rozehnala. Jenomže všechna tato jednání o prodeji společnosti, do které mezitím údajně ti tři vložili své podíly, to byla jenom zástěrka, protože mezitím sám doktor Rozehnal se znalostí, s důvěrnou znalostí těch kupních smluv a těch opcí, vyjednával s někým úplně jiným, se společností PPF, se kterou žádná smlouva nebyla.

Čili za zády klienta vyjednával se znalostí informací, které měl jako právník. No, použití těchto informací v obchodním styku, je hodně zvláštní, že? Ti tři pánové, kteří jsou společníky naší televize, oni už prodávají potřetí, pokud vím. Tentokrát se rozhodli, že prodají někomu jinému, než s kým uzavřeli smlouvu. Já se nebudu zabývat tím, co je čeká a kde se shodují právníci, že vlastně byli obětováni, protože náhrady škody a další kroky, které mohou následovat, to je jejich věc.

Nicméně podle našich informací prodali za nějakých tři sta sedmdesát milionů korun svůj dvaceti, dvaadvaceti, pětadvacetiprocentní podíl v televizi Nova, ale přitom se přidali k doktoru Rozehnalovi a říkali, jak je na tom ta Nova strašně špatně, jak je na tom ekonomicky zle. Tak zle na tom asi nebyla, když ohodnocení toho podílu bylo tři sta sedmdesát milionů korun, že? Tak to nebyl vůbec špatný obchod a Nova na tom, věru, musela být naopak velmi dobře, když to ocenění dosáhlo takové výše za takový podíl a jenom v jedné části skupiny Nova, jenom ve společnosti CET 21, to nebylo zlé.

Pak přišel tento týden a podraz, který, musím se přiznat, už mne, a to už jsem hodně otrlý z posledních týdnů, ten mi vyrazil dech. Ten podraz souvisí s tím, že kdysi dávno v roce 2000, tuším v lednu roku 2000, přistoupily ke společnosti CET 21 dvě nové společnosti, a sice MEF Media a Edikon. Přistoupily takzvaným navýšením. Investovaly peníze, navýšily peníze, navýšily základní jmění CET 21 a staly se společníky.

Dva a půl roku nebyl tento fakt, přestože valná hromada byla schválena vrchním soudem, která to odsouhlasila, nebyl tento fakt zaznamenán rejstříkovým soudem a nedávno, nevím, zda ve shodě nebo nahodile, je to jenom nahodilá souvislost, že těsně předtím, než začaly všechny tyto útoky na nás, rejstříkový soud rozhodl, soudkyně rozhodla, že nezapíše, protože se domnívá, že to navýšení obsahuje jakousi technickou chybu právní. Doktor Rozehnal, jehož povinností je bránit ony klienty, které kdysi ošetřoval při navýšení, protože on, jeho kancelář, vlastně advokátně nebo právně ošetřoval ono navýšení, tak se odvolal samozřejmě proti tomu rozhodnutí a 17. 6. sdělil ČTK, že věří v úspěch tohoto odvolání a že těmto dvěma společnostem se tudíž nic nestane a zůstanou společníky.

Mezitím ale zjistil, že se mu ta situace nehodí, protože zjistil, že jednu z těch společností, tu klíčovou pro rozhodování, a sice Edikon, neovládá, protože doktorka Šmuclerová odmítla hrát hrátky v té jeho hře, a tak se rozhodl, že ty dvě společnosti zlikviduje. Jak? Stáhl odvolání. A teď by mne zajímal názor vás, právníků, pokud se díváte. To je neuvěřitelná věc, která mně osobně vyrazila dech. Právník, který údajně udělá chybu a nějaký akt je neschválen soudem nižší instance, který se odvolá, aby bránil svého klienta a v momentu, kdy se pro jeho zájmy nehodí bránit toho klienta, tak stáhne odvolání.

My říkáme, údajně stáhl odvolání. Víte proč? Protože k tomu stažení potřeboval právě onoho pana Buriánka, kterého předtím jmenoval jako jednatele druhého pomocí těch plných mocí. A protože pan Buriánek nemůže být jednatelem, ani to stažení nenastalo, to my také víme, nicméně už to, že se o to tímto způsobem pokusil, je neuvěřitelné, protože se domníval, že tím stažením by PPF, to je ta společnost, kterou zase mimo ty smlouvy vyjednal odprodej podílu těch tří společníků, by se stal majoritním. On totiž netuší, co by se stalo skutečně a jaké právní důsledky by to mělo, kdyby to odvolání bylo opravdu stažené a kdyby ten výsledek byl, nebo mohl být rozhodnutím soudu úplně jiný.

Ať tak, či onak, podstatné jsou dvě věci, že doktor Buriánek nebyl jednatelem, mimochodem PPFové, kteří nastoupili, se ho rychle zbavili, mouřenín udělal svoji práci a byl odvolán, ale on nebyl, nemohl být jednatelem, a tudíž všechny další kroky, na kterých, které závisely na podpisu doktora Buriánka, vlastně nemohly nastat. To je nejdůležitější fakt.

A druhý důležitý fakt je, že ti všichni, kteří něco někam vložili do společnosti Vilja, aby ji mohli prodat PPFům a PPFové něco koupili, chodí po Praze, chodí po Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, chodí na rejstřík, ale nikam nedoložili, nedali jediný důkaz, opravdový důkaz, to znamená kupní smlouvu, kterou jsou povinni například odevzdat Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, že se tak stalo. My dobře víme, proč. My víme, co nastane v okamžiku, kdy ji předloží a kdy se to stane veřejným dokumentem, kdy ji vloží do spisu například CET 21 a my víme, jaké právní kroky budou následovat. Oni to vědí také ostatně, vědí to velmi dobře a proto všechny tyto doklady tají. Takže jsme klidní z tohoto hlediska.

Volejte řediteli – 20.7.2002

Víme, že PPF připravují další útoky, další nárazy. Jsme na ně připraveni, jsme na ně připraveni, nebude to ale lehké, nebude to lehký souboj. Je to neobyčejně významný soupeř. Víte, než se pokusili vstoupit do televize Nova, a my stále tvrdíme, že tam nejsou, však jsem vám to minule vysvětloval s Viljou a ..., já už to nebudu zapatlávat dále, tak dřív, než se o to pokusili, tak jsme o nich příliš mnoho nevěděli.

Byla to taková nenápadná skupina, která postupně přebírala některé podniky, velmi levně, ty podniky potom zmizely, protože třeba zbankrotovaly. Objevili se kolem Pragobanky, a pak se objevili u toho největšího sousta, které tady leželo, a to byla Česká pojišťovna a postupně a velmi zvláštním způsobem převzali pojišťovnu. Mají ji, jsou majiteli České pojišťovny. Víte, také, když jsem si studoval ty materiály, tak jsem tam nalezl příklady tzv. nepřátelského převzetí. Vy se někam vlomíte, máte tam malinký podíl, jakmile ho tam máte, začnete expandovat, začnete nějakým způsobem zpochybňovat tu celou strukturu, až nabobtnáte tak, jak potřebujete, a pak to třeba prodáte, nebo s tím uděláte něco jiného.

No, určitě to nejsou baťováci, kteří by pozlatili všechno kolem sebe. Často tam tráva neroste, tam, kde se před tím kdysi dávno, v polovině 90. let, nebo na začátku objevili. Ale je to velmi mohutná skupina, velice mohutná skupina. Nevíme o ní stále ještě mnoho. Studujeme, studujeme, studujeme. Takže uvidíme.

Co se přihodilo poté? Toto bylo úplně smazáno všechno o stabilitě Novy, protože se objevily nové útoky a nové pokusy a my jsme na ně museli reagovat a reagovali jsme. O co šlo? Jde o to, že rejstříkový soud nám po dvou a půl letech, zdůrazňuji, po dvou a půl letech nejistoty nezapsal navýšení základního jmění, kterým přistoupily k CET 21, tedy k televizi Nova dvě společnosti, Edikon a MEF Media, nezapsal. Nezapsal je proto, protože tam shledal, že tam bylo nějaké pochybení právní a náš právník, tehdy ještě doktor Rozehnal se odvolal a říkal, já to vyhraji, to je v pořádku. Tuto linii dál sleduje MEF Media, která tím sleduje své zájmy, jenomže pak doktor Rozehnal udělal ten strašlivý podraz, že právník, který se takto zachoval, sám stáhnul to odvolání, protože se mu to přestalo hodit, protože začal spolupracovat s někým jiným, s PPF. Tak to se stalo.

Ať tak, či onak, ta situace, která nastala, byla velmi kuriózní, protože tou se jakoby, alespoň na čas, než rozhodnou nějaké jiné soudy, vlastně nastal stav, který byl před navýšením, a tam najednou všichni ustrnuli a řekli: "A podívejte se, vždyť on ten Železný, on tam má šedesát procent." A tak začali všichni velmi pilně vymýšlet na druhé straně, co s tím udělat, že Železný má šedesát procent. Mezi tím totiž CME spustilo exekuci proti doktoru Želenému pro problémy, které znáte, s miliardou. Já tvrdím, že jsem zaplatil protipohledávkou, oni tvrdí, že jsem ještě nezaplatil, exekvují můj podíl a podobně. Jenomže podíl, který exekvují, vycházel, jako by to navýšení bylo zapsáno a tam mně vycházelo třináct procent.

A tak si chytré hlavy na druhé straně sedly a řekly: "A víte co, a my tomu CME honem rychle z nějakého účtu, který bude jakoby účet CET, a budou to jakoby peníze CET," nevím, kde by se vzaly, "rychle zaplatíme nikoliv za třináct procent, ale za šedesát a tím Železného úplně zbavíme jeho vlastnictví, jeho podílu," protože jinak by se všechno vracelo zpátky. A tak si rychle pospíšili a spěchali a spěchali a my jsme je trošku předešli.

Dnes v novinách se objevilo, že zaplatili, včera jsme oznámili, že doktor Železný převzal odpovědnost svými šedesáti procenty a svými šedesáti procenty, tímto podílem bylo rozhodnuto, že doktor Rozehnal je odvolán, že má souhlas doktor Železný k prodeji svého podílu, to je také nutné zařídit, a že všechny předchozí kroky, které udělali ti druzí tzv. jednatelé, neplatí a ty valné hromady. Tím jsem převzal odpovědnost svými šedesáti procenty a oni teď budou křičet "ne, ne, ne, my už jsme to vypořádali, my už jsme se dohodli se CME". Samozřejmě, že jsou v dohodě se CME, samozřejmě, že jsou v dohodě s Rozehnalem a budou se teď snažit říkat "my už jsme to zaplatili, a proto Železnému podíl zanikl".

Zapomínají na dvě důležité věci, na které mě upozornili teprve nedávno právníci, a na které máme velmi dobré právní posudky. Za prvé, podíl zaniká pouze tehdy, když je exekvován tento podíl a nikoliv jen jeho zlomek, a protože já jsem měl celou tu dobu tedy šedesát procent a mně exekvovali, nebo v průběhu exekuce probíhalo pouze třináct, nebo dvanáct procent, nebo tak nějak, tak byl pouze zlomek toho a to zákon nepřipouští. Musí být exekuován podíl, nikoliv jeho část a v tom okamžiku je exekuce neplatná.

My už jsme také požádali o zrušení této exekuce, a pokud CME bude chtít, pak může začít znovu exekuovat můj podíl, ale už za jiných okolností. Za jakých? Že já těch šedesát procent mohu prodat a mohu vyplatit CME a o to teď tady jde, honem rychle to dostat za hubičku, za tzv. vypořádací podíl, proto rychle poslali ty peníze CME. Za pouhých 260 milionů korun šedesát procent Novy, to je báječný obchod. Takže si pospíšili, aby mně zamezili zaplatit tu miliardu pomocí tohoto podílu. Jsou tam v dohodě se CME.

Je to velmi dlouhý plán. Víte, já jsem asi tak před rokem dostal zprávu, občas dostáváme zprávy z druhé strany, Česká republika je plná zrádců, to vám je zvláštní země, země, ve které se pohybují lidé, kteří nejsou úplně loajální ke svým strukturám, nebo vysloveně neloajální, a jeden takový člověk, který má informace z druhé strany a měl je vždy přesné, tak před rokem za mnou přišel a říkal "něco se chystá s navýšením a s rejstříkovým soudem a s vašimi šedesáti procenty a vy máte uvnitř nějakého člověka, který na tom spolupracujete, dejte si na to pozor" a popisoval to tak zmateně a já nejsem právník, že jsem tomu nevěnoval příliš pozornosti.

Dokonce ještě jeden den před rozhodnutím rejstříkového soudu, a my to máme uložené, nám přišla na SMS od tohoto člověka zpráva o tom, jak to bude, jak to zítra bude, jak rozhodne soud, věděl všechno předem. Takže z toho vyvozujeme, že se jedná o velmi dokonalý plán, o dlouhý plán, dlouhodobý plán a my jsme teď do něj trochu těmi šedesáti procenty mými skočili.

A představa, že Železný zase vlastní šedesát procent, není příjemná pro ty, kteří rozbíhali celou tu záležitost. No, tak uvidíme, rozhodují totiž v České republice soudy, nikoliv novinové články, nikoliv ta mašina, kterou CME tady platí, novinovou, novinářskou a platí ji velmi dobře a platí ji od samého počátku a ta okamžitě přesně spustila tu písničku, kterou potřebovali, ale rozhodují soudy.

Počkejme na to, jak rozhodnou soudy. Počkejme na to, zda je v České republice možné exekuovat zlomek podílu, anebo zda je nutné exekuovat podíl, a zda je to možné, a zda Železný má, nebo nemá šedesát procent. Má. Železný má šedesát procent, odvolal Rozehnala a bude konat dál své kroky tak, jak přísluší majiteli majoritního podílu v CET 21.

Tak, co k tomu ještě říct? Exekuci samozřejmě CME může spustit znova. My už jsme požádali soud o zrušení té předchozí, té zmatečné, která rozhodnutím rejstříkového soudu vlastně teď ztratila smysl, neboť se nejednalo o exekuci podílu, ale o exekuci pouze zlomku.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd