zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

14.4.2010 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Řekli o restrukturalizaci (příloha sloupku pro mediar.cz)

„Pokud zahájil restrukturalizace tak velkého podniku, který navíc nepřetržitě vysílá 24 hodin denně, tak musí mít nějakou koncepci. Ale ta současnému vedení zřejmě chybí. Nesmí se tápat a teprve začínat hledat schůdnou cestu.“
Ivo Mathé, ředitel ČT 1992-1998, při odpovědi na otázku LN 14. 9. 1999: „Myslíte si, že pan Puchalský vede televizi špatně?“

"Puchalského projekt jako takový nezklamal. Vnitřní restrukturalizace TV je i nadále nutná, ale musí být manažersky zvládnutá. V tom je jádro složité situace, která je uvnitř instituce."
Jan Jirák, předseda Rady ČT, 21. 1. 2000, Lidové noviny

„Jednotliví členové rady současnému řediteli podle jeho slov vytýkali například to, že neplní svůj původní projekt, že neprovedl jakousi vnitřní restrukturalizaci, že se mu nepodařily změny ve zpravodajství nebo že navrhovaný rozpočet počítá s čerpáním rezerv.“
Zpráva ČTK z 12.12.2000 o jednání Rady ČT, která odvolala Dušana Chmelíčka z funkce generálního ředitele ČT

„Ano, televize by měla zeštíhlet, ale nedá se vystřelit nějaké definitivní číslo. Restrukturalizace České televize musí být promyšlená a projít relevantní diskusí."
Jiří Balvín, prozatímním ředitel ČT, Zemské noviny, 21.5.2001

Restrukturalizace je samozřejmě v první řadě výměna lidí a nastavení nových mechanismů, pravomocí a odpovědností a od toho by se odvíjelo všechno další, ale každopádně… je to něco, co lze napsat za velmi krátkou dobu.“
Jana Bobošíková v Interview BBC 21.8.2001, při diskusi, zda bude kandidovat na místo ředitelky ČT.

„…všichni se zaklínají slovem restrukturalizace, ale nikdo neřekl, čím tento pojem bude naplněn, jaká je představa o konkrétních reálných krocích a také nikdo neřekl, že nějaké údaje, nějaká statistika, která je jednoznačná, … by měla býti předmětem diskuse…“
Antonín Dekoj, předseda Nezávislé odborové organizace České televize, v Interview BBC 12.12.2001

„Rada konstatuje, že navrhovaný rozpočet nevychází plně z projektu generálního ředitele. Rada doporučuje upravit projekt ve smyslu přiměřeného projektu televizní tvorby i procesu restrukturalizace ČT.“
Rada ČT, zápis z prosince 2001 po jednání, při kterém Rada neschválila Jiřímu Balvínovi rozpočet na rok 2002

„Prohloubení restrukturalizace znamená její pevné zakotvení do řídící struktury ČT.“
Petr Klimeš, prozatímní ředitel ČT, ve svém programovém prohlášení z prosince 2002

„Opravdu nevidím žádnou jinou možnost než televizi na jeden den vypnout a celou předělat. Za ta léta, co s ní spolupracuji, v ní probíhá permanentní proces restrukturalizace, který nevede k ničemu. Spíš je to čím dál tím horší.“
Fero Fenič, Reflex, 11.12.2003

„…vyrovnaný rozpočet. Základním předpokladem bylo úspěšné pokračování realizace Programu změn, zvýšení výnosů a snížení nákladů, který byl nastaven v ČT na podzim roku 2003 a který nahradil původní neefektivní program restrukturalizace.“
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2004

„Těch úkolů je zase celá řada. První věc na to, abyste dělal dobré pořady, což je náš hlavní úkol, tak potřebujete na to peníze. Takže mě bude očekávat těžká doba v tom smyslu, že nás čeká další vlna restrukturalizace, další vlna optimalizace.“
Jiří Janeček, znovuzvolený ředitel ČT, Události, komentáře, 15.7.2009

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2006 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd