zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

30.9.2005 RUBRIKA: TV Prima

Prima získala strategického partnera
(ale) Jak se spolu podělí?

Tatáž Jana Adamčíková, tisková mluvčí skupiny GES, která po tři týdny tvrdila, že Prima není na prodej, a že „GES Media Holding přijal tříletý plán rozvoje Primy na léta 2004-2006, který nepočítá s jejím prodejem“, nám dnes oznamuje, že „Do Prima TV vstupuje strategický partner.“ A pak se divte novinářům, kteří tiskovým mluvčím nevěří, a dopouštějí se spekulací.

Překvapení, které jsem očekával (RTL Group), se tedy nekonalo, a nezbývá tedy než spekulovat dále. Nechci být špatným prorokem, ale kolem tohoto „dealu“ se možná ještě něco dočteme. Obsahuje totiž dvě věci, které by chtěly detailněji objasnit, ale které bez přístupu k podepsaným smlouvám se opět budou pohybovat jen v rovině spekulací.

Za prvé je to relativně nízká cena za polovinu vlastnického podílu. Já si ji dokážu vysvětlit jen dvěma způsoby: Buď TV Prima ty peníze tak nutně potřebovala, že Ivan Zach na tu cenu přistoupil. Nebo relativně nízká cena za poloviční podíl je kompenzována tím, že Ivan Zach sice získává strategického partnera a jeho peníze, ale neztrácí kontrolu nad celým podnikem. V tom případě titulek „Prima prodána za 2,8 miliardy Kč“ je zavádějící a Jana Adamčíková nám v podstatě nelhala.

Tím se dostáváme ke druhé věci, která by chtěla lépe vysvětlit, a to je to dohodnutý podíl 50/50, který příliš nevypovídá o tom, kdo co jak kupuje, a jak se věci mají. Není vyloučeno, že může dojít k situaci „vám kořínky, nám vršky“.

(Pro ty, kteří onu pohádku o chytrém sedlákovi neznají, ve stručnosti její děj: Sedlák se s čertem dohodne, že budou spolu obdělávat pole a pak se podělí na polovic, s tím, že sedlák si nechá to, co je nad zemí a čert dostane to, co je pod zemí. Nejdříve zasejí obilí. Po sklizni čert pochopí, že ho sedlák obelstil, a tak chce, aby se to otočilo: on dostane to, co je nad zemí a sedlák to, co je pod zemí. Sedlák souhlasí a zasadí brambory...)

V tomto ohledu je zajímavé srovnání dvou tiskových zpráv: TV Prima a Modern Times Group. MTG v tiskové zprávě uvádí, že obsadí tři ze šesti členů dozorčí rady GES Media Holdingu (TV Prima Holding), a že MTG will appoint the CEO of the Company and have management control of the business“. (MTG bude jmenovat šéfa společnosti a bude mít manažerskou kontrolu nad podnikáním.)

V tiskovém prohlášení Primy se praví: „Oba akcionáři se dohodli na paritním zastoupení ve statutárních orgánech TV Prima Holding, a.s. a jejích dceřiných společností s tím, že pozici generálního ředitele FTV Prima, spol. s r.o. bude nadále zastávat Martin Dvořák, který bude zároveň členem představenstva a výkonným ředitelem TV Prima Holding, a.s.“

MTG se tedy může chlubit tím, že má právo dosadit do čela holdingu svého ředitele, ale podle výše uvedené informace přistoupila na to, že Martin Dvořák (Ivan Zach) bude i nadále vykonávat kontrolu nad tím nejcennějším, tj. držitelem licence pro vysílání, společností FTV Prima sro.

Je zcela možné, že právě takové podmínky nebyly přijatelné pro „majors“ světového televizního trhu, kteří neriskují a chtějí mít své jisté. Vzpomínka na to, jak jeden nemajetný držitel licence vyšplouchl svého financiéra, je asi příliš živá.

P.S. DODATEK před půlnocí: V průběhu dne se mi dostalo poučení, že ta cena není vůbec "relativně nízká", naopak, že zhruba odpovídá hodnotě Primy, tj. 5,6 miliardy Kč za celou televizi, i když to není těch deset miliard, na které si údajně majitelé Primy svůj majetek cenili (nebo alespoň tak to rozhlašovali do světa). Dokonce jsem se sešel i s názorem, že MTG přeplatila, protože jiné nabídky údajně nešly přes pět miliard. Tím by ovšem padla moje spekulace číslo jedna, přičemž za otazníkem nad dělením pravomocí si stále stojím.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd