zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

29.3.2004 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Třináct způsobů jak čelit obvinění a skrýt pravdu před novináři
(převzato z diskusní skupiny americké novinářské organizace SPJ, poprvé zveřejněno na serveru Neviditelný pes někdy v roce 1998):

1. Mlčte jako ryba. Jestliže se o něčem nemluví, není to zpráva, jakoby se to nestalo.

2. Rozzuřte se. Technika známá jako "Jak se opovažujete? - gambit"

3. Charakterizujte zprávu jako "pověsti", nebo ještě lépe jako "divoké nepodložené dohady". Jestliže o něčem nebylo oficiálně informováno a veřejnost se to přesto dozvěděla, mohou to být jenom "dohady" a "pověsti".

4. Zabývejte se jenom těmi nejslabšími aspekty těch nejméně závažných obvinění. Nebo ještě lépe, sami dejte do oběhu divoké zvěsti o případu a nechte je kolovat předtím, než veřejně vystoupíte, abyste uvedli na pravou míru všechna tato obvinění - reálná i vymyšlená.

5. Označte ty, kteří se k vašim vysvětlením budou stavět skepticky, za "konspirační teoretiky", "zabedněnce", "chvastouny", "poplety", "výstředníky" a samozřejmě za "šiřitele nepodložených pověstí". Pak je však třeba dávat si veliký pozor a pečlivě se vyhýbat veřejným debatám s takto označenými osobami.

6. Zpochybněte motivy. Zdůrazněte, že kritikům ve skutečnosti nejde o nalezení pravdy, ale že sledují pouze partikulární politické cíle nebo svůj hmotný prospěch.

7. Dovolávejte se autorit. Zde může dobře posloužit tisk, který kontrolujete, nebo fingovaná opozice.

8. Smeťte obvinění ze stolu jako "starou zprávu", něco, čím už se není třeba se zabývat.

9. Přiznejte částečnou vinu. Tato technika je známá jako "přiznej a vyvázni". Tímto způsobem vytvoříte dojem upřímné čestnosti, když připustíte relativně neškodné, ještě ne trestné "omyly". Tato strategie často vyžaduje využití i takových ústupových pozic, se kterými se zpočátku nepočítalo.

10. Charakterizujte příslušné trestné činy jako neuvěřitelně komplikované a pravdu ve své podstatě definitivně nepoznatelnou.

11. Používejte metodu zpětné dedukce, která obtížné důkazy zbaví závažnosti. Například: máme svobodný tisk, kdyby se ta věc skutečně stala, určitě by o ní informoval, protože se o věci ví teprve nyní, věc není tak jistá. Nebo jiná varianta na toto téma: proč se s věcí přichází právě teď, proč teprve teď o ní informuje tisk.

12. Vyžadujte od pochybovačů, aby věc vyřešili zcela a důkladně, teprve potom budou mít právo s ní vyjít na veřejnost.

13. Změňte téma.


ORIGINÁL TEXTU

These thirteen techniques were recently written by one "DC Dave". Can you recognize any of this?

1. Dummy up. If it is not reported, it's not news, it didn't happen.

2. Wax indignant. This is also known as the "How dare you?" gambit.

3. Characterize the charges as "rumors" or, better yet, "wild rumors." If, in spite of the news blackout, the public is still able to learn about the suspicious facts, it can only be through "rumors."

4. Knock down straw men. Deal only with the weakest aspect of the weakest charges. Even better, create your own straw men. Make up wild rumors and give them lead play when you appear to debunk all of the charges, real and fanciful alike.

5. Call the skeptics names like "conspiracy theorist", "nut", "ranter", "kook", "crackpot", and of course "rumor monger." You must then carefully avoid fair and open debate with any of the people you have thus maligned.

6. Impugn motives. Suggest strongly that the critics are not really interested in the truth but are simply pursuing a political agenda or are out to make money.

7. Invoke authority.Here the controlled press and the sham opposition can be useful.

8. Dismiss the charges as "old news."

9. Come half-clean. This is also known as "confession and avoidance" or "taking the limited hang-out route."This way, you create the impression of candorand honesty while you admit only to relatively harmless, less-than-criminal "mistakes."This strategem often requires the embrase of a fall-back position quite different from the one originally taken.

10. Characterize the crimes as impossibly complex ant the truth as ultimately unknowable.

11. Reason backward, using the deductive method with a vengance. With thoroughly rigorous deduction, troublesome evidence is irrelevant (eg. we have a completely free press.) If they knew of evidence theat the BATF had prior knowledge of the Oklahoma City bombing they would have reported it. They haven't reported it, so there was no prior knowledge by the BATF. Another variation on this theme involves the liklihood of a conspiracy leader and a press that would report it.

12. Require the skeptics to solve the crime completely (e.g. if Vince Foster was murdered, who did it and why?)

13. Change the subject.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd