zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

6.5.2004 RUBRIKA: Telekomunikace/Zákony

Digitální otazníky
aneb Co se vleče, neuteče?

Minulý týden vláda přijala usnesení č.395/04 „k zahájení řádného digitálního televizního vysílání“, v němž kromě toho, že s vysíláním souhlasila, uložila ministru informatiky ve spolupráci s ministrem kultury předložit "návrh koncepce rozvoje digitálního vysílání v ČR " do 31. března 2005. Server českého rozhlasu pohotově zveřejnil jak usnesení, tak dokument, na jehož základě se jednalo (Ministerstvo informatiky si jako obvykle dává na čas - DODATEK 7.5. - dnes se materiály objevily na této adrese micr.cz).

Projednávaný dokument „Koncepce přechodu na digitální R a TV vysílání v ČR“ má tak bohatou historii, že stojí za to si ji připomenout:

 • 25.11.1999 - usnesením Stálé komise pro sdělovací prostředky PSP ČR je uloženo vytvořit při Radě pro R a TV vysílání skupinu pro digitální vysílání, která by se problematikou zabývala, takže
 • 27.6.2000 - Rada schválila první dokument “Koncepci přechodu na digitální vysílání v ČR“.
 • 5.1.2000 - při projednávání návrhu nového vysílacího zákona vláda uložila svým usnesením číslo 7/00 ministru dopravy a spojů a ministru kultury „zpracovat a vládě do 31. října 2000 předložit návrh koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání a návrh počtu rozhlasových a televizních programů, jež budou šířeny formou digitálního vysílání“.
 • jaro 2001 – Ministerstvo dopravy a spojů předkládá požadovaný materiál „Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR“, který částečně vycházel ze studie RRTV.
 • 9.7.2001 materiál projednává vláda, která přijímá usnesení č. 696/01, jež ukládá „ministru kultury ve spolupráci s ministrem dopravy a spojů zpracovat a vládě do 31. března 2002 předložit návrh změny právní úpravy o rozhlasovém a televizním vysílání“. Zároveň ČTÚ dostal za úkol „zajistit mezinárodní koordinaci kmitočtů a ve spolupráci s předsedou Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání sestavit příslušné plány vysílacích sítí“.
  Zde si dovolím osobní vzpomínku. V prosinci 2001, když jsem pracoval v Hospodářských novinách, jsem zjistil, že povinnost vytvořit právní úpravu, která by umožnila digitální vysílání, si ministerstva přehrávala mezi sebou jako horký brambor. Napsal jsem, že se touto otázkou „nikdo nezabývá a Ministerstvo kultury prý oznámilo Ministerstvu dopravy a spojů, že žádnou novelu ani zákon o digitálním vysílání nehodlá do voleb předkládat.“ Tím jsem si vysloužil podrážděnou reakci tehdejší mluvčí ministerstva Dity Fuchsové, která mne přesvědčovala, že všechno běží podle plánu. A tak jsem o týden později napsal: „zástupce Ministerstva kultury v osobním dopise pouze vyslovil svůj názor, že předpokladem funkčnosti právní úpravy je získání kmitočtů,“ (které Ministerstvo dopravy a spojů tehdy nezajistilo). O tom, že všechno „podle plánu" neběželo, svědčí fakt, že termín předložení tzv. digitální novely vysílacího zákona byl prodloužen do června 2002.
  Jenomže v tomto měsíci se konaly parlamentní volby a nová Špidlova vláda v létě 2002 nechala spadnout připravenou digitální novelu vysílacího zákona 231/01 pod stůl s tím, že právní rámec pro digitální vysílání vytvoří nově vytvořené Ministerstvo informatiky Vladimíra Mlynáře v zákonu o elektronických komunikacích, jenž měl být předložen do vlády v září 2003 (nakonec návrh zákona poslal Mlynář do vlády až 31.3.2004).
  K předložené koncepci přechodu se Špidlova vláda dostala až
 • 12.2.2003 – kdy její usnesení č.159/03 se vrací k rozhodnutí č. 696/01. Toto usnesení z roku 2001 se zrušilo a vláda uložila ministru informatiky ve spolupráci s ministrem kultury "zpracovat a do 31. května 2003 vládě předložit aktualizaci Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice, ve které by byly zohledněny změny, ke kterým od doby zpracování původní koncepce došlo.“ Do konce května, ba ani do konce roku 2003 ministerstva vládě nic nepředložila. Na žádost Ministerstva informatiky se přesunoval termín aktualizované koncepce přechodu na konec srpna a pak ještě jednou na 31. ledna 2004. Aktualizace vznikla až někdy v září 2003 a k veřejné diskusi byla vystavena na internetu až v lednu 2004.
 • 18.2.2004 – vláda svým usnesením termín dodání prodlužuje o jeden měsíc na 29. února 2004.
 • 10.3.2004 – vláda dostala konečně materiál na stůl, leč rozhodla že „Aktualizace Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice č. j. 222/04 byla stažena z programu jednání.“ Důvod? Aktualizovaná koncepce se dostala pod palbu kritiky a ministr Mlynář ji musel dopracovat.
 • 28.4.2004 – vláda tedy konečně přijímá usnesení k materiálu, který se z „koncepce přechodu“ mění na pouhou „koncepci zahájení“ s časovým horizontem do konce roku 2006 a skutečná koncepce přechodu dostává nový termín – 31. březen 2005.

  Vývoj a události kolem nás však nestojí. Již příští týden zahájí své jednání Regionální Radiokomunikační konference RRC-04, která má probíhat v několika etapách až do let 2006-7. Bude se tady kromě jiného rozhodovat, jak se budou využívat vysílací frekvence pro digitální vysílání televize, a jak se změní tzv. Stockholmský plán platný od roku 1961. Takže první otazník: Jak jsou asi připraveni naši delegáti na jednání konference, když doma stále není jasno?

  A další otazník: Úplně na konci včerejší tiskové zprávy Rady pro R a TV vysílání se krčí oznámení, že Rada souhlasí s tím, aby Český Telecom a.s. od 31. října 2004 spustil digitální vysílání v Praze a Brně na základě telekomunikační licence, kterou mu uděluje ČTÚ. Zkoordinovány jsou dva multiplexy, zájemci o jejich provozování jsou tři – České radiokomunikace, Czech Digital Group a nyní se přidal také Český Telecom. Jak se asi navzájem porovnají? Nebo se zkoordinuje další multiplex? Ale to už by se někomu musely brát frekvence...

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd