zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

2.11.2006 RUBRIKA: Články v médiích

Stránka Média
EKONOM 2.11.2006

Čekání na digitál

Zatímco v sousedním Rakousku minulý týden zahájili pravidelné digitální televizní vysílání pokrývající sedmdesát procent země, zatímco v sousedním Německu již vypnuli analogovou televizi na více než polovině území, u nás se digitalizace omezuje na ostrůvky v Praze, Brně a Ostravě (dodatek: od 1.11. též v Domažlicích), kde pouze multiplex s programy ČT má charakter řádného, nikoli experimentálního vysílání.

Zmrazení vývoje způsobila úspěšná odvolání neúspěšných žadatelů o digitální licence. V září Městský soud v Praze vyhověl žalobám televize Nova a Galaxie Sport, čímž zneplatnil šest licencí vydaných letos na jaře pro programy Febio TV, TV Barrandov, TV Pohoda, Z1, Óčko a RTA. (Viz Ekonom 14.9.: Jak velké zpoždění?) Roztočil se právnický kolotoč, jehož zastavení je zatím v nedohlednu.

Proti rozhodnutí Městského soudu podalo kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu všech šest majitelů digitálních licencí a připojila se k nim i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Navíc soudní projednávání dalších žalob neúspěšných žadatelů zablokovala další kasační stížnost. Televize Nova v ní protestuje proti tomu, že jí soud odmítl přiznat statut účastníka řízení při projednávání žaloby televize Prima.

Kdyby budoucnost digitálního vysílání televize měla záviset pouze na soudech a soudcích, bylo by to s perspektivou digitalizace zlé. Předseda RRTV Václav Žák je však optimista. V prohlášení pro média vyjádřil naději, že nakonec dojde k dohodě všech účastníků digitalizace, kteří se přestanou žalobami blokovat. Taková dohoda by se mohla promítnou jak do nové podoby Technického plánu přechodu na digitální vysílání (TPP), tak do legislativy ve formě novelizace vysílacího nebo komunikačního zákona.

Český telekomunikační úřad slibuje dodat novou verzi TPP do konce roku, a rád by ji nechal schválit vládou. Měla by to být však vláda, která projde testem důvěry v parlamentu, a taková vláda zatím ještě není v dohlednu. Vždyť ani Sněmovna pět měsíců od voleb nezkonsolidovala své řady. O složení Stálé komise pro sdělovací prostředky se bude jednat až příští týden.

MGM jako trumf

UPC Česká republika přidala minulý týden na satelit UPC Direct nový filmový kanál MGM, který zahájil slavnou bondovkou „Nikdy neříkej nikdy“. MGM Channel se brzy objeví také v kabelových sítích UPC jako součást nabídky Klasik, tedy nikoli jako placený prémiový kanál typu HBO. Stejnou cenovou politiku zvolila UPC i pro satelit: MGM Channel se zařadí do balíku programů Rodina bez navýšení předplatného. Nový filmový kanál by mohl být trumfem UPC v soutěži s novou satelitní televizí Digi TV. Ta vstoupila na český trh letos v září s menší nabídkou programů, zato však s podstatně nižšími cenami než má UPC.

EU podporuje audiovizi

Evropský parlament vyslovil na své říjnové schůzi souhlas s programem Evropské komise na podporu evropské audiovizuální tvorby „Media 2007“. Je to již čtvrtý program Evropské unie v časové řadě, která začala programy Media I a Media II v letech 1990-2000. Po nich následoval program Media Plus, jehož se mohla účastnit i Česká republika, a který končí v prosinci letošního roku. Pro podporu evropské audiovize v rámci programu Media 2007 vyčlenila Evropská komise prostředky ve výši 671 milionů euro, jejichž čerpání je rozpočítáno na dobu sedmi let 2007-2013.

STV stále bez ředitele

Když žádný ze tří kandidátů na místo ředitele veřejnoprávní Slovenské televize ani ve druhém a třetím kole nezískal podporu dvou třetin patnáctičlenné Rady STV, Rada vypsala nové výběrové řízení. Nového ředitele zvolí nejdříve za měsíc. Jeho volbu by měla usnadnit novela zákona o STV, která vstoupí v platnost 15. listopadu. Podle ní by ke zvolení mohla stačit namísto dosavadních dvoutřetinových deseti hlasů nadpoloviční většina, tj. osm hlasů.

BBC žaluje v Bulharsku

BBC podala žalobu na bulharskou vládu kvůli tomu, že mediální rada odebrala rozhlasovou licenci její bulharské pobočce BBC Radiocom. BBC tvrdí, že vysílání v bulharštině nebylo podmínkou licence, a proto by měla mít i po skončení bulharského servisu právo vysílat na přidělených frekvencích program v angličtině. Podobný spor se u nás vyřešil kompromisem a zapojením veřejnoprávního Českého rozhlasu do programu BBC.

Internetové závislosti

Studie lékařské fakulty Stanfordské univerzity zjistila, že každý osmý dospělý Američan je nezdravě závislý na Internetu. Z dvou a půl tisíc dotazovaných 13,7 procent přiznalo, že několikadenní internetová abstinence jim dělá obtíže, 12,4 procent tráví u Internetu delší dobu, než by sami chtěli, 8,7 procent zatajuje před rodinou a zaměstnavatelem bezúčelné užívání Internetu, 8,2 procent hledá na Internetu lék proti špatné náladě a 5,9 procent má pocit, že nadměrným užíváním Internetu trpí jejich mezilidské vztahy.
| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd