zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

10.5.2007 RUBRIKA: Články v médiích

Stránka Média
EKONOM 10.5.2007

Vlastníci TV bilancovali

V průběhu uplynulých dvou týdnů zveřejnili své čtvrtletní zprávy oba investoři do českých soukromých televizí: stoprocentní vlastník TV Nova Central European Media Enterprises (CME) a padesátiprocentní majitel TV Prima Modern Times Group (MTG).

Čtvrtletní zpráva CME, oznamující růst kvartálních výnosů o 24 %, potvrdila, že Nova zůstává základním pilířem, na kterém stojí podnikání a další expanze CME, a že zlepšené programové výsledky TV Nova měly také hospodářský efekt.

Výnosy Novy tvoří 34 % obratu CME a její zisk EBITDA (bez úroků, daní, odpisů, amortizací a některých firemních nákladů) je absolutně i relativně nejvyšší ve skupině dalších teritorií CME, tj. Rumunska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny a Chorvatska..

Vezmeme-li však v úvahu, že loňské první čtvrtletí bylo ještě ve znamení podzimního úspěchu první série VyVolených na Primě, což se nepříznivě projevilo na příjmech Novy, pak návrat do ztracených pozic zákonitě musel přinést více než dvacetiprocentní růst, navíc znásobený vyššími cenami, které Nova letos nasadila.

V dlouhodobém výhledu však význam Novy v CME bude klesat, neboť růstový potenciál českého televizního trhu zaostává za možnostmi růstu větších východních sousedů. Zřejmě není daleká doba, kdy rumunské podnikání se v CME dostane na první místo a Ukrajina předstihne dosud úspěšné Slovensko.

Oznámení hospodářských výsledků CME provázela telekonference managementu s investory (záznam na www.cetv-net.com). Na dotaz, zda zvýšený objem plánovaných kapitálových investic na rok 2007 (70-75 milionů USD) má souvislost s digitalizací vyslání, přišla odpověď, podle níž se CME chce jednak vyzbrojit do budoucna HD technologiemi, ale ráda by také v Rumunsku a Česku opustila pronajaté prostory a přestěhovala se do svého.

Ačkoliv rovněž MTG vykázala slušný meziroční růst - 11 %, bilance Primy již nebyla tak zářivá – pouhá 2 % nárůstu. V tiskové zprávě to vedení MTG zdůvodnilo „nadprůměrnými výkony Primy začátku loňského roku.“

Ve srovnání se CME je obrat MTG více než dvojnásobný a výnosy Primy se na něm podílejí asi osmi procenty.

Vítězství rozumu

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal rozhodnutí, podle něhož nebude trestat porušení zákona o střetu zájmů, kterého se dopustili redaktoři Hospodářských novin, když letos v únoru zveřejnili majetková přiznání některých poslanců. Podle zákona 159/2006 je registr těchto oznámení přístupný jednotlivým osobám, ale získané informace se nemají publikovat. ÚOOÚ uvedl, „že sice došlo k naplnění formální stránky přestupku, (...) ale po posouzení všech okolností (...) dospěl k závěru, že v tomto konkrétním případě není naplněna materiální stránka přestupku, tedy jeho společenská nebezpečnost.“

Slováci sloučí poplatek

Zlepšit finanční situaci veřejnoprávního rozhlasu a televize na Slovensku by měl nový zákon o poplatcích navržený Ministerstvem kultury. Rozhlasový a televizní poplatek se má podle něj sloučit do jednoho „poplatku za služby veřejnosti“ ve výši 140 SK měsíčně, který si pak rozhlas a televize rozdělí v poměru 35/65. Výběr poplatku by prováděla obchodní společnost založená STV a SRo. Identifikace poplatníka by se odvozovala od odběru elektřiny. Poplatek by se platil jednou za čtvrt roku, přičemž kdo by chtěl, mohl by zaplatit na rok dopředu. Návrh zákona je nyní v připomínkovém řízení.

Freesat dostal zelenou

BBC Trust jako vrcholný orgán britského vysílatele veřejné služby vydal souhlas s tím, aby se BBC podílela na projektu Freesat, nekódované satelitní televize, kterou bude provozovat ve spolupráci s komerčními stanicemi ITV. Freesat by měl na satelit přenést všechny dosavadní televizní a rozhlasové programy zemského digitálního vysílání Freeview, rozšířené o další nabídku. Projekt má odstartovat v době, kdy se začnou v Británii vypínat analogové vysílače, tedy v letech 2008-9. Ve veřejné diskusi, které se účastnilo 700 subjektů, se vůči tomuto projektu kriticky vyjádřili komerční satelitní a kabeloví provozovatelé BSkyB a Virgin Media.

Murdoch se prý nevměšuje

Rupert Murdoch poskytl redaktorům New York Times interview v souvislosti s jeho snahou koupit za 5 miliard USD skupinu Dow Jones & Co. včetně deníku Wall Street Journal. Rodina Bancroftů, která kontroluje 64 % hlasovacích práv, zatím akcie Dow Jones prodávat nehodlá. Murdoch se redaktorům NYT svěřil, že bude o převzetí i nadále jednat. Na otázku, zda by jeho News Corp. neohrozila nezávislost renomovaného wallstreetského deníku, Murdoch reagoval příkladem z Británie, kde redakční politiku listů News Corp. kontrolují nezávislé rady, a kde Sunday Times tvrdě útočil na Margaret Thatcherovou v době, kdy ji Murdoch podporoval.
| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2006 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd