zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

12.7.2005 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Analýza jednoho selhání
aneb Jak si Benešová naběhla, Dlabaja přeháněl a Dimun si mnul ruce

Není to tak dávno, kdy jsem popisoval, jak jeden politik došel k úhoně v "minovém poli infotainmentu". Ve stejném minovém poli se nyní ocitla nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, když se nechala vyprovokovat k neuváženému výroku, který ji může stát místo.

Začalo to reportáží televize Nova o údajně "otřesných poměrech" na Nejvyšším státním zastupitelství v Televizních novinách 29.6. Ve třech krátkých vstupech zde vystoupil odstupující státní zástupce Radek Ondruš, přičemž jeho stížnosti zdramatizoval komentářem redaktor Jiří Dlabaja.

O týden později 5.7. uvedla Nova další zpravodajský příspěvek, v němž oznámila, že ministr spravedlnosti hodlá provést personální audit státních zástupců, a že tento "neobvyklý krok následuje po obviněních odstupujícího státního zástupce Radka Ondruše." V závěru této reportáže Jiří Dlabaja využil záznam telefonátu s nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou následujícím způsobem:

Jiří Dlabaja: Marie Benešová na dotazy ke kauze Ondruš reagovala neobvykle. Obvinila naši televizi, že měla vzít úplatek od mluvčího resortu spravedlnosti za to, že se této kauze budeme věnovat.
(záznam telefonátu) Marie Benešová: Takže, abysme ještě neprověřovali tohle.
Jiří Dlabaja: A kolik jsem dostal?
Marie Benešová: Prej padesát tisíc.
Jiří Dlabaja: Tak, to jsem nedostal.
Marie Benešová: Hm, tak si o to řekněte, ať vám pan Dimun doplatí. (konec záznamu)

Kauza falešného obvinění byla na světě. A s ní i diskuse o tom, kdo a jak se zachoval či nezachoval, nebo jak se zachovat měl či neměl.

Je jasné Dalo se předpokládat, že Jiří Dlabaja vytrhl v úterý 5.7. citát z kontextu. Byl jsem tedy zvědav na to, jak se bude Marie Benešová bránit. Očekával jsem, že veřejnosti sdělí, že to nemyslela vážně, a že citace byla míněna ironicky či v nadsázce. Hodně jsem si sliboval od jejího půlhodinového interview v BBC v pátek 8.7. odpoledne. Ten byl však pro mne zklamáním.

Vyrozuměl jsem z něj několik věcí: Za prvé, že zákopová válka mezi nejvyšší státní zástupkyní a ministerstvem spravedlnosti se táhne již od nástupu Pavla Němce do úřadu, když její první výstřely padly v kauze "Viktor Kožený a jeho vyžádání z Baham" v srpnu loňského roku. Spor o tom, zda vydat či nevydat pedofilního katarského prince do jeho rodného státu, byl jenom jednou z četných epizod, kterou, jak známo, řešil samotný předseda vlády Jiří Paroubek.

Za druhé, že tato válka, v němž významnou roli hraje osoba ministerského tiskového mluvčího Petra Dimuna, dostala rozměry prestižního a emocionálního osobního sporu, v němž každá strana podezřívá tu druhou z těch nejhorších úmyslů.

A za třetí, že když nad rozumem převáží emoce, může se stát, že člověk ztratí soudnost a uvěří tomu, čemu věřit chce, lépe řečeno: je ochoten spekulaci, kterou mu jeho okolí nabídne, pokládat za věrohodný fakt.

Představa, že by tiskový mluvčí nějakého ministerstva uplácel nějakého redaktora hotovými penězi, je absurdní. Přesto však jakoby této verzi Marie Benešová ve skrytu duše věřila, když několikrát poukazovala na to, že si ji nevymyslela, protože ji od někoho ve svém okolí slyšela.

Ten, kdo zná svět médií, dobře ví, že tiskový mluvčí nemusí nikoho uplácet. Stačí, když nabídne novinářům, co potřebují. Média jsou totiž neustále hladová po tom, čemu se říká v angličtině "news", a co my překládáme jako "zpráva", i když lepším překladem by byla "novina", tj. informace, která obsahuje potenciál novosti, aktuálnosti, významnosti, dramatičnosti.

Síla každého tiskového mluvčího při ovlivňování médií je podmíněna tím, zda má k dispozici pokrm, po kterém média touží, a zda jej umí správně naservírovat. Petr Dimun to zřejmě umí, a zcela určitě dobře ví, že zpravodajství Novy miluje "news", které jsou o konfliktech.

Jiří Dlabaja, jak už to bývá u zpravodajců na Nově zvykem, případ jednoho stěžovatele patřičným způsobem zdramatizoval a dovyprávěl tak, že to nemá daleko ke zkreslování a deformování popisované reality. Pod čarou uvádím celý text reportáže. Při jeho čtení doporučuji porovnat, co říká Ondruš a jakým způsobem ho interpretuje Dlabaja. Je to Dlabaja a nikoli Ondruš, který v reportáži říká, že poměry jsou "otřesné", že se nově přijímají "nekompetentní lidé", že mezi nově přijatými jsou i takoví, kteří se "podíleli na zavírání disidentů", a že Ondrušova obvinění "silně znepokojila" ministra Němce.

A tady vidím další selhání Marie Benešové. Namísto toho, aby věcně vyhodnotila situaci a vzala v úvahu mentalitu redaktora bulvárního zpravodajství, který se snaží z každého komára udělat velblouda a z každého pšouku světodějnou událost, Dlabajovu reportáž si vyložila jako osobně vedený, záměrný a přesně zacílený útok média na svůj úřad a na svoji osobu.

Namísto toho, aby Nejvyšší státní zastupitelství na Dlabajovu reportáž reagovalo věcnou a klidnou tiskovou zprávou, v níž by uvedlo věci na správnou míru, jeho webová stránka věnovaná tiskovým sdělením mlčí a tím ponechává prostor těm, kteří to s novináři umějí lépe. (DODATEK 25.7.: Stanovisko NSZ k případu Ondruš se na webové stránce objevilo až 18.7. Není nad pohotovost! :-))

Nechci hájit pokleslost médií, ani pohodlnost novinářů, pro které je snadnější zpracovávat "přihrávaná" témata, než ta, která vlastními silami objeví. Nicméně stejně tak, jako by si měli dodržovat jistou profesionální úroveň novináři, profesionalitu bych očekával i od politiků.

Vzpomínám, jak na začátku devadesátých let si Umberto Eco postěžoval, že tisk ztrácí svoji nezávislost tím, jak se dostává do vleku televize, přičemž televize jako nejmocnější médium se pohybuje ve vlivovém poli nejrůznějších agentur, ať už jde o agentury tiskové, státní nebo soukromé. Součástí jeho lamentace nad stavem italského tisku byla i výčitka elitám za to, že médiím, speciálně televizi, příliš podléhají:

"Šokuje mne především fakt, že televize má ve skutečnosti větší vliv na elity než na masy a právě proto může být i nebezpečná. Stačí uvést příklad tisku a novinářů, kteří se už z principu nesmějí nechat unést všeobecným poblouzněním. Ale ve skutečnosti žijí z televize a díky její existenci. Současný italský tisk představuje například absolutní absenci slušnosti a důstojnosti... Momentálně vyrábí události právě televize a tisk je komentuje. Tisk televizi jen následuje! A v tom spočívá tragedie novin … Deníky jsou příliš hrubé a mají příliš stran, které je třeba za každou cenu naplnit. Stávají se obětí televize, padají do jejích nastražených pastí...
...televizí se nechaly omámit elity, padly před ní na kolena. Vesničan-analfabet, který začal vášnivě sledovat televizi, dnes čte noviny. Ti, co neměli nic, prakticky žádné vzdělání, kontaktem s televizí získali. Prosím vás, nesnažme se chránit před televizí chudáky, protože jejími skutečnými oběťmi jsou bohatí. Je pravdou, že to je velmi nebezpečné - vždyť právě oni vládnou..."

rozhovor Jean Daniela s Umbertem Ecem, Nouvel Observateur 8.9.1993, přetištěno Výber 45/93, ročník XXVI, str.11

P.S. I přes výhrady k jejímu konání nepochybuji o tom, že Marie Benešová je čestná žena a neúplatný prokurátor. V interview BBC mě kromě jiného zaujala její odpověď na otázku Václava Moravce, zda po případném odchodu z funkce si založí advokátní kancelář: "...já se můžu vrátit, protože už jsem kdysi advokáta dělala a dělala jsem ho ráda. A myslím, že se to dá dělat i slušně, advokacie, i když si samozřejmě nevyděláte na ty mercedesy, bazény a jiné... Logika tohoto výroku mě vede k tomu, že mezi námi existují i neslušní advokáti. Kteří to tak asi jsou? A kudy vede hranice mezi jejich slušností a neslušností?


Text zpravodajského příspěvku TV Nova "Spor na Nejvyšším státním zastupitelství" 29.6.2005

Pavel Zuna: Velmi ostrý spor vypukl na Nejvyšším státním zastupitelství. Jeden z jeho pracovníků, státní zástupce Radek Odruš, obvinil některé své kolegy z velmi vážných věcí. Mluví o účelovém ovlivňování trestních řízení nebo o desinformačních kampaních. Nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová říká, že nařčení jsou nesmyslná. Ministr spravedlnosti Němec je však považuje za natolik závažná, že je nechá okamžitě prošetřit.
Jiří Dlabaja: To je Radek Ondruš, jeden ze služebně nejstarších státních zástupců Nejvyššího státního zastupitelství. Včera rezignoval. Důvod? Tvrdí, že na zastupitelství panují otřesné poměry.
Radek Ondruš: Dochází k účelovým ovlivňováním trestních řízení. Byly kriminalizovány účelově určité skupiny lidí.
Jiří Dlabaja: Navíc byly na místa státních zástupců údajně přijímáni nekompetentní lidé. Dokonce i takoví, kteří se před rokem 1989 měli podílet na zavírání disidentů.
Radek Ondruš: Spousta těch lidí prochází seznamy Charty 77 jako osoby nepřátelské demokratickému zřízení. Část jich přišla na přímou direktivu.
Jiří Dlabaja: Tedy měli být vlivnými lidmi na místa dosazeni. Nejvyšší státní zástupkyně všechna obvinění odmítá.
Marie Benešová: Nezakládá se to na pravdě. To jsou subjektivní stesky ukřivděného státního zástupce, který odchází.
Jiří Dlabaja: Podle Benešové je za Ondrušovým útokem na zastupitelství vztek, že je rok a půl postaven mimo službu a prověřován kvůli porušování autorského práva. Měl prý opisovat a následně publikovat odborné práce svého kolegy.
Marie Benešová: V současné době se prověřují jeho další aktivity, jestli se nedopustil trestného činu.
Radek Ondruš: To považuji za velmi účelové a marné snažení nějakým způsobem mě kompromitovat.
Jiří Dlabaja: Ondrušova obvinění dnes silně znepokojila ministra spravedlnosti Němce.
Pavel Němec: Jsou to velmi vážná obvinění a to v žádném případě nepodceňuji.
Jiří Dlabaja: Ministr hodlá vše okamžitě prošetřit. Navíc se mu nelíbí, že si Benešová, se kterou vedl už několik sporů, neumí ve své instituci udělat pořádek.
Pavel Němec: Státní zastupitelství by mělo být řízeno tak, aby nedocházelo k těmto vnitřním sporům.
Jiří Dlabaja: Státní zástupce Ondruš je připraven ministrovi Němcovi všechna svá obvinění doložit konkrétními důkazy, což teď před novináři údajně z důvodů mlčenlivosti nemůže udělat.


Text zpravodajského příspěvku TV Nova "Ministr Němec chce nechat prověřit státní zástupce" 5.7.2005

moderátor Karel Voříšek: Dobrý večer. Ministr spravedlnosti Pavel Němec chce prověřit státní zástupce. Neobvyklý krok následuje po obviněních odstupujícího státního zástupce Radka Ondruše. Ten totiž minulý týden v naší televizi uvedl, že kromě ovlivňování trestních řízení a kriminalizování určitých skupin osob nabíralo Nejvyšší státní zastupitelství do řad státních zástupců nekompetentní osoby a ty, které se za minulého režimu měli podílet na zavírání disidentů.
Jiří Dlabaja: Ministr spravedlnosti Pavel Němec chce personální audit státních zástupců, čili prověrku toho, zda mají na svých místech vůbec co pohledávat, zahájit už příští týden.
Petr Dimun: Bude se zkoumat personální audit, okolnosti jmenování státního zástupce, jeho způsobilost pro tuto funkci, předchozí působení a další a další věci.
Radek Ondruš (natočeno 29. 6. 2005): Dá se tam narazit na spoustu lidí, kteří se v minulosti podíleli na trestním stíhání, eventuálně podávání obžalob na disidenty.
Jiří Dlabaja: Ondruš, který se mimo jiné podílel na akci Čisté ruce, tvrdí, že část nekompetentních a morálně závadných státních zástupců nastoupila po přímluvě jistých vlivných lidí.
Petr Dimun: Pokud by se to prokázalo, tak jak už jsem říkal, je to samozřejmě skandální věc.
Jiří Dlabaja: Nejvyšší státní zástupkyně Benešová postup ministra Němce nechápe. Všichni státní zástupci totiž v roce 1994 prošli prověrkami.
Marie Benešová: Po deseti, nebo kolika letech zpochybňovat proces transformace, si myslím, že je to velmi neobvyklý postup.
Jiří Dlabaja: Podle Ondruše se pochybnosti týkají významného počtu státních zástupců. To znamená deset, dvacet nebo dokonce třicet procent?
Radek Ondruš: Zhruba v této rovině bychom se mohli pohybovat.
redaktor Filip Pultar: Každý z námi oslovených státních zástupců se nám k připravovaným prověrkám odmítl vyjádřit.
Jiří Dlabaja: Marie Benešová na dotazy ke kauze Ondruš reagovala neobvykle. Obvinila naši televizi, že měla vzít úplatek od mluvčího resortu spravedlnosti za to, že se této kauze budeme věnovat.
Marie Benešová: Takže, abysme ještě neprověřovali tohle.
Jiří Dlabaja: A kolik jsem dostal?
Marie Benešová: Prej padesát tisíc.
Jiří Dlabaja: Tak, to jsem nedostal.
Marie Benešová: Hm, tak si o to řekněte, ať vám pan Dimun doplatí.
Jiří Dlabaja: Podle ministerstva spravedlnosti by výsledky personálního auditu měly být známy nejdříve v září.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2004 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd