zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

21.5.2015 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Když citovat, tak přesně! (Prezident a jeho projevy)

Možná to není důležité, ale přesto bych rád poopravil jeden citát, který použil prezident Miloš Zeman při svém projevu na Terezínské tryzně minulý víkend 17. května. Miloš Zeman zde kromě jiného řekl:

Největším spojencem nenávisti je podle mého názoru lhostejnost. (…) Chtěl bych citovat výrok, který možná nikdy nebyl pronesen, možná že je jen literární fikcí, ale dokonale tuto lhostejnost vystihuje.
„Když zavírali Židy, neprotestoval jsem, protože jsem nebyl Žid.
Když zavírali komunisty, neprotestoval jsem, protože jsem nebyl komunista.
Když zavírali sociální demokraty, neprotestoval jsem, protože jsem nebyl sociální demokrat.
Když zavírali katolíky, neprotestoval jsem, protože jsem nebyl katolík, a
když zavírali liberály, neprotestoval jsem, protože jsem nebyl liberál.
A když si přišli pro mě, nezbyl už nikdo, kdo by proti tomu protestoval.“

Již jednou jsem na internetu tento zkomolený citát odpůrce nacismu evangelického teologa Martina Niemöllera (1892-1984), zatčeného v roce 1937, opravoval. To když Alexandr Mitrofanov v jednom svém komentáři v Právu v říjnu 2006 ho parafrázoval slovy: „Tenhle se týkal nacismu a zdroj si bohužel nepamatuji. Znělo to tak: Nejdřív šli po Židech, ale já nejsem Žid. Pak sebrali komunisty, ale s těmi já nemám nic společného. Pozatýkali sociální demokraty, ale já jsem v jejich straně nebyl. Když si přišli pro mě, bylo už pozdě.“

Když jsem tenkrát na blogu Pěna dní (který dnes už bohužel neexistuje) na Mitrofanův komentář reagoval, uvedl jsem znění, které jsem našel na Britských listech :

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; Ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem; nebyl jsem přece komunista.
Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem; nebyl jsem přece sociální demokrat.
Když přišli pro odboráře, mlčel jsem; nebyl jsem přece odborář.
Když přišli pro Židy, mlčel jsem, protože jsem nebyl Žid.
Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mě mohl zastat.

Jak je vidět, v citátu se neobjevují žádní katolíci nebo liberálové, které do citátu zakomponoval Miloš Zeman. Při pátrání po primárních zdrojích a původu tohoto citátu jsem ke svému velkému překvapení zjistil, že v jeho originále chybějí i Židé, které si tam pozdější interpreti Niemöllerova výroku svévolně dosazovali.

Zdrojem, jenž pokládám za autentický a seriózní, je webová stránka nadace Martina Niemöllera www.martin-niemoeller-stiftung.de, která má speciální odkaz na daný citát a na vysvětlení jeho původu.

Neexistují žádné písemné záznamy uvedeného výroku. Podobu, jak ji známe, zřejmě formulovali lidé (novináři?), kteří jej vyslechli a publikovali. Jeho obsah však není žádným výmyslem. Martin Niemöller uvedený výrok – i když možná jinými slovy – pronesl při diskusi s věřícími po bohoslužbě v Siegelbachu u Kaiserslautenu v roce 1976. Tématem této debaty byl také postoj církve k nacistickému režimu.

Na webové stránce Nadace Martina Niemöllera se nachází zajímavý komentář k údajnému Niemöllerovu antisemitismu, pro nějž však chybějí přesvědčivé důkazy. Niemöller se již v roce 1933 postavil proti diskriminaci věřících na základě prokazování arijského původu, jednotlivým osobám židovského původu pomáhal. Nicméně někteří badatelé s odkazem na jeho minulost (úspěšný velitel ponorky v 1. světové válce, volič NSDAP v roce 1924) upozorňují na jeho výroky o Židech, které z dnešního pohledu mohou mít antisemitský nádech. Pro jejich posouzení a pro zjištění, do jaké míry tyto výroky poznamenala doba (podobně jako Peroutkovy komentáře) či osobnost autora, by bylo třeba znát souvislosti.

Co je však nesporným a prokazatelným faktem, je Niemöllerův odpor proti nacistickému režimu po roce 1934, který vyplýval kromě jiného z přesvědčení, že nelze stavět autoritu Vůdce nad autoritu Boha. V odpovědi na otázku, proč kromě zavírání komunistů, sociálních demokratů a odborářů nezmínil také deportace Židů, Niemöller vysvětlil, že známá Křišťálová noc a následné transporty se udály po roce 1938, v době, kdy on už byl ve vězení.

Tolik k citátu, který prezident použil ve svém projevu. Není tomu tak dávno, co Zemanův předchůdce doporučoval současnému prezidentovi, aby si své projevy psal. Doslova: „Mračím se, že si nepíše projevy (…) Leckdo, i já jsem schopný promluvit spatra, ale většinou tím projev strašně trpí (…) Miloš Zeman si to trošku ulehčuje, proto se na něj za tohle mračím.“ Že prezident Miloš Zeman odmítá čtené projevy a hovoří vždy spatra, to je jeho věc. Myslím si však, že kdyby Václava Klause poslechl, autoritě jeho osoby i úřadu by to podle mého názoru jen prospělo.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV | TEMATICKÝ ARCHIV (do roku 2004): INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd