zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

9.10.2019 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Zdroje Okamurovy „nacistické“ EU pod lupou rešerše

Okamurův pohled na Evropskou unii jako na převlečený nacistický projekt sám o sobě nestojí za polemiku. Každý člověk se zdravým rozumem a s elementární znalostí evropské historie 20. století se Okamurovým fantasmagoriím může jen vysmát. Mne však zaujaly zdroje Okamurova textu na Facebooku, který začíná těmito slovy:

nápis v Parlamentariu EP"Skandální, ale vlastně logické. V návštěvnickém centru Evropského parlamentu Vás uvítá prohlášení: "Národní suverenita je kořenem nejhroznějšího zla naší doby... Jediným konečným opatřením proti tomuto zlu je federální unie." Informuje o tom britský deník The Telegraph. Ještě zajímavější je, že tenhle výrok pronesl britský politik Philip Kerr, který byl ve třicátých letech horlivým stoupencem appeasmentu a ústupků hitlerovskému Německu, který ještě v předvečer bitvy o Británii v roce 1940 Churchilla nabádal k uzavření míru s Hitlerem... Všechno to ale do sebe logicky zapadá. Evropská unie má totiž nacistické kořeny.¨

Při uvádění věcí na pravou míru začněme popořádku:

„Informuje o tom britský deník The Telegraph.“ Uvedená slova sice otiskl The Telegraph, ale jsou citací komentáře zarputilého brexitáře jménem Leo McKinstry, který byl v The Telegraph zveřejněn 7. dubna 2016, tedy dva a půl měsíce před referendem o členství Británie v EU, které se konalo 23. června.

McKinstry TelegraphKdo je Leo McKinstry? Jeho wikipedické heslo uvádí, že McKinstry je novinář a autor literatury faktu a četných životopisných studií, kterého jeho nakladatel představuje jako historika.

Je zajímavé, že Okamurou citovaný komentář s titulkem: „EU odhalila svoji pravou povahu: federalistické monstrum, které se nezastaví, dokud nezruší národy,“ je prvním z řady dalších příspěvků, které Leo McKinstry pro The Telegraph napsal – samozřejmě všechny ve prospěch brexitu. Žádný starší komentář McKinstryho v archivu neexistuje. Vysvětluji si to tím, že The Telegraph potřeboval pro svoji probrexitovou kampaň před referendem získat další munici, a tak angažoval zdejšího Vondrušku, který se od té doby vyjadřuje na jeho stránkách k brexitu a k politice konzervativců.

Citát Philipa Kerra. Dříve než se podíváme blíže na appeasera Kerra, markýze z Lothianu, bylo by dobré upřesnit, o jaký citát jde a kde je umístěn. Okamurovci sice nezopakovali doslovný text McKinstryho U vchodu do návštěvnického centra Evropského parlamentu je plaketa/tabulka s těmito slovy:…atd.“, nicméně tvrdí, že nápis Vás uvítá v návštěvnickém centru.“

Uvedený nápis však není u vchodu, nikoho nevítá, ani není na plaketě/tabulce (plaque). Dá se to zjistit pátráním po původních zdrojích.

Novinář Leo McKinstry do svého komentáře převzal citát Philipa Kerra z obrázku na twitterovém účtu Daniela Hannana, což jest europoslanec a jeden ze zakladatelů Vote Leave. Obrázek Hannan doprovodil slovy: „Každý, kdo si myslí, že federalistický apetit EU polevil, měl by přijít do návštěvnického centra Evropského parlamentu.“

nápisy v parlamentáriu EPFotografie citátu, kterou Hannan a následně McKinstry využívají, není jediná, vzniklo jich před referendem na sociálních sítí více, ale ta nejstarší pochází ze studijní cesty knihovníků helsinské univerzity v prosinci roku 2013, kteří o svých zážitcích podali svědectví na svém kolektivním blogu Verkkari. Fotografii citátu Philipa Kerra zde doprovází popisek: „V návštěvnickém centru Parlamentu je virtuální chodba věnovaná evropské historii, plná projevů, fotografií a dokumentů.“

Takže běžná muzejní expozice s dobovými dokumenty, v níž hned vedle Kerra se cituje z poválečného textu Thomase Manna o potřebě hledání nové rovnováhy mezi rovností a svobodou. Jenomže brexitářům se citát hodil do figury, takže ho vytrhli ze souvislostí, udělali z něj jakousi deklaraci Evropského parlamentu a umístili ho do vítací místnosti.

Jak jsem v průběhu svých rešerší a při psaní tohoto textu zjistil, lživou Okamurovu informaci o umístění citátu v informačním středisku Evropského parlamentu již včera vyvrátil Štěpán Sochor v sekci zpravodajství na iPrima.cz. Je zde i odkaz na polemiku Luďka Niedermayera s Alexandrem Tomským na stejné téma.

Užitečná informace Štěpána Sochora na Primě však nejde do detailů citátu vytrženého ze souvislostí. Spokojuje se s informací, že citát pochází z pamfletu The Ending of Armageddon z roku 1939, tedy „z období, kdy se v Evropě schylovalo k válce, tedy z úplně jiné doby, než jsou současná léta míru a prosperity“ (citace Niedremayera).

Ale jak je to s údajnou nacistickou nálepkou Philipa Kerra, která Okamurovi posloužila k fantasmagorickému propojení třetí říše a Evropské unie? Lecos napoví wikipedické heslo s Kerrovým životopisem. Ano, Philip Kerr, markýz z Lothianu, vyhraněný katolík (zemřel v 58ti letech, když odmítl lékařskou péči jako příslušník katolické sekty), byl přesvědčen o tom, že Versaillská mírová smlouva se v roce 1919 zachovala k Německu nespravedlivě a podle toho se až do roku 1938 choval, snažil se o usmíření – appeasement – s Německem.

Po Mnichovu se však dočkal zklamání, které svým způsobem ventiloval ve zmíněném devatenáctistránkovém spisku o ukončení Armageddonu z roku 1939, který má podtitul „Federální princip jako jediný základ mezinárodního míru, svobody a prosperity.“ Spisek napsal krátce před odjezdem do Washingtonu, kde až do smrti vykonával funkci velvyslance.

Okamurova věta o tom, že Kerr „ještě v předvečer bitvy o Británii v roce 1940 Churchilla nabádal k uzavření míru s Hitlerem... je lživá, neboť wikipedický zdroj tuto epizodu popisuje trochu jinak: V červnu 1940 po Hitlerově projevu nabízejícím Británii dohodu, „aniž by žádal o povolení britskou vládu, Kerr požádal Malcolma Lovella, amerického kvakera, který měl kontakt na Němce, aby zjistil, jaké podmínky jsou nabízeny „pyšnému a nepřemoženému národu“." Prý ty podmínky zjistil. Ovšem mezitím Churchill přesvědčil ministra zahraničí Halifaxe, který byl ochoten s Hitlerem jednat, k odmítnutí Hitlerova vábení.

Jak uvádí Wikipedie: ještě před předčasnou smrtí Kerr sehrál klíčovou roli při zajištění americké hospodářské pomoci pro britské válečné úsilí, jeho zpráva přesvědčila Roosevelta k tomu, že navrhl program lend-and-lease. Kerr byl tudíž především britský patriot, žádný nácek, jak ho vylíčil Okamura.

Závěrem by bylo dobré ještě upřesnit citát Philipa Kerra na chodbě Parlamentária, výstavní expozice návštěvnického centra Evropského parlamentu. Jak jsem zjistil, jde o krácené citace již v anglickém originále, které Okamura a Tomský překládají různě.

Okamura: "Národní suverenita je kořenem nejhroznějšího zla naší doby... Jediným konečným opatřením proti tomuto zlu je federální unie."
Tomský: „Státní suverenita je hlavní příčinou očividného zla našich časů… jedinou nápravou je federální unie národů.”

Jaký je však nekrácený originál? Má tyto dvě části:

"Thus national sovereignty is the root cause of the most crying evils of our time and of the steady march of humanity back to tragic disaster and barbarism. It is a denial of the brotherhood of man and of the principle that there ought to be one law or sovereignty, based on moral principle, uniting and governing the whole earth.
(…)
The only final remedy for this supreme and catastrophic evil of our time is a federal union of the peoples so that while every nation is completely self-governing in its own internal affairs all the people are united into a single commonwealth for their common affairs."

Čtenář by si měl všimnout, že Kerr usiluje o „federal union of the peoples“, což Tomský přeložil jako „federální unie národů“, když Okamura ty národy (the people) vynechal. Nehledě na to, že Kerrova představa federace předpokládala, že „every nation is completely self-governing in its own internal affairs“, tedy že každý národ by měl být suverénní v oblastech vnitřní politiky, takže rozpuštění či anihilace národů - jak se nás snaží Okamura přesvědčit, u Kerra nebyla na pořadu dne.


Zde jsou screenshoty ze sociálních sítí - Okamurův status na FB a nabídka historika Michala Stehlíka na proškolení Okamurových lidí.

status Tomio Okamury na FB 6.10.2019 dopis historika Stehlíka Tomio Okamurovi

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV | TEMATICKÝ ARCHIV (do roku 2004): INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd