zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

20.5.2004 RUBRIKA: Česká televize/Články v médiích

Senátní poplatkové intermezzo
Otištěno v týdeníku Ekonom 20.5.2004

Když minulý týden Senát neschválil novelu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a vrátil ji do Sněmovny, senátní pozměňovací návrhy přinesly České televizi jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Tou dobrou zprávou bylo, že senátoři v zásadě nic nenamítají proti tomu, aby se poplatek zvýšil u rozhlasu z 37 na 45 Kč a u televize ze 75 Kč na 100 Kč měsíčně. Tou špatnou zprávou pro ČT je návrh Senátu zpřísnit podmínky vysílání reklamy ve veřejnoprávní televizi nejen co do jejího množství, ale také co do jejího umístění.

Dnes smí ČT vysílat reklamy v rozsahu jednoho procenta z celkové vysílací plochy, což při 24hodinovém vysílání činí 14,4 minuty denně pro každý program. Vysílací zákon zatím nebránil tomu, aby se neodvysílané reklamní minuty z málo sledovaného druhého programu ČT přetahovaly na první program s vysokou sledovaností a s vyššími cenami.

Senátní novela nyní navrhuje, aby se zakázalo převádění nevyužitých minut z jednoho programu na druhý, což zužuje manévrovací prostor pro ČT a pro agenturu ARBO Media, která reklamní časy ČT prodává. Senátní návrh zasáhne finance ČT mnohem citelněji než Sněmovnou navržené snížení limitu reklam z jednoho na 0,8 % vysílací plochy.

Česká televize se v tiskovém prohlášení okamžitě nechala slyšet, že nižší limit reklamy v kombinaci se zákazem převodu nevysílaných minut ji připraví ročně o 400 milionů Kč, což více než o polovinu snižuje nárůst 700 milionů Kč příjmů ze zvýšeného poplatku. Nespokojenost ČT s navrhovanou změnou se dá pochopit, její doprovodná argumentace už méně. Navržená změna prý "neodpovídá smyslu a obsahu pojmu vysílání veřejné služby" a "invaze reklamy na ČT2" by prý "zcela změnila charakter pořadů na tomto programu".

Jak praví známý bonmot: "Komerční televize vysílá, aby vydělala, kdežto veřejnoprávní televize vydělává, aby mohla vysílat." Jestliže ČT je ochotna kvůli reklamě zvažovat změnu programového profilu druhého programu ČT2, pak zapomíná na to, že jejím posláním je vysílat, nikoli vydělávat za každou cenu.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd