zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

9.6.2004 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Bilance volební prognózy

Když se Jack Nicholson ve filmu "Přelet na kukaččím hnízdem" zahanbeně vrací z koupelny, ve které nebyl schopen vytrhnout do podlahy zabudované umývadlo, utrousí ke svým spolupacientům: "Alespoň jsem to zkusil".

Podobně i já, když teď konfrontuji katastrofální nesoulad své prognózy se skutečnými výsledky voleb, mohu všem svým kritikům a posměváčkům říci: "Na rozdíl od vás jsem to zkusil." Navíc jsem se při tom docela dobře bavil.

Ten led, na který jsem vstoupil, byl skutečně velmi tenký. Když teď bilancuji výsledky své prognózy a porovnávám ji se skutečností, nacházím zde tři hlavní omyly.

Tím prvním je špatný odhad účasti. Předpovídal jsem 3,3 miliony, tj. 40 procent voličů, k urnám se dostavilo o milion voličů méně, tj. 2,35 milionů - 28,5 procent. Na druhé straně nebyl jsem v tom sám, 40 procent předpovídala i prognóza STEM (Jan Hartl).

Tím druhým je nadhodnocení sociálních demokratů, kterým jsem dával šanci 800 000 hlasů, dostali jich však jenom čtvrtinu, tj. 200 000, což v procentním vyjádření dalo 8,8 procenta, zatímco já jsem předpovídal 25 procent.

Tím třetím bylo podcenění Zielencovy a Kaslovy koalice SNK/ED (260 tisíc hlasů, 11 procent), o které jsem se domníval, že skončí pod pětiprocentní hranicí.

Zatímco první omyl byl víceméně "objektivní", další dva omyly má na svědomí moje trestuhodné přehlédnutí SNK/ED a do jisté míry také moje wishful thinking, tj. přání otcem myšlenky, když jsem Unii liberálních demokratů (Unie svobody) dával šanci na pětiprocentní přežití a sociálním demokratům jsem od posledních voleb ubral jen málo sympatizantů.

Právě v tom se projevil rozdíl mezi mnou, amatérem, a profesionály, neboť STEM se těchto dvou posledních pochybení vyvaroval. ČSSD předpověděl jen tři mandáty a SNK/ED zařadil mezi parlamentní strany.

Na druhé straně, ani profesionálové to neměli na sto procent. Hartl předpovídal pro ODS jedenáct mandátů, nakonec jich bylo "jen" devět. Zielencovi s Kaslem dával STEM šanci na jeden mandát, odnesli si tři.

V diskusním fóru na Českých médiích mne jakýsi "pb" pod titulkem "nepříliš originální" obvinil, že jsem opisoval z prognózy dvou politologů vyrobené pro Burson-Marsteller na adrese www.bmbrussels.be/files/news_4.pdf.

Tu prognózu jsem vůbec neznal, nicméně její data přidávám do následné tabulky, v níž konfrontuji předpovědi a skutečnost.


strana/koalice Louč % % skutečnost BM % BM mandáty STEM mandáty mandáty
skutečnost
ODS 29 % 30,04 % 26,8 % 7-8 11 9
ČSSD 25 % 8,78 % 29,8 % 8-9 3 2
KSČM 19-20 % 20,26 % 19,5 % 5 5 6
KDU/ČSL 8 % 9,57 % 12,8 % 3-4 2 2
SNK/ED - 11,02 % 3,4 % 0 1 3
Nezávislí 5-6 % 8,18 % - - 2 2
ULB (US) 4-5 % 1,7 % viz KDU/ČSL viz KDU/ČSL 0 0
Zelení - 3,2 % 5,3 % 1-2 0 0
Republikáni - 0,7 % 2,4 % 0 0 0
pod 5 %
celkem
8-10 % 12,15 % - - - -
Poznámka k tabulce: Prognóza Burson-Marsteller chybovala nejen v tom, že nezaregistrovala rozpad čtyřkoalice, ale také v tom, že při počítání mandátů nepočítala s tím, že nemáme druhé skrutinium, takže hlasy odevzdané neparlamentním stranám, propadají.

Přes výrazné omyly se za některé předpovědi nemusím stydět. Téměř jsem se trefil do ODS, prognózoval jsem 20procentní výsledek KSČM, uhodl jsem dvě stě tisíc hlasů pro Nezávislé, věděl jsem, že se Jana Bobošíková dostane do EP, a že získá více preferenčních hlasů než Vladimír Železný.

Co říci závěrem. Tyto volby jsou prohrou a také varováním pro všechny, kteří nevolili. Patřil jsem mezi ně i já, i když ne vlastní vinou. Na rozdíl od svých západoevropských kolegů na konferenci ve slovinském Bledu jsem neměl šanci před odjezdem do zahraničí deponovat svůj hlas, případně volit poštou.

Každý, kdo nešel k volbám, i když tu šanci měl, nemá dnes právo naříkat nad druhým místem KSČM. Těch 470 000 hlasů pro KSČM představuje necelých šest procent celkového elektorátu. Za to, že hlasy komunistů narostly do dvacetiprocentní výše, mohou všichni, kteří zůstali doma či na chatách. Doufejme, že současné víkendové evropské volby budou pro ně varovnou lekcí.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd