zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

25.3.2008 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Hříchy v médiích a na obrazovce

Občas se někomu něco nepovede. České televizi se to stalo poslední předvelikonoční neděli v pořadu 168 hodin s příspěvkem „Vatikán rozšířil seznam smrtelných hříchů“. Už samotný název a úvodní věta „Vatikán jde s dobou, na dvojnásobek, tedy na čtrnáct rozšířil seznam smrtelných hříchů,“ vyvolaly kritiku u církevní obce, pohoršující se nad nevzdělaností redaktorů ČT. Bohužel oprávněnou.

Jak o týden později upřesňovala MF Dnes: „nebyl to tak úplně Vatikán, zmíněných hříchů nebylo přesně sedm a nemusely být nutně smrtelné.“ Otázkou je, zda to měli či neměli redaktoři ČT vědět. Asi měli, když i televize Nova, která se stejnému tématu věnovala v podobném infotainmentovém pořadu „Střepiny“, si zachovala jistý kritický odstup. K úvodní informaci, že „Vatikán vydal seznam nových smrtelných hříchů“ Nova dodala: „Katolická církev ale vzápětí humbuk začala mírnit. Novináři si prý jen špatně vyložili článek ve vatikánském tisku.“

Mohou za to skutečně novináři, ale nikoli jen ti čeští. Všechno začalo zveřejněním rozhovoru s biskupem Gianfrancem Girottim, publikovaném ve vatikánském deníku L´Osservatore Romano 9. března. Novinář Nicola Gori se kromě jiných věcí zeptal Girottiho na to, co pokládá za nové hříchy současné doby, a rozhovoru dal titulek „Nové podoby sociálního hříchu.“ Girotti, člen Apoštolské Penitenciatury, vatikánského orgánu, jenž rozhoduje v otázkách svědomí a odpouštění hříchů, odpověděl: „Dnes existuje hříšné jednání v oblastech individuálních a společenských práv,“ a jednotlivě se k nim vyjádřil.

Na základě tohoto rozhovoru tiskové agentury rozhlásily do světa Vatikán sestavuje seznam „nových hříchů“ (Reuters), nebo Vatikán uvádí nová hříšná chování (AP). Televizní stanice v titulcích ještě přitvrdily: Vatikán přidává sedm nových smrtelných hříchů (Foxnews), Vatikán rozšířil počet smrtelných hříchů (SkyNews). Zpráva o nových smrtelných hříších se rozletěly do světa v mnoha variantách, stačí napsat do vyhledávače Google „new deadly sins.“

Tentýž den, 10. března, také naše ČTK vydala zprávu Vatikán sestavil nový seznam smrtelných hříchů. Zpráva si našla místo na prvních stránkách deníků a odstartovala řetěz chytrých i méně chytrých komentářů.

Téměř bez povšimnutí prošlo dementi tiskového střediska České biskupské konference Vatikán nevydal nový seznam sedmi smrtelných hříchů z 12. března, jakož i vyjádření kardinála Vlka na stránce kardinál.cz Hříchy a spoluzodpovědnost z téhož dne. Jediné české noviny, které se k agenturním zprávám hned zpočátku postavily kriticky, byla východočeská regionální příloha Deníku, s článkem Moderní smrtelné hříchy? Blábol, zlobí se katolíci .

Pátera Tomáše Halíka rozzlobil příspěvek pořadu ČT 168 hodin natolik, že napsal a poslal do České televize otevřený dopis, v němž si stěžuje na „zcela neseriózní, zlehčující a bulvární pojetí nábožensko-etického tématu,“a dodává, že „reportáž k témuž tématu, vysílaná v témže čase komerční televizí Nova, byť rovněž nevalné úrovně, byla ve svém celkovém vyznění o několik řádů kvalitnější a serióznější, než ubohý bulvární pamflet veřejnoprávní televize.“

Reportér TV Nova Michal Malisa měl proti Veronice Švihelové a Filipu Kandovi z ČT jistou výhodu v tom, že ve Střepinách zpovídal právě Tomáše Halíka a religionistu Ivana O. Štampacha, kteří ho bezpochyby upozornili na nepřesné informování médií, takže mohl v reportáži upozornit, že nově kodifikované smrtelné hříchy jsou výmyslem novinářů. Tím nechci nijak omlouvat redaktory ČT, jejichž povinností bylo výchozí informace prověřit, a nesledovat jenom zábavnou linku vycházející z ukázek Poláčkova seriálu Bylo nás pět a z dětských hříchů Čendy Jirsáka.

Na rozdíl od některých kritiků si nemyslím, že by se o vážných věcech nesmělo informovat s nadhledem, ba i s humorem. Nejsem proti infotainmentu jako takovému, zvláště když je jen zábavným doplňkem převážně seriózních informací, jak je tomu v případě ČT.

Infotainment je však složeninou dvou slov – informace (information) a zábava (entertainment). Oba tyto prvky by si měly zachovat mít určitou kvalitu, aby nevznikaly pořady, které provokují k označení typu „povrchní trapný skeč typu silvestrovské zábavní show,“ jak to ve svém dopise udělal Tomáš Halík.

Na druhé straně všechno zlé je k něčemu dobré. Humbuk s údajnými novými smrtelnými hříchy vyprovokoval debatu o nebezpečích moderní doby, která by se možná jinak do médií nedostala. Příkladem budiž velikonoční příloha MF Dnes, v níž se právě o tomto tématu seriózně diskutuje, a ve které Tomáš Halík dostal dostatečně velký prostor pro své názory.

Kromě jiného zde říká: „Za nejvážnější aktuální ohrožení považuji manipulace s lidskými geny a takovou míru nezodpovědnosti v zacházení s přírodními zdroji, která může v budoucnosti ohrozit přežití lidstva. Ale nebagatelizoval bych ani pokusy některých médií a politiků ohlupovat lidi, manipulovat jimi, podněcovat nenávist a násilí.“

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2006 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd