zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

29.4.2008 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Digitální brána otevřená? (Ke schválení TPP)

Pod číslem jednacím 448/08 včera vláda projednala a schválila „nařízení vlády o stanovení Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (Technický plán přechodu).“

TPP je tedy schválen a teď budeme čekat, co na to soukromé analogové televize Nova a Prima. Když „do 90 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona doručí Radě písemné prohlášení obsahující souhlas s prováděním změn v souboru technických parametrů vysílání stanoveném v licenci v souladu s Technickým plánem přechodu a závazek ukončit analogové vysílání v termínu stanoveném Technickým plánem přechodu,“, pak dostanou tzv. bonusovou licenci. Když se k TPP nepřipojí, automatickou licenci nedostanou.

Rád bych se někdy nechal poučit o tom, zda toto aranžmá není tak trochu kafkárnou charakterizující současný stav vztahů mezi státem a soukromým byznysem. Podle mého selského rozumu by měla být nařízení vlády závazná, vládu k tomu opravňuje článek 78 Ústavy ČR. “K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení.“ Tedy proč potom lákat k realizaci TPP soukromé televize nějakou bonusovou licencí?

Na druhé straně znám realitu natolik, že do jisté míru chápu, proč jsou věci takové, jaké jsou. Soukromé televize totiž mají proti státu v rukou silnou zbraň, a tou jsou analogové licence, jejichž téměř automatické prodloužení do let 2017-18 si zajistily v zákonu 231/2001 lobbyingem za účinné podpory ODS. Všichni vědí, že jednou se na digitál přejít musí, a že licence k analogovému vysílání s platností do roku 2017 je nesmysl. Nicméně soukromé televize mohou trvat na dodržení analogových parametrů své licence až do chvíle, kdy vznikne zákonný důvod „dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy... anebo z členství ČR v Evropské Unii,“ a tento důvod nastane až na konci roku 2012. A právě proto, aby se sporům a soudním tahanicím zabránilo, stát nabízí privátům podanou ruku – bonusové licence.

Pamatuji se na to, jak poslední zoufalý pokus poslanců Mlynáře a Talíře zabránit automatickému prodlužování již vydaných licencí byl ve třetím čtení zamítnut ODS i ČSSD rukou společnou a opozičně smluvně nerozdílnou. Detaily tohoto hlasování jsem popsal před sedmi lety v tomto článku. Pokus přesvědčit zákonodárce o nejméně třech důvodech, proč by se neměly licence automaticky prodlužovat, jsem pak na internetu publikoval o měsíc dříve. Ten třetí důvod tehdy zněl:
„Pokud se budou prodlužovat automaticky licence, nebude možné přimět současné komerční rozhlasy a televize k účasti na reorganizaci využívání kmitočtového spektra, které si nezbytně vyžaduje technologický pokrok (např.zavádění digitální televize).“

Nejsem vůbec rád, že na má slova došlo. Nicméně jsem už natolik stár, že vím, že každý problém své řešení nakonec vždycky najde. Navíc vypínání analogového a zavádění zemského digitálního televizního vysílání není otázkou života a smrti, i nadále tu bude kabel, satelit, internet.

Jednomu je však jen poněkud trochu líto, že na řešení daného problému, který před českým státem objektivně stojí (vypnutí analogu se nelze vyhnout, je to globální, pro nás evropská nezbytnost), se nepodílejí všichni stejnou měrou, že jedni budou táhnout a druzí se budou vézt, přestože na užívání společného statku – kmitočtového spektra – těžce vydělávají.

A také, že to jako první odnese čété dvojka, která bude muset uvolnit kmitočty pro veřejnoprávní multiplex, když všechny ostatní možnosti najít přechodné kmitočty budou zablokované. Diváci se s tím setkají již v příštím roce.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2006 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd