zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

18.1.2004 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Největší Čech, Jára Cimrman, a česko-německé pohledy na historii

Začátek týdne jsem trávil jako host na Slovensku, kde Nadace otevřené společnosti uděluje poprvé Novinářské ceny. Při konverzaci s bratislavskými kolegy přišla řeč na soutěž Největší Čech, kterou podle vzoru BBC organizuje Česká televize.

Když jsem v rozhovoru poznamenal, že kdyby měly právo soutěžit i fiktivní osobnosti, vyhrál by to u nás asi Jára Cimrman, jedna slovenská kolegyně zareagovala: „U nás možno taky.“ Pak si ale uvědomila, že Cimrman nebyl Slovák a opravila se: „U nás by to byl asi Jánošík. Ale pak by se ozvali Poláci, kteří tvrdí, že Jánošík je jejich.“

O tom, kdo kam patří, se vedly diskuse už při obdobné soutěži v německé ZDF Unsere Besten, kde Rakušanům vadilo, že za Němce byl označen Wolfgang Amadeus Mozart. Poláci protestovali, že mezi nominovanými byl Mikuláš Koperník.

Předloni v srpnu jsem k tomu napsal: “Nám Čechům by mohlo vadit, že mezi Němce je zařazen Albrecht z Valdštejna. Jsou tu i rodáci z českých zemí rakousko-uherské monarchie Rainer Maria Rilke nebo Sigmund Freud. Budiž, buďme tolerantní. Co by však už tolik tolerováno být nemělo, je „rychlíkový“ pohled ZDF do historie s názvem Kde leží Německo. Co takovému pohledu říkají naši historici?“

Odpověď jsem nyní dostal na stránkách České televize Historie po obdobích. To, co tu nalezneme, je komentovaný soubor map, zřejmě získaných z knihy Evy Semotanové Atlas zemí Koruny české, který ve spolupráci s autorkou této knihy dodala firma KAP s.r.o. (viz copyright).

Pokud si nepoučený čtenář porovná webové stránky ZDF a ČT s historickými mapami obou státních celků, musí mít v hlavě asi pořádný zmatek. O vazbě zemí Koruny české na Svatou říši římskou, jejímž vládci byli po určitou dobu Karel IV a jeho synové Václav IV a Zikmund, tu není ani zmínka. Že by tu byla obava, aby nám nevypadl ze soutěže Karel IV, který byl především Lucemburk a středověký vladař a teprve potom po matce rodilý Čech?

Před dvěma lety na moji kritickou výtku ve věci historických stránek ZDF reagovali někteří čtenáři Louče odmítavě. Prý ZDF informuje přesně a korektně. Vyjímám ze své odpovědi na jeden takový mail:

“Mne nepopudila tolik ta mapa, ale zjednodušující komentář. Pokud neumíte německy, nechte si ho přeložit. (například tvrzení, že v říši odjakživa vládli němečtí regenti). Neboť jak známo, pojem svaté říše římské vznikl původně bez přívlastku "národa německého". Vyjadřoval svazek náboženské a světské moci. Císař Karel IV. byl jedním z vládců této říše a české království do ní po celou dobu patřilo. Přívlastek "národa německého" se přidával až od konce 15. a začátku 16. století a není jisté, zda tehdy nemělo význam "národů německých". Název Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae se údajně poprvé objevuje v oficiálním dokumentu až roku 1521 (viz např.http://www.muenzen-lexikon.de/lexikon/h/ph081.html), když císař Maximilián rozděloval říši na Reichkreise.

Někdo posunuje datum vzniku říše "národa německého" již do roku 1495, když ve Wormsu říšský sněm vyhlásil "věčný zemský mír" a pokusil se o reformu říše, zmítané v 15. století nepokoji. I tak je třeba si neustále uvědomovat, že "národy německé" ze 16. století není totéž co "německý národ" století 19. a 20.

Bohužel tyto nuance a důležité detaily komentář ZDF opomíjí a tváří se, jakoby svatá říše římská národu německého (správněji z latiny "národů německých") trvala již od Fridricha Barbarossy. Jen tak pro zajímavost. Proč se Hitlerovo Německo jmenovalo "Třetí říše"? Protože nacisté tvrdili, že tvoří třetí německou říši, která je následovníkem dvou německých říší předešlých - první 962-1806 a druhé 1871-1918.“

Jak uvádí webová stránka české Wikipedie věnovaná Říši římské: „Německá historiografie používá pro středověký stát název "Římsko-německá říše" (Römisch-deutsches Reich). V české historiografii se obvykle užívá jen název římská říše.“

Rozsouzení tohoto problému nechávám historikům. Nicméně rád bych závěrem upozornil na to, že v soutěži Unsere Besten fiktivní postavy Barona Prášila a Tilla Eulenspiegela soutěžit mohly. Baron Prášil (Baron von Münchhausen) se umístil na 129. a Enšpígl na 160. místě.

P.S. Jen tak na okraj: Firma KAP s.r.o. uvedená v copyrightu historických stránek již neexistuje, neboť se přejmenovala na EarthTech CZ s.r.o., IČO 15890465. Má zajímavého vlastníka lucemburskou Tyco Group (detaily zde). Firma KAP s.r.o. byla v minulosti příjemcem ministerských dotací, a rád bych věděl, kolik za těch několik webových stránek od ČT zinkasovala. A také, kdo a jak tu firmu vybral? Cožpak se ČT nemohla domluvit s nějakými fundovanými historiky přímo a bez zprostředkovatele?

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd