zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

10.8.2006 RUBRIKA: Články v médiích

Stránka Média
EKONOM 10.8.2006

Vlastníci bilancovali

Komerční televize. V době, kdy se televize Nova a Prima chystají na další, podzimní kolo souboje o přízeň diváků a zadavatelů reklamy, jejich zahraniční vlastníci bilancovali hospodářské výsledky prvního pololetí.

Nákupy českých televizních stanic, realizované v loňském roce, se projevily v růstových procentech meziročního srovnání pololetních tržeb jak u americké CME (71%), tak u skandinávské MTG (33%). Obě nadnárodní společnosti jsou však v rozdílné situaci.

Zatímco CME podniká ve střední a východní Evropě (ČR, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina, Slovinsko, Chorvatsko) především na poli volně dostupných televizních programů, MTG kromě skandinávských a baltických volných programů (TV3, TV3+, 3+, ZTV) inkasuje hlavně z placené satelitní nabídky skupiny Viasat, a má i další netelevizní aktivity.

Zatímco příjem z TV Nova tvořil v prvním pololetí 35 % příjmů celé CME, příjem TV Prima v účetnictví MTG zaujímal pouze 9 % celkového obratu skupiny a 11 % příjmů jejího televizního podnikání.

I když hospodaření CME vykázalo pozitivní růstovou tendenci, nesplnilo vysoká očekávání, což se projevilo v poklesu cen akcií CME jak na americkém, tak na pražském kapitálovém trhu.

Šéf CME Michael Garin ve zprávě akcionářům naznačil, že CME se chystá k další akvizici na východním trhu, což by mohlo mít souvislost se smlouvou o úvěru 100 milionů euro, kterou nedávno CME podepsala s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Aby CME byla schopna dostát svým více než půlmiliardovým závazkům, potřebuje, aby její investice produkovaly zisk.

Také proto šéf středoevropských operací Adrian Sarbu dostal do své pracovní smlouvy doložku, podle níž může získat k půlmilionovém platu milionový bonus v případě, když se mu podaří v příštích dvou letech u české Novy a slovenské Markízy zvýšit EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a amortizací) zhruba o 15 procent.

Pololetní výsledky hospodaření CME a MTG v mil. euro

CME MTG MTG (jen TV)
čisté tržby skupiny 216,2 536,7 448,3
provozní zisk 47,1 101,9x) 104,9
čisté tržby v ČR 75,8 48,5 48,5
x) nižší zisk MTG ve srovnání se ziskem z TV podnikání vznikl ztrátou v hospodaření střechové organizace
zdroj: tiskové zprávy CME a MTG, přepočteno dle měnových kurzů z 3.8.2006.

Konec analogu?

Zatím jen návrh. Poněkud předčasně některá média oznamují, že televizní analogové vysílání v České republice skončí 10. 10. 2010. Dokument „Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání“ (TPP), zveřejněný Českým telekomunikačním úřadem 1. srpna, je pouze výchozím návrhem, který dostane konečnou podobu až po veřejných konzultacích a po projednání vládou někdy na podzim. Je tedy zcela možné, že datum vypnutí analogu se posune na 9. 9. 2009 nebo také na 11. 11. 2011. Evropská Unie žádá od svých členských států, aby se tak stalo nejpozději v roce 2012.

Vše při starém

Media Projekt 2006. Výzkum čtenosti novin a časopisů za první pololetí nevykázal žádné převratné změny ve srovnání s výsledky loňského roku, přestože se použila nová metodika sběru dat. V denících je opět na prvním místě Blesk před MF Dnes a Právem. V časopisech životního stylu nová metodika pomohla Cosmopolitanu předstihnout Elle. U titulů pro ženy se před Vlastu dostal Blesk pro ženy. Čtenost Ekonomu je stále výrazně vyšší než u týdeníku Euro, přestože rozdíly v jejich prodaných nákladech nejsou velké.

Televize pro dospělé

Česká erotika. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se rozhodla pozvat k ústnímu jednání majitele společnosti PK 62 a.s., která si zažádala o licenci pro kabelový a satelitní program TV LEO. PK62 je významným českým vydavatelem erotických a porno časopisů s obchodními aktivitami přesahujícími do okolních zemí, zvláště do Polska. Pokud RRTV žádosti vyhoví, TV LEO se stane prvním samostatně licencovaným českým erotickým televizním kanálem. Až dosud se erotika a porno vysílá na satelitu a v hotelových sítích jako převzaté vysílání vyžadující registraci, nikoli však licenci.

Udělej-si-sám video

Internetový hit. Raketový růst návštěvnosti prožívá americký internetový server YouTube, na který umisťují lidé zajímavé videoklipy, většinou vlastní výroby. Podle agentury Nielsen/NetRatings se počet unikátních návštěv za půl roku téměř zečtyřnásobil: ze 4,9 milionů v měsíci lednu na 19,6 milionů v měsíci červnu. Červnových 724 milionů navštívených stránek šestinásobně překonává lednovou statistiku se 117 miliony page-views. Populární jsou zejména záznamy neobvyklých situací, parodie na hudební klipy, ale i zkopírované zpravodajské a reklamní šoty. Na adrese YouTube.com lze nalézt i záznam pohlavku, který uštědřil Miroslav Macek ministru zdravotnictví Davidu Rathovi.
| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd