zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

16.1.2017 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Novinářský švédský stůl (Týdeník rozhlas)

Nedávno jsem na svém blogu projevil nesouhlas s názorem čelného českého politika, podle něhož zpravodajský server Parlamentní listy je „velmi objektivní internetový deník.“ S tímto výrokem jsem polemizoval nikoli z hlediska politického zaměření Parlamentních listů, k němuž mám sice výhrady, ale respektuji právo mít odlišné názory.

Můj nesouhlas se týkal nedodržování standardů novinářské práce. Měl jsem na mysli bulvarizaci politických událostí názorově vyhraněnými titulky, které občas nekorespondují s obsahem textu. Nebo nedbalý přístup k dodržování zásad etického kodexu českých novinářů, mezi něž patří "dbát na rozlišování faktů od osobních názorů... neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti... nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat."

Vadí mi rovněž přebírání jiných textů, při němž citovaný obsah je často deformován selektivním výběrem a zaujatými komentáři. Nemluvě o tom, že placený obsah je tady k nerozeznání od běžného zpravodajství; vzpomeňme jen na peníze, které do PL putovaly z rozpočtu Jihomoravského kraje. I když uznávám novinářskou pohotovost redakce Parlamentních listů, která důsledně mapuje celou českou politickou scénu a někdy při tom bývá rychlejší než jiná média, nemohu si pomoci, podle mého názoru mají Parlamentní listy do objektivního média dosti daleko.

Pod blogem se okamžitě rozvinula diskuse s názory pro i proti. Někteří diskutující mně vzkazovali: Co se týče novinářské kvality a novinářských standardů možná máte pravdu, ale Parlamentní listy jsou užitečné, najdu tady zprávy, které jinde nejsou. Jiný diskutující napsal: „V PL je široký výběr názorů. To neznamená, že všechny poskytují objektivní pohled. (…) Na události u nás i ve světě jsou zde k disposici názory z různých směrů, různých lidí. Jak tu napsal jeden z diskutujících, je to "novinářský švédský stůl" informací a názorů. Je jen na čtenáři jak si s tím poradí.“

Zaujala mne metafora „novinářský švédský stůl“, která se v diskusi několikrát objevila. V zásadě nic nenamítám, naopak vítám široce prostřené švédské stoly s nabídkou nejrůznějších názorů a informací, rozprostřenou na ubrusech webových stránek a sociálních sítí. V této metafoře přenesené do současného kyberprostoru se však skrývají dva problémy. Za prvé – na rozdíl od cateringových a hotelových služeb nemáte na internetu nikdy jistotu, zda na švédském stole efektně vyhlížejících webových stránek se nevyskytne zkažené, ne-li dokonce otrávené jídlo. Za druhé není vůbec jisté, zda platí tvrzení: „náš čtenář si s tím poradí.“ Tedy zda se dá spolehnout na to, že čtenář rozpozná faleš a nepravdu, a nenechá se obloudit zjednodušenými slogany a polopravdami útočícími na jeho první signální soustavu.

S tím prvním problémem se asi nic udělat nedá. Nikdy nebude možné na webu vyloučit a potlačit chtěné či nechtěné dezinformace, polopravdy a lži. Aktivita Centra proti terorismu a hybridním hrozbám může být jen částečným řešením problému. To hlavní řešení by mělo přijít od čtenářů. Vyloučíme-li chronické nespokojence a zastánce spikleneckých teorií, pro něž jakýkoli tradiční a oficiální zdroj je nedůvěryhodný, pak existuje velká skupina lidí, kteří v dnešní době převratných změn hledají na webu seriózní informace a vysvětlení toho, co se kolem nich děje. Jestliže občas sednou na lep falešným prorokům, ještě neznamená, že ztratili zdravý rozum a schopnost rozeznávat, kde je pravda a kde je lež.

Kolem nás teď probíhá proces jakéhosi hromadného získávání zkušeností v oboru mediální gramotnost. Věřím a doufám, že stále více lidí dojde k poznání, že ne všemu, co se objeví na internetu, je možné věřit. Aby k tomuto poznání došli a aby se dokázali lépe orientovat v záplavě informací, v tom by jim měli pomáhat lidé, kteří to mají v popisu práce – novináři, na jejichž zprávy se dá spolehnout. Na nich bude teď hodně záležet, zda ke svým švédským stolům přitáhnout strávníky od konkurence, která na jiných švédských stolech nabízí stravu pochybné kvality.

odevzdáno 7.1.2017

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV | TEMATICKÝ ARCHIV (do roku 2004): INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd