zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

15.10.2019 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Zpravodajská televize RT v Británii dostala pokutu (Mediažurnál 3/2019)

Koncem července se v našich médiích objevila zpráva, že britský komunikační regulátor OFCOM (Office of Communication) udělil provozovateli ruské zpravodajské televizní stanice RT pokutu ve výši 200 tisíc liber za sérii pořadů vysílaných v březnu a dubnu 2018, kterým se „nepodařilo dodržet náležitou nestrannost“. Stanici RT v anglickém jazyce provozuje nezisková organizace TV Novosti, jejímž zakladatelem je ruská státní agentura RIA Novosti, dnes Rossija Segodnja.

Pořady vysílané v rozmezí 17. března až 26. dubna 2018, za které dostala stanice RT pokutu, se zabývaly otravou sovětského exagenta Sergeje Viktoroviče Skripala a jeho dcery Julie v britském Salisbury (pořad Sputnik), aktuální situací v Sýrii (debatní pořad CrossTalk) a publikovaly zavádějící tvrzení týkající se ukrajinské vlády (Zprávy).

Nejen ruská strana, ale také některá česká alternativní média rozhodnutí OFCOM hodnotila negativně jako politicky motivovaná a jako omezení svobody slova. Často se objevoval argument: Jestliže státem podporované stanice Deutsche Welle, Hlas Ameriky, Rádio Liberty a do jisté míry i BBC World Service prosazují vládní politiku své země, proč by totéž nemohla činit také stanice RT, prosazující názor ruské vlády?

Uvedený argument však přehlíží jeden podstatný detail. TV Novosti vysílají z Británie na základě tří licencí pro stanice RT a RT Europe, z nichž dvě platí pro satelitní a internetové vysílání. Kromě toho RT získala od OFCOM ještě třetí licenci pro terestrické digitální vysílání. Tato licence, která využívá státem spravované kmitočtové spektrum, zavazuje provozovatele, aby se řídil kodexem OFCOM.

Pokutované kontroverzní pořady porušily pravidla kodexu uvedená v článku pět, podle něhož: Zpravodajství v jakékoli podobě musí být podáváno s patřičnou přesností a prezentováno s náležitou nestranností“ a tato nestrannost „musí být zachovávána (…) u významných záležitostí týkajících se aktuální veřejné politiky, a to (...) v každém pořadu nebo v pořadech, které jsou zřetelně a časově propojeny. Názory a fakta nesmějí být zkreslovány.“

Konstatování, že RT porušuje pravidla vysílání, zveřejnil OFCOM v prosinci 2018 v pravidelném bulletinu zaznamenávajícím podané stížnosti. Výsledky analýzy dostal k vyjádření majitel licence RT, který pak podal řadu připomínek, zvláště k výši pokuty, která je podle něj politicky motivovaná a zaměřená k zastrašení vysílatele. OFCOM v odpovědi připustil, že účelem každého trestu je odradit trestaného od opakování přestupku. Výše pokuty však vycházela jednak ze závažnosti provinění, ale také z velikosti příjmů, kterými disponuje RIA Novosti.

Provozovatel zpravodajského kanálu RT připustil, že některé dubnové pořady možná neodpovídaly požadavkům kodexu, hájil se však tím, že britský divák mohl ve stejné době získat alternativní informace v dalších médiích, a že RT později v „zřetelně a časově propojených pořadech“ uvedla též alternativní informace.

Také tuto námitku, která se snažila zpochybnit možnost objektivně rozhodnout, který pořad je a který není významově a časově „propojen“, OFCOM odmítl, když poukázal na časovou blízkost a intenzitu porušování kodexu (tři pořady CrossTalk v průběhu jednoho týdne), které nemohou vyvážit určité pořady vysílané později.

Námitky ruského zpravodajského kanálu RT proti rozhodnutí OFCOM nyní bude posuzovat soud, k němuž se TV Novosti odvolala. Jestliže s odvoláním neuspěje, pak kromě pokuty 200 tisíc liber bude muset RT odvysílat před pořady Sputnik, CrossTalk a Zprávy sdělení OFCOM, jehož obsah a datum vysílání určí britský regulátor.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV | TEMATICKÝ ARCHIV (do roku 2004): INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd