zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

21.9.2007 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Josef Vinklář a 28.říjen 1988

Úmrtí Josefa Vinkláře (14.11.1930 – 18.9.2007) obrátilo pozornost k jedné epizodě jeho života, o které nejdrsněji – a možná trochu nespravedlivě – napsala v nekrologu Jana Machalická v Lidových novinách:

„Životní osudy herce Josefa Vinkláře jsou ale také ukázkové dějiny oportunismu v Čechách (...) Herec byl po roce 1968 vyloučen z KSČ. Mohl by se jistě tímto aktem obhajovat, pravda je však taková, že normalizaci trávil snahou zavděčit se straně a vládě a získat zpět ztracené pozice, což vyvrcholilo jeho trapným angažmá na tribuně na Václavském náměstí s Miroslavem Štěpánem krátce před listopadem '89. Zde Vinklář pronesl projev, ke kterému ho patrně nikdo nenutil....“

U tohoto bodu bych se rád zastavil. Kdo si ještě pamatuje, jak to bylo v říjnu 1988? Dá se rok plný událostí (Palachův týden, zavřený Havel, Několik vět a další události) označit za dobu "krátce před listopadem"? A také: Co vedlo Josefa Vinkláře k tomu, že na shromáždění před plným Václavským náměstím přečetl dokument, který mu organizátoři připravili? (Pro detaily viz přílohu.) Nutil ho někdo? Co mu hrozilo, kdyby odmítl? Asi nejexpresivněji se k tomu Vinklář vyjádřil v rozhovoru před pěti lety, který znovu připomněly Lidové noviny:

“Ano. Tam jsem neměl stát. Ale bohužel to nikdy nikomu nevysvětlím. Jenom já vím, jak to bylo. Jenom já vím, jakou roli v tom hrál strach. Jenom já vím, kdo mi doporučil, abych tam šel. Protože já to konzultoval, nejdřív jsem to odpoledne odmítl, měl jsem jet do Budějovic na besedu. A pak jsem to v noci vzal. Pravda je, že tam byla poprvé zmínka o T. G. Masarykovi a Štefánikovi, ale to mě nijak neomlouvá. Já vůbec nechci svalovat vinu na někoho jinýho.“

Otázkou je, kdo účast Vinklářovi doporučil, s kým ji Vinklář konzultoval, a pod jakým tlakem – jak později uvedl v pořadu Michala Prokopa Krásný ztráty – se nacházel. V televizním studiu 1. září 2003 totiž Vinklář řekl:

Já jsem se spálil ze své vůle. Já jsem prostě jednou v životě, pravda je, že pod jaksi silným tlakem, jsem se ocitl na místě, kde jsem neměl stát.“

V tomto citátu je pro mě důležitá první věta o tom, že se spálil ze své vlastní vůle. Podle mého názoru šel Vinklář na tribunu nikoli proto, že by se musel straně a vládě zavděčovat, jak napsala Jana Machalická. Jeho umělecká pozice byla v té době natolik silná, že se nemusel doprošovat. Svědčí o tom i titul zasloužilý umělec, který dostal jako vyloučený člen KSČ.

Podle mého názoru Vinklář učinil poněkud mesiášské gesto, ke kterému se nechal přesvědčit jako člověk s autentickým levicovým postojem vyplývajícím z jeho životních osudů (chlapec z chudých poměrů, otec předválečný člen KSČ, on rovněž členem KSČ až do roku 1968), jako člověk, který se domníval, že by mohl pomoci dobré věci.

Cosi podobného učinil i jeho herecký kolega Miloš Kopecký, ovšem v jiné společnosti o rok dříve, na sjezdu dramatických umělců v roce 1987, když se přihlásil ke Karlu Marxovi s nadějí, že jeho kritický projev vyvolá nějaký perestrojkový pohyb.

Neboť jaká byla tehdy v českém politickém životě situace? Zatímco Sovětským svazem už tři roky hýbala perestrojka, v Československu panovala mrtvolná nehybnost způsobená oprávněným strachem vládnoucí elity z toho, že jakýkoli pohyb je připraví o mocenské pozice, ke kterým se dostali na pásech sovětských tanků po roce 1968. Na starce v politbyru KSČ začali dorážet mladí arivisté, mezi něž patřil ambiciózní pražský tajemník Miroslav Štěpán. Pochopili, že vítr z Moskvy začal vát jiným směrem, že lidé chtějí změnu. Kromě toho měli tu výhodu, že díky svému mládí byl jejich štít z roku 1968 nepopsaný, mohli se tedy kdykoli od srpnové okupace distancovat.

Myslím, že právě oslavy 70. výročí založení Československa v roce 1988 odrážely manévrování uvnitř komunistických vládnoucích elit. Zatímco na rozšířeném plenárním zasedání ÚV KSČ k 70. výročí se v Husákově projevu ozývá duch staré ideologie, na Václavském náměstí Miroslav Štěpán nabízí přítomnému davu – po dvaceti letech mlčení - návrat Masaryka, Beneše a Štefánika. Doslova:

„Zápas o národní a a sociální svobodu byl po staletí hlavním obsahem našich tisíciletých dějin. Vznik Československa byl aktem revolučním a pokrokovým. Zasloužily se o to předně lidové masy, prostý člověk, vlastenecká inteligence, radikalizovaní vlivem Velké říjnové socialistické revoluce, zasloužil se o to domácí i zahraniční odboj v čele s T. G. Masarykem, Edvardem Benešem, Milanem Rastislavem Štefánikem a další osobnosti.“

Od Štěpána a lidí kolem něj to bylo vypočítavé populistické gesto, kterým si chtěli získat veřejnou podporu a demonstrovat svoji připravenost ke změnám – samozřejmě v mantinelech dosavadního režimu.

A kdo ví, zda Josef Vinklář nepodlehl nejen tlaku svůdců a konzultantů, ale také vlastnímu přesvědčení, že by bylo dobré tyto změny podpořit, kdo ví, zda nezapracovala i vlastní ctižádost být u toho, když se mění dějiny.

Josef Vinklář později uvedl, že o svém pochybení se dozvěděl okamžitě, když sestoupil z tribuny. V pořadu Krásný ztráty to popsal slovy: „...vzal jsem si kabát, šel jsem pryč a šel jsem proti lidem na Václavském náměstí a viděl jsem, že ti lidé se mi dívají do očí a že říkaj: "Měl si tohle zapotřebí?" a já jsem věděl, že jsem to neměl zapotřebí.“

O tom, že tudy cesta nevede, se pak mohl přesvědčit o den později, v pátek 28. října, kdy na Václavském a Staroměstském náměstí proběhly spontánní demonstrace lidí, kteří sem přišli vzpomenout výročí vzniku republiky, aniž byli nakomandováni z úřadů, podniků a škol. (Zprávy o 28. říjnu v denním tisku jsou uvedeny v příloze.)

Ve svých pamětech se Vinklář o této epizodě nezmiňuje. Domnívám se, že si toto právo mlčet ospravedlnil svým vlastním přístupem k událostem, které zažil, a k lidem, které poznal. Nejmenuje, neskandalizuje, nestěžuje si, snaží se být tolerantní a očekává podobnou toleranci i ke svým činům. (Některé citáty z knihy jsem vybral do zvláštní přílohy.)

Projevuje se to nejen v pasáži věnované svému odchodu z KSČ, který - na rozdíl do některých jeho kolegů – byl definitivní. Ale také v pasáži, ve které píše o Zdeňku Štěpánkovi, jehož bezmezně obdivoval.

“Jednou při nočním natáčení nám vyprávěl, proč se dostal do složité a nezáviděníhodné situace. Ve své knize o těchto záležitostech nepsal. Škoda, že mnozí „čistí“ by dnes mohli mnohé pochopit a přestali by máchat špinavé prádlo – myslím cizí, své na světlo raději nevytahují. Pravda byla taková, že se musel účastnit jednoho večírku u německého činitele, stejně jako mnozí ostatní, a zůstal tam údajně do ranních hodin. Měl tu smůlu, že na rozdíl od druhých byl vybrán a nebylo mu povoleno odejít. Kdo se ale zeptal velikého herce, kolik lidí dostal takřka z oprátky? Nemohu posuzovat, soudit, jenom konstatuji, jak to bylo..., a že ho to velice trápilo.“ (str. 72)

Jak známo, tou „složitou a nezáviděníhodnou situací“ bylo přednesení prohlášení loajality českého národa německým okupantům po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v červnu 1942. Kdysi dávno jsem vyslechl z úst historika Jaroslava Žižky, který se touto dobou zabýval, verzi celé události, která se poměrně kryje s tím, co uvádí Vinklář.

Podle Žižky Němci tehdy shromáždili čelné, spoluprací s Němci nezkompromitované, představitele českého kulturního a politického života, a dali jim podmínku, že někdo z nich musí veřejně v Národním divadle přednést prohlášení loajality a věrnosti českého národa. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, stali by se všichni okamžitě rukojmími a byla zde i hrozba zastřelení.

Jak vyprávěl Jaroslav Žižka, nakonec volba padla na Zdeňka Štěpánka s tím, že je herec, tedy člověk, který často hraje role nesouvisející s jeho osobními vlastnostmi a názory. A že bude lepší, když to přednese národu on jako komediant. Zdeněk Štěpánek to prý přijal, ale požádal přítomného profesora Alberta Pražáka, aby po válce vydal svědectví o tom, jak vše bylo. Neměl strach o sebe, dokonce prý očekával, že to po válce odnese, ale chtěl, aby jeho vystoupením netrpěla rodina a děti. Tak jsem si to zapamatoval z vyprávění historika Žižky, které možná nemusí plně a přesně odpovídat skutečnosti, ale kus pravdy v něm asi bude.

Zatímco Štěpánkův projev a okupační herecká angažmá Jana Machalická v článku z 31. května 2007 Hůl má vždy dva konce obhajuje, a já s ní souhlasím, pro Josefa Vinkláře měla jen slova pohrdání. Vinklářovou hlavní vinou bylo pro ni asi to, že „ho patrně nikdo nenutil“, což si recenzentka vyložila jako projev servility a osobního prospěchářství, případně snahou vloudit se do přízně mocných..

Ale co když bylo všechno trochu jinak? K takovému poznání by však bylo třeba seznámit se s dobovými souvislostmi a pochopit, že někdo se může na svět dívat také z jiného úhlu pohledu, a že někdo může šlápnout vedle, aniž ho k tomu vedl nízký úmysl.

O lecčem v tomto smyslu vypovídá například úterní rozhovor Jany Machalické s Jiřím Burianem Zbabělec by tu hru nenapsal, ve kterém Jan Burian uvádí na pravou míru informace o hře svého otce E.F. Buriana „Pařeniště“.

P.S. Závěrem drobná oprava nekrologu v HN. Petr Fischer zde dvakrát chybuje. Jednak ve větě „Až do roku 1968, kdy byl vyloučen z KSČ, byl přesvědčeným komunistou“ a dále ve větě „Výjimkou byla chvíle, kdy stál společně s Gustavem Husákem na prvomájové tribuně.“ Tribuna nebyla prvomájová (viz výše) a v roce 1968 se z KSČ nevylučovalo. To přišlo až při prověrkách v roce 1970. Kromě toho Vinklář z KSČ údajně sám vystoupil.


DODATEK (doplněno 6.10.)

DOPISY REDAKCI - Lidové noviny úterý 25. září, str. 10

Jako lékař Josefa Vinkláře, který po 20 let alespoň šestkrát ročně kontroloval jeho diabetes, jsem znal dokonale jeho zdravotní stav. Nelze tvrdit, že prodělal mozkovou mrtvici. V roce 1993 při cestě do Ústí nad Labem došlo k přechodné nedokrevnosti mozku v důsledku zevního útlaku tepny od krční páteře bez jakýchkoliv dalších následků. Celých 20 roků zůstal bez orgánových komplikací cukrovky, což svědčí o ukázněném přístupu k léčbě (ať bulvár píše cokoliv), jen zlozvyku kouření se nedokázal zbavit.
Vysvětlení vyžaduje ono nešťastné vystoupení na tribuně na Václavském náměstí vedle komunistických hodnostářů krátce před listopadem 1989. Není pravda, že to nebylo pod nátlakem nebo alespoň tlakem. Seděl jsem půl metru od telefonu, kterým hovořil se svým šéfem, a ten znamenal pro herce v Národním divadle autoritu. Text onoho projevu, doručený do Národního divadla, měli předčítat před ním dva přední členové činohry - jeden z nich je už po smrti - a pro nemoc nebo jiné důvody se omluvili. Když se chtěl vymluvit Josef Vinklář, jemuž jsem nabízel lékařské potvrzení, jeho šéf se rozzlobil s tím, že třetí odmítnutí si Národní divadlo už nemůže dovolit. Tolik jsem vyrozuměl z onoho telefonování. Škoda, že dnes nežije ani účastník tohoto rozhovoru.

prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc., Centrum diabetologie IKEM

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2006 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd