zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

24.8.2005 RUBRIKA: Články v médiích

Arbitráž ve stínu Novy
Lidové noviny 24.8.2005

Žaloba lucemburské společnosti European Media Ventures (EMV) kvůli zmařené investici do televizního projektu TV3 až příliš palčivě a nepříjemně připomíná arbitrážní tanečky kolem televize Nova, které skončily desetimiliardovou pokutou pro český stát. Není divu, že je to právě žalobce, který se snaží vytvářet dojem, jako by případ televize TV3 byl téměř shodný s případem televize Nova.

Ovšem zjednodušené mediální schéma "prohnaný nemajetný držitel licence versus okradený zahraniční investor" se na případ TV3 dá použít jen částečně. V případě Novy byl zahraniční investor odstaven držitelem licence CET 21 od zdroje zisků prosperující a výdělečné televize s celostátním vysíláním.

V případě projektu TV3 šlo o kombinaci dvou lokálních terestrických licencí se satelitním a kabelovým vysíláním, o prodělkovou záležitost, při níž byl zahraniční investor odstaven pouze od možnosti rozšiřovat pozemní vysílání s teoretickou, podle některých názorů ne příliš reálnou, perspektivou budoucích zisků.

Nikdo nebránil majitelům TV3, aby i nadále vysílali svůj program přes satelit a do kabelu. Investor však sám pochopil, že na nerozvinutém českém kabelovém trhu bez terestrického vysílání je perspektiva návratnosti investic do plnoformátového programu mizivá. Také proto půl roku po rozchodu se svým českým "terestrickým" partnerem Martinem Kindernayem, vysílání TV3 v červnu 2002 zastavil.

Při zpětném pohledu na sled událostí let 1999 - 2001 se nelze zbavit dojmu, že rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se sice pohybovalo v mezích zákona, ale vycházelo vstříc spíše Martinu Kindernayovi.

Poprvé, když v roce 1999 RRTV schválila netypický projekt Galaxie/TV3, který Kindernayovi vyřešil problém financování jeho licencí a pomohl mu od dluhů vůči jeho předchozímu zahraničnímu partnerovi.

Podruhé, když mu v červnu 2001, těsně před platností nového vysílacího zákona, prodloužila o sedm let licence, jejichž platnost končila v září 2001.

Tím se RRTV vzdala možnosti znovu prodiskutovat podmínky spolupráce partnerů v projektu TV3, mezi nimiž to už od jara dosti skřípalo. Prodloužením licence dostal Kindernay do ruky trumf, kterého se jen tak zadarmo nehodlal zbavit, k čemuž mu opět nahrálo rozhodování vysílací rady.

Na druhé straně je otázkou, zda projekt TV3 v podobě, kterou zpočátku prosazoval zahraniční investor, byl natolik životaschopný, že by ho přítomnost Kindernayových licencí zachránila. Tady by měli zpytovat svědomí lidé, kteří stojí na konci vlastnického řetězu firem, jenž začíná u TV3, a. s., a přes Českou mediální společnost, a. s., vede k lucemburské European Media Ventures S. A., a k investičnímu fondu Argus Capital americké pojišťovací společnosti Prudential. Nejsou na vině také oni, když podlehli iluzím o zářivé a bezproblémové budoucnosti české investice? Když uvěřili autorům projektu TV3, že je možné vybudovat na českém trhu třetí silnou a výdělečnou plnoformátovou televizi?

Tím se dostáváme k dalšímu rozdílu mezi arbitrážemi Novy a TV3. Pro Ronalda Laudera byly mezinárodní arbitráže otázkou života a smrti jeho firmy CME. Lauder neváhal na arbitráže a na záchranu své podnikatelské cti obětovat jakékoli prostředky. Součet nákladů na arbitráže a soudy v letech 2001 - 2004 v účetnictví CME dává dohromady pozoruhodnou sumu 32 milionů dolarů.

Mezinárodní arbitráže nejsou nijak laciné, a možná také proto EMV přes tři roky váhala, než se rozhodla rozhodčí řízení zahájit. Za jejím rozhodnutím však nestojí snaha získat zpět nějakou podnikatelskou prestiž, ať to stojí, co to stojí, ale chladný kalkul úředníků spravujících investiční fondy. Odepsat ztracenou investici, nebo se pokusit získat náhradu škody s rizikem, že se to nemusí povést a rozhodčí řízení přinese další ztráty? Tak asi stála otázka, na kterou žalující strana hledala odpověď.

Naproti tomu strana žalovaná, kterou dnes zastupuje ministerstvo financí, by se měla ptát: Co se přihodilo za poslední tři roky, že se EMV rozhodla arbitráž odstartovat? Změnila se situace natolik, že nám teď hrozí prohra? Co znamená výrok Ústavního soudu z loňského listopadu, který zrušil rozsudek Městského soudu z roku 2002 a přiznal právo investorské společnosti KTV být účastníkem správního řízení? A jak se s tím srovnává opětovné rozhodnutí RRTV z letošního léta, že "společnost KTV, S. a. r. l. není účastníkem řízení o žádosti Martina Kindernaye o převod licence na RTV Galaxie".

Na takové otázky je však novinář krátký. Měli by se k nim vyjádřit především právníci. Žurnalista se jen může ptát, proč vedle názorů a stanovisek strany žalující, které od pondělka plní stránky českých médií, se čtenář nedočká kvalifikované právní expertizy také od zástupců strany žalované. V našem případě od expertů ministerstva financí.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd