zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

31.7.2007 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Do osmé sezóny

Patří k přirozenostem tohoto světa, že plynutí času se projevuje na únavě materiálu. Tu únavu cítím i já, dávno překročiv šedesátku věku, a bylo by s podivem, kdyby se to neodrazilo i na této webové stránce.

Přišel čas se zamyslet, zda a jak dál pokračovat, nebo zda nezavřít krám, jehož zboží již nemůže konkurovat na tržišti, na kterém si Louč před sedmi lety zřídila poměrně navštěvovaný stánek, ale jehož nabídka se mezitím co do kvantity a kvality rozrostla natolik, že ji lze ztěží jedním pohledem přehlédnout. Mám na mysli tržiště internetových periodik, dnes především blogů, informujících o médiích, případně publikujících názory na obor lidské činnosti, kterému se říká žurnalistika.

Jak si pozorný čtenář mohl povšimnout, kronika událostí, odehrávající se v mediální sféře, se v Louči přesunula do pravidelně publikovaných textů pro týdeníku Ekonom, (na rozdíl od Louče honorovaných). Co se do tohoto formátu nevejde, odbývám krátkými glosami na levé straně Na okraji dnů. Názorový článek, případně podrobnější analýza problému, jsou spíše výjimkou než pravidlem.

Naskýtá se tedy otázka: má cenu v Louči pokračovat? Když její informační hodnota má klesající úroveň? Když si dnes uživatel může vybírat mezi profesionálně vedenými (ceskamedia.cz), informovanějšími a také specializovanějšími (např. digizone.cz) webovými stránkami?

Rozhodl jsem se, že na tuto otázku ještě jednou odpovím kladně, a to z důvodů, které jsem uváděl také v předchozích editorialech (2004, 2003, 2002, 2001). Mezi těmito důvody dnes na prvním místě stojí archiv. Ten tematický jsem sice zanedbal, ale ten chronologický se snažím udržovat v aktualizované podobě, nehledě na to, že přes vyhledávání Google se zájemce k relevantním starším materiálům snadno dostane.

Přišlo by mi také líto rušit webovou stránku, jejíž PageRank na Googlu má hodnotu 5.

Když to dobře dopadne, možná, že za dva roky - bude-li sloužit zdraví a hlava - se dostanu do pozice Bohumila Doležala, pro něhož je popisování internetové stránky hlavní náplní jeho činnosti. Do té doby však zůstane mojí prioritou starost o živobytí a blížící se penzi, a proto bude Louč ještě nějakou dobu přežívat ve stávající formě, tj. včetně diluviálního designu postaveném na primitivní html šabloně.

Svým čtenářům slibuji, že se budu snažit o to, aby tou přidanou hodnotou, kvůli které by snad stálo za to Louč i nadále navštěvovat, byl výběr zpráv prosetých sítem mé pozornosti, a také odkazování na autentické zdroje formou hypertextových linků, z nichž některé - světe div se - ještě po létech fungují a mohou občas urychlit vyhledávání potřebných informací.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2006 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd