zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

21. 12. 2020 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Nestrannost jako hodnota veřejné služby (Týdeník Rozhlas 53/2020)

Když letos v září nastupoval do funkce nový ředitel BBC Tim Davie, apeloval na své zaměstnance, aby si uvědomili vážnost situace, v níž se vysílání veřejné služby nachází. Ve svém nástupním projevu Davie varoval před sebeuspokojením: „Naším úkolem není přesvědčovat se navzájem, že jsme významní, důležití (…) Digitální svět s téměř nekonečnou nabídkou obsahu nás nutí klást si otázky o úloze vysílání veřejné služby (…) Nemáme žádné nezcizitelné právo existovat. (…) Jsme jen tak dobří jako hodnota, kterou dodáváme našim divákům (…) A my musíme tuto hodnotu zvyšovat.

Týdeník Rozhlas 53/2020 komentář Situace BBC v současné době není nijak růžová. Také ji zasáhl všeobecný pokles důvěry v tradiční mainstreamová média. Konzervativní vláda Borise Johnsona se vícekrát vyjádřila kriticky k BBC, odejmula ji dotace, které jí nahrazovaly ztrátu způsobenou tím, že občané starší 75ti let nemuseli platit poplatek (tato úleva od letošního roku přestává platit.) Budoucnost financování je nejistá, v roce 2022 se má výše poplatku a způsob jeho placení znovu projednat, a není jisté, zda poplatek přežije současnou Chartu, jejíž platnost končí v roce 2027.

Podle Tima Davieho jednou ze čtyř priorit, které by měly zvýšit hodnotu služby BBC v očích veřejnosti, je „obnovení závazku nestrannosti.“ Je to požadavek, který má svou logiku v době, v níž ostatní média pracují pod diktátem ekonomických, často i politických zájmů svých majitelů. Nemluvě o veřejné službě, která by měla publiku zahlcenému lavinou jednostranných názorů, fake news, kampaní sociálních sítí a alternativních webů nabídnout pevný orientační bod nestranného posouzení faktů a událostí.

Česká média si už dříve všimla, že BBC pod novým ředitelem vydala nová pravidla pro účinkování redaktorů BBC na sociálních sítích, do nichž se promítla zásada: „jestliže chcete být aktivistou na sociálních sítích, je to vaše legitimní volba, ale pak nemůžete být zaměstnancem BBC.“ Sociální sítě jsou však jen jedním ze tří témat, k nimž BBC vydala nové pokyny; ty další se věnují jazyku, který by mohl být pokládán za rasistický, a také dodržování nestrannosti.

Uvedené tři manuály, přesněji přeloženo: tři poučení pro zaměstnance BBC, jak se mají chovat, jsou doplňkem dříve platných redakčních směrnic. Velice podrobně se v nich probírá, jak zachovat nestrannost při informování o záležitostech, které vyvolávají spory. Zvláštní pozornost se věnuje reportérům a moderátorům, jejichž chování může ovlivnit názory veřejnosti na nestrannost BBC. Diváci a posluchači by z jejich vystoupení neměli poznat, jaký je jejich osobní názor na nějakou konfliktní otázku. Při tom, jak uvádí podrobnější výklad, osobní názor či předsudek se může prozradit více způsoby: pohledem, tónem hlasu, volbou dotazů, reagováním na vyslovené výroky.

Snaha o vylepšení obrazu BBC ve veřejnosti má svoje důvody. Jak uvedl ředitel Davie ve svém nástupním projevu, průzkumy ukazují, že část britské veřejnosti se domnívá, byť to není vždy podloženo důkazy, že BBC podává jen částečný ne-li jednostranný pohled na svět v současné rozdělené společnosti. Proto takový důraz na nestrannost.

Také u nás se část veřejnosti staví kriticky k médiím veřejné služby. Podle výzkumů veřejného mínění je to sice menšina, je však dostatečně hlasitá a má i podporu některých politiků. Kdyby si Česká televize chtěla vzít příklad z BBC, nemusí přijímat žádné nové směrnice, neboť v Kodexu ČT můžeme najít větu: „Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj.“ (6.5.)

To se snadno řekne, ale obtížněji prosazuje, neboť některá kontroverzní vyjádření ve vysílání nelze nechat bez odpovědi. Britský manuál to řeší tak, že dává právo moderátorovi reagovat, ovšem vždy na základě „profesionálního úsudku podloženého důkazy,“ klidně a bez emocí a také bez prosazování osobní agendy. Jedině tak se může naplnit smysl vysílání veřejné služby, jehož účelem je informovat, nikoli poučovat nebo se snažit přesvědčovat o vlastní pravdě.

odevzdáno 10.12.2020


Čtyři priority BBC podle Tima Davieho:
 • We must renew our commitment to impartiality
 • We must focus on unique, high-impact content
 • We must extract more from online
 • We must build commercial income

  titulní strana knihy titulní strana knihy
  "Pojďme si říct, jak je to doopravdy" titulní strana knihy titulní strana knihy
  (Komentáře a glosy na téma
  Média a společnost
  v Týdeníku Rozhlas 2012-2018),

  informace o knize a jejím prodeji je zde

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV | TEMATICKÝ ARCHIV (do roku 2004): INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd