zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

10.11.2005 RUBRIKA: Zákony/Legislativa

Vláda nechce trestat pomluvu, poslanci ano

Když poslanec Jiří Pospíšil (ODS) představoval vloni v říjnu vládní návrh rekodifikace Trestního zákoníku (tisk 744) v prvním čtení, uvedl ho slovy:
Po patnácti letech nastala historická chvíle, kdy tato Poslanecká sněmovna projednává nový návrh trestního zákona, novou kodifikaci, která ... by měla platit ... ne několik let, ale několik desítek let“

Teprve po roce si novináři všimli, že do nového trestního zákoníku je zabudován paragraf, který by mohl učinit použití skryté kamery nebo skrytého mikrofonu trestným činem. Zcela konkrétně paragraf číslo 159, v jehož úvodu se praví:
“Kdo v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou vážnost, poruší důvěrnost neveřejně pronesených slov nebo jiného projevu osobní povahy tím, že ho neoprávněně zachytí záznamovým zařízením a takto zhotovený záznam zveřejní nebo ho jiným obdobným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, propadnutím věci nebo zákazem činnosti.“ (plné znění pod čarou).

Včera tomuto tématu věnovala TV Nova rozsáhlou reportáž v pořadu Na vlastní oči. Také ČT chtěla údajně o problému včera diskutovat v Událostech a komentářích, ale žádný z předkladatelů prý nechtěl do studia přijít, tak to vynechali.

Ke všemu, co už bylo řečeno, bych rád dodal některé další informace. Například to, že při projednávání souvisejícího sněmovního tisku číslo 746 poslanci iniciativně navrhují změnit též Občanský zákoník, a to formulací dodanou do paragrafu 12:
"Bez svolení fyzické osoby nelze skrytým způsobem pořizovat obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy za účelem získání majetkového či jiného prospěchu anebo za účelem ohrožení její společenské vážnosti.". Blíže viz usnesení Ústavně právního výboru z letošního dubna.

V této souvislosti mě překvapuje, že si ještě nikdo v médiích nevšiml, že titíž poslanci chtějí v trestním zákoníku zachovat trestný čin pomluvy, který navrhovatel zákona chtěl vyřadit. když chtěl udělat z pomluvy jen přestupek v Občanském zákoníku. Viz usnesení Ústavně právního výboru z května (hledej nový paragraf 160 – plné znění pod čarou).

Naskýtá se otázka: Jací jsou to novináři hlídacími psy demokracie, když nejsou schopni uhlídat ani své vlastní zájmy. Neboť pomluva jako trestný čin je nejen fosilií našeho právního řádu, ale také nástrojem, který v rukou autoritářské vlády se může stát nebezpečnou zbraní proti svobodě projevu. Jak to, že se od května proti této poslanecké iniciativě nikdo neohradil?!?

Tím nehájím svobodu novinářů pomlouvat jiné. Jenom nevím, proč jako obrana proti pomluvě nestačí Občanský zákoník, včetně jeho možnosti vysoudit na médiích slušné sumy kompenzující nemajetkovou újmu v penězích. (§ 12 OZ)

Jen tak na okraj: Když jsem pátral po tom, jak české televize informovaly o přípravě této zásadní právní normy veřejnost, například při druhém čtení zákona letos v říjnu, zjistil jsem, že na Primě nebylo nic, a že TV Nova uvedla 11. října jedinou reportáž. která se týkala možnosti postižení hackerů, a kterou redaktorka uvedla slovy: “Neuvěřitelný zmatek vládne kolem novely trestního zákoníku, který má projednávat Poslanecká sněmovna...“

O něco lépe na tom byla ČT, která se novému Trestnímu zákoníku věnovala čtyřikrát poněkud seriozněji, a to v souvislosti se zákazem propagace komunismu (senátní novela 6.10), s trestnými činy homosexuálů (15.10), s postihováním drog (24.10.) a prostitutek (2.11.), tedy vždy ve spojení s extrémními tématy. A ty občánku, který nejsi homosexuál, nebereš drogy, ani neprodáváš svoje tělo, ty o trestním zákoníku vědět nic nemusíš. Tebe média ponechají ve stavu nevědomosti a kdyby na tebe vláda něco chystala, tak se nic nedozvíš.

P.S. Pravda, o nebezpečí trestního postihu za skrytou kameru ČT informovala (30.10), ale to se týkalo situace na Slovensku.

DODATEK 11.11.2005: Filip Rožánek mě dnes upozornil na tuto adresu ( http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=155659), na níž se v Českých médiích problém skryté kamery a trestního zákoníku probíral už 19.10.2005.

DODATEK 18.11.2005: Štěpán Kotrba z Britských listů se přihlásil, že na paragrafy 158 a 159 upozorňoval dva týdny před Filipem Rožánkem dne 6.10.2005 v článku Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost. Problému však věnoval pouze jeden z deseti odstavců.


§ 158 - Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí

(1) Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, propadnutím věci nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou vážnost.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 • b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba,
 • c) spáchá-li takový čin vůči jinému pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, sexuální orientaci, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 • d) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 • e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
 • b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

  § 159 - Porušení důvěrnosti ústního projevu a jiného projevu osobní povahy

  (1) Kdo v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou vážnost, poruší důvěrnost neveřejně pronesených slov nebo jiného projevu osobní povahy tím, že ho neoprávněně zachytí záznamovým zařízením a takto zhotovený záznam zveřejní nebo ho jiným obdobným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, propadnutím věci nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 • b) spáchá-li takový čin vůči jinému pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, sexuální orientaci, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
 • c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
 • d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako úřední osoba,
 • b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
 • c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

  § 160 Pomluva

  (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd