zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

20.1.2005 RUBRIKA: Audiovizuální média/Film

Novela, která chce pomoci českému filmu

Z časových důvodů jsem se nemohl zúčastnit včerejší diskuse o navrhované podpoře české filmové tvorby. Ivan Jemelka v Českých médiích dnes vyzývá, aby se o podpoře české kinematografie zahájila a vedla veřejná diskuse. Jsem pro a pro začátek jsem shromáždil několik internetových odkazů.

 • Zde je usnesení vlády z 15 prosince 2004 o schválení novely zákona č. 241/92 o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografii (zákon ke stažení na ministerstvu kultury zde).
 • Návrh novely byl nyní v lednu předložen parlamentu a ve Sněmovně se z něj stal sněmovní tisk číslo 854. Zpravodajem bude Kateřina Dostálová.
 • Text návrhu novely je zde.

  Tento sněmovní tisk jsem si přečetl zatím jen zběžně a nedávám mu příliš velkou šanci na přijetí v předložené podobě. Přestože stojím na straně podpory české původní audiovizuální tvorby, mám k návrhu zákona výhradu.

  Namísto toho, aby se postavila nová solidní budova a přijal se nový zákon, který by zastřešil a spojil současný tzv. audiovizuální zákon č.273/1993 se zmíněným zákonem 241/92 o Státním fondu ČR, budují se přístavky k narychlo postaveným přístřeškům z počátku devadesátých let.

  Podporu by měla dostávat jen kinematografická díla a nějaká komplexní systémová podpora české audiovizuální tvorby jako celku zde chybí. Podle mého názoru je chvályhodné, že novela na základě dosavadních zkušeností lépe definuje postavení a práci Státního fondu, jakož i některá kritéria vztahující se k poskytnuté podpoře.

  Na druhé straně si návrh novely podřezává větev tím, že nekriticky a maximalisticky kopíruje francouzskou praxi se třemi procenty odvodů od videopůjčoven a z televizní reklamy. Podle mého názoru by se mělo začít u majitelů kin. Současně odváděná jedna koruna z prodané vstupenky v cenových relacích 100-150 Kč je směšný obnos a tady by odvod samozřejmě měl být zvýšen, klidně na ty tři procenta. Ovšem u televizí a videopůjčoven by vzhledem ke specifikám a velikosti našeho trhu možná stačilo procento jedno.

  Navíc každý takový návrh by měl být podložen nějakými ekonomickými analýzami, které by měly vyplynout z jednání vlády ze zástupci příslušného průmyslu při přípravě zákona. Ve vyspělých demokraciích bývá takový postup dobrým zvykem, vláda nepřepadá podnikatele ze zálohy, ale jedná s nimi a zjišťuje jejich stanoviska již při tvorbě právní normy. U nás se však často rozhoduje od zeleného stolu, takže nakonec to přetlačování se dostává – většinou ke škodě věci – až na půdu parlamentu, kde se legislativně flikuje a příštipkaří podle notové osnovy příslušných lobbyistů.

  Pro studium problematiky mohu doporučit Komunikaci EK (26.09.2001 COM(2001) 534 final) k právním aspektům týkajícím se kinematografických a ostatních audiovizuálních děl. (Věstníková verze zde.) Je v ní zmiňován i obecný problém poskytování státní pomoci, která se může dostat do kolize s právem EU a pravidly WTO. Což se stalo Francii, která musela na základě stanoviska EK některá pravidla upravit.

  Uvedená komunikace EK zajišťuje audiovizuálnímu průmyslu právní jistotu uvedené interpretace pravidel do 30. června 2007. Je zcela možné a také pravděpodobné, že pravidla poskytování státní podpory audiovizuálním dílům se po roce 2007 budou v EU měnit.

  Evropská audiovizuální observatoř se problému věnovala v několika textech:

 • Tento z roku 2001 rozebírá právní situaci v Německu, Francii, Itálii, Španělsku a Velké Británii
 • Tento z roku 2003 se věnuje vztahům evropské podpory kinematografie k pravidlům Světové obchodní organizace WTO.
  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd