zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

27.10.2009 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

FSV UK na mediální tapetě (sloupek pro aktuálně.cz)

Diskusi o Lisabonské smlouvě, vytvoření nové politické strany podporované Milošem Zemanem, navštěvu amerického viceprezidenta Joe Bidena v Praze, projednávání státního rozpočtu, to všechno v médiích zastínilo rozvinutí plagiátorské aféry proděkana Tomažiče na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (LN ji otevřely již 19.9.).

Od té doby se objevují další a nové informace o tom, kdo a jak na této fakultě snadno a rychle získával akademické tituly. Aféru šetří Ministerstvo školství, tento víkend se – naštěstí jen mediálně virtuálně - přelila i na Univerzitu Karlovu.

Novináři opět „nezklamali“, když vytrhli větu z projektu Jakuba Končelíka, sepsaného pro volbu děkana FSV UK. Ta věta údajně zní: "V nedávných letech udělila Fakulta sociálních věd doktorský titul Ph.D. řadě svých starších pedagogů, kteří dosud neměli vědeckou hodnost a potřebovali ji pro setrvání ve funkcích - tito pedagogové absolvovali 'doktorské' studium v rekordně krátkých časech." (bohužel z adresy http://volbadekana.fsv.cuni.cz/koncelik_program.pdf již zmizel)

Novináři „nezklamali“ především v tom, že o Končelíkovi suverénně psali jako o „novém děkanovi“, přestože zatím byl 20.10. pouze zvolen Akademickým senátem, aniž by došlo k jeho jmenování rektorem.

Na Facebooku k tématu vznikly již dvě skupiny, z nichž jedna má název „Žádáme zveřejnění podezřelých titulů PhD a vysvětlení děkana FSV Končelíka“ a druhá "Jsem student VŠ, studuju poctivě a vadí mi mediální štvanice po senzacích!!!"

Studentské webové stránky social.ukmedia.cz a ukacko.cz pohotově zareagovaly a vše se vysvětlilo.

V souvislosti s aférou se v novinách objevilo několik komentářů na téma „plagiátorství v době internetu“. Na jaře jsem své vlastní zkušenosti s tímto problémem popsal v článku "Zkopíruj a přidej – Copy-and-paste".

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2006 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd