zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

22.8.2005 RUBRIKA: TV3

Arbitráž o TV3 zahájena?

ČTK dnes oznámila: “Lucemburská společnost EMV zahájila arbitráž proti České republice kvůli údajně zmařené investici do regionální televizní stanice TV3.” A to tím, že právní zástupce EMV Ladislav Štorek doručil na ministerstvo financí oznámení, ke kterému se nyní ministerstvo musí do šedesáti dnů vyjádřit.

Do skutečného projednávání sporu je tedy ještě daleko a já mám pocit, že jde o mediální nátlak na český stát, aby byl svolný k mimosoudnímu vyrovnání a náhradě škody bez arbitráže. Protože arbitráž něco stojí. A jestliže se k ní investor EMV čtyři roky neodhodlal, asi věděl proč.

Na druhé straně je možné, že po kladně vyřízené ústavní stížnosti KTV vloni v listopadu se situace změnila. Ale případ je hrozně zapeklitý, čert aby se v něm vyznal. Rozhodnutí ÚS 547/02 je přístupné ze stránky judikatura.cz (do rubriky text stačí vložit "KTV").

Případ jsem měl zmapován až do roku 2001. Viz odkazy na www.louc.cz/temata.html#tv3. Stručný výklad případu do roku 2001 je v článcích Nejasná zpráva o TV3 aneb Čekají nás další arbitráže? a Hra o černého Petra v televizí TV3.

Poslední vývoj případu lze sledovat z tiskových zpráv Rady pro R a TV vysílání.

Tak například 14.dubna 2005 RRTV: “dala možnost účastníkům řízení ve věci žádosti Martina Kindernaye o převod licence na KTV, S.a.r.l. a RTV Galaxie, a.s. vyjádřit se do 1 týdne od doručení k podkladům pro rozhodnutí způsobu jeho zjištění popř. navrhnout jeho doplnění ve smyslu ustanovení § 33 správního řádu.”

O dva týdny později 28. dubna 2005 RRTV: “nevyhověla žádosti M. Kindernaye o převod licence na KTV, S.a.r.l.”

A letos v létě 4. srpna RRTV: ”rozhodla, že společnost KTV,S.a.r.l. není účastníkem řízení o žádosti Martina Kindernaye o převod licence na RTV Galaxie, a.s.” Právě tato věta je zajímavá v kontextu s rozhodnutím Ústavního soudu, ve kterém šlo právě o to, zda KTV (vlastněný EMV) je či není účastníkem řízení o převodu licence.

Pamětníkům zároveň připomínám, že převod licence měl umožnit tento speciální odstavec v paragrafu 68 zákona o vysílání 231/01 z roku 2001:

”(6) Fyzická osoba, která je provozovatelem vysílání s licencí nebo provozovatelem převzatého vysílání, může do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona požádat, aby licence nebo registrace, která jí byla udělena, byla převedena na právnickou osobu; Rada žádosti vyhoví pouze v případě, že půjde o právnickou osobu, v níž má fyzická osoba 100% majetkovou účast.”

Do zákona ho prý prosadila čtyřkoalice s podporou ČSSD s nadějí, že z TV3 v rukou zahraničního investora vznikne konkurence duopolu Nova-Prima. Jinak tento paragraf může sloužit jako klasický případ toho, že legislativě neprospívá, když se do ní účelově roubují lobbistické požadavky. Ať už jde o automatické prodlužování licencí nebo o záchranu jedné licence jedné fyzické osoby pro právnickou osobu zahraničního investora.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd