zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

5.3.2007 RUBRIKA: Česká televize

Hádání o Lamberta
Diskuse o hospodaření ČT na stránkách deníků

motto: „Oře oře Jan, přiletělo k němu hejno vran. První praví dobře oře, druhá praví nedobře oře, třetí praví dobře oře, čtvrtá praví nedobře oře, pátá praví dobře oře, šestá praví nedobře oře, sedmá praví…dobře oře Jan, mnoho červů mám.“

František Lambert, ať byl členem milicí formálně, nebo pochodoval s puškou na zádech, Kavčím horám prospěl. Hned první rok dokázal bez vyššího poplatku vyrovnat rozpočet a udržet ho beze ztrát až dodnes. To se naposledy podařilo jen dvěma generálním ředitelům ČT: Ivovi Mathému a Jakubovi Puchalskému.
Jan Potůček, Úhel pohledu LN 20.2.Lambert - milicionář, který prospěl ČT

František Lambert vytáhl ČT z hospodářských těžkostí a značně zaťal žílu klientelistickým skupinám tvůrců a jejich prostředníků, přiživujících se na programových zakázkách ČT. Spravedlivého boje proti komunismu a Lidovým milicím mají nyní plná ústa hlavně ti, kterým se tento pořádek nelíbí.
Petr Uhl, Právo 28.2. V ČT jde o peníze, nejen o lustrace

Každoročně jsem kladla zástupcům rady otázku, na čem televize ušetřila, když mandatorní výdaje se snížit nedaly, poplatky, které platili občané, se nevalorizovaly od roku 1997, ceny za energie, služby rostly a příjmy za reklamu vzhledem k pokřivení trhu klesaly. (…) V této situaci Lambertův management přestal investovat do zařízení, dramaticky omezil výrobu dokumentů, filmů a koprodukcí a začal reprízovat. (...) V této kritické době byly jedinou položkou, která trvale vzrůstala, odměny managementu České televize...
Táňa Fischerová, LN Dopisy redakci 28.2. Šetřilo se na úkor samé podstaty ČT

Copak je chvályhodné, že dvěma největšími projekty námi placené televize je product-placementem prošpikovaný seriál Poslední sezona a komerční show StarDance? Že tvůrci pořadů pro menšiny jsou naopak televizí vyzýváni, aby si na své pořady žádali dotace z ministerstva kultury, (…) že nejviditelnějším dokumentárním cyklem veřejnoprávní televize se stal bulvární trhák ze života celebrit 13. komnata? Omlouvám se za rozčilený tón. Ale pokud máme chuť morální prohřešky pana Lamberta a pana Janečka vyvažovat něčím kladným, nechvalme jejich hospodaření.
Tomáš Baldýnský, Poslední slovo LN 28.2. Sezóna v rybníčku

I když v minulých letech krátkodobě poklesla výroba nových pořadů, zejména v letech 2003 a 2004, neznamenalo to zásadní snížení kvality vysílacího schématu. Bohužel byly v této době vysílány také projekty, jejichž výrobu stanovil bez jakékoli koncepce management ČT před rokem 2003 (...) Paní exposlankyně uvádí neověřené a ničím nepodložené informace s cílem poškodit dobré jméno České televize. Její tvrzení proto již zkoumají právníci.
Martin Krafl, tisk.mluvčí ČT, LN Dopisy redakci 2.3. ČT zvýšila výnosy a snížila náklady

Mluvila jsem o faktech, která ani sám nezpochybnil, jenom je jinak vykládá. Mým úmyslem bylo ozřejmit některé skutečnosti a vyvolat diskusi o nich. Ať promluví ti, kterých se to týká. (...) Nejsmutnější je ovšem závěr jeho článku. Mým cílem vždycky bylo hájit televizi veřejné služby, což ví v ČT každý a ví to také každý poslanec, (...) Na poslední větu, kde mi Martin Krafl a ti, kdo stojí za ním, vyhrožují soudem a tak chtějí zastrašit každého, kdo vyřkne nějaký názor, už by se chtělo jenom povzdechnout. Jak hluboko jsme klesli. Máte to zapotřebí pane Krafle?
Táňa Fischerová, LN Dopisy redakci 3.3.Šlo mi o smysl televize veřejné služby

Takřka všichni diskutující – a že jich není málo! – přijímají tezi, že pozitivní ekonomický vývoj ČT v letech 2004 až 2006 je jeho zásluhou. Pan Lambert tento názor vydatně podporuje. (...) Chci snad říci, že pan Lambert hospodařil v ČT špatně? Rozhodně ne. Utužil finanční disciplinu, zprůhlednil peněžní toky a zlepšil způsob fakturace. Neučinil však žádné zásadní změny, které by opravňovaly jeho glorifikaci jako jakéhosi zachránce ČT před finanční katastrofou.
Nikolaj Savický, Česká média 28.2. Hospodářský zázrak Františka Lamberta

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2006 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd