zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

2.8.2006 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

My, dotčené subjekty
(ke zveřejnění Technického plánu přechodu)

Jen dva týdny mají dotčené subjekty na to, aby připomínkovaly dokument „Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání,“ zkráceně Technický plán přechodu TPP.

Jakmile se TPP schálí a stane se Opatřením obecné povahy dle zákona o elektronických komunikacích 127/2005, tzv. ZEK (§ 124), pak se stane závazným pro telekomunikační operátory a provozovatele vysílání, a stane se i východiskem pro činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tak to alespoň stanovila tzv. digitální novela vysílacího zákona 235/2006 ve svých přechodných ustanoveních (článek IV).

ČTÚ zkrátila lhůtu konzultací na dva týdny, i když ZEK (§ 130) udává lhůtu jednoho měsíce, která může být krácena maximálně na pět pracovních dnů.

Co je zajímavé na těchto konzultacích? Například to, že dotčenými subjekty jsme vlastně my všichni, kteří přijímáme analogový televizní signál, tedy nejméně tři miliony vlastníků TV přijímačů a další miliony těch, co se jen dívají. Pochybuji, že tyto dotčené subjekty vlastně vědí, že teoreticky mají právo do toho mluvit. Pravda, prakticky jen prostřednictvím svých zájmových sdružení.

Nejdříve by totiž tu výzvu ke konzultacím museli objevit na Elektronické úřední desce Českého telekomunikačního úřadu a pak by ještě museli vyhledat zmíněný návrh TPP. K němu je možné se z hlavní stránky ČTÚ dostat jedině přes ony Veřejné konzultace, protože tisková zpráva ČTÚ na hlavní stránce žádné odkazy na TPP nenabízí.

Proto dotčeným subjektů, které nechtějí na webové stránce ČTÚ bloudit, nabízím přímé odkazy na

 • Návrh Technického plánu přechodu a
 • Přílohy 1-3.

  Troufám si tvrdit, že tímto dokumentem a jeho realizací vstupujeme do nové éry televizního vysílání, která zřejmě pořádně zacloumá našimi vžitými představami o univerzálně dostupné službě, kterou nám musí za každou cenu v co nejširším rozsahu zajistit stát.

  Stát si totiž svoji povinnost univerzality bude plnit jen u vysílání veřejné služby (vysílací síť 1, tzv. veřejnoprávní multiplex), a to ještě za podmínky, že si lidé zakoupí set-top-box podobně, jako si před 35ti lety kupovali konvertory při zavádění druhého programu. Kromě toho není vyloučeno, že i o tyto veřejnoprávní programy některé zapadlé vísky přijdou. U zbylých tří sítí (2,3,4) se dá předpokládat, že pokrytí území bude zvláště ze začátku spíše menší než takové, jaké zajišťoval analogový signál pro šíření dnešní čtyřprogramové nabídky.

  Na cestě k digitální hojnosti, kterou užijí zvláště obyvatelé velkých měst a hustě zalidněných oblastí, si budeme muset projít obdobím analogové tmy, které nás donutí investovat do nových zařízení nikoli jen proto, abychom získali něco navíc (neboť digitální vysílání v každém případě nabídku rozšíří), ale abychom neztratili to, co jsme už měli, a na co jsme si zvykli.

  Bude zajímavé pozorovat, jak na tu digitální tmu budou reagovat lidé. První test jejich chování by podle TPP měl přijít již za sedm měsíců v Domažlicích, kde se bude vypínat v únoru 2007. Pak přijde na řadu Ústí nad Labem v listopadu téhož roku.

  Zatímco hněv ze současného výpadku autobusové dopravy v Ústí nad Labem směřuje na hlavy místních zastupitelů, kdo to odnese, až zčernají obrazovky těch, kteří se na digitální vysílání nevybavili set-top-boxem?

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd