zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

4.8.2005 RUBRIKA: Články v médiích

Policie to u médií prohrála
Ekonom 4.8.2005

Ještě na konci minulého týdne byl postoj českých médií k technoparty CzechTek spíše neutrální. Neopakovaly se případy z minulosti, kdy v médiích dostávali větší prostor příznivci spontánních festivalů techno hudby. Tentokráte se dostalo i na hlasy lidí, kterým tato zábava může způsobit újmu, ať už na klidném spánku nebo na majetku.

V průběhu víkendu se však postoj médií začal poznenáhlu měnit a po pondělku zůstal černý Petr negativních zpráv v rukou policie. Zčásti to ovlivnila vyjádření politiků, kteří policejní zásah proti technoparty CzechTek 2005 odsoudili nebo ho označili za nepřiměřený.

Ovšem vinu za negativní zpravodajství nese i sama policie. Zatímco příznivci technoparty zásobovali média happeningy v ulicích a informacemi na internetu, policie nebyla schopna nabídnout takovou verzi událostí, která by média zaujala a veřejnost přesvědčila.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd