zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

8. 1. 2021 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Televizní audity v historickém pohledu

Další důkaz své nekompetentosti v chápání, čím je a jak funguje plnohodnotné médium veřejné služby, podal nový předseda Rady ČT Pavel Matocha v rozhovoru 6.1. pro Hospodářské noviny, když prohlásil, že by se Česká televize dala financovat crowdfundingovými ad hoc kampaněmi, na které je on sám ochoten přispívat.

Na hloubkový audit, "který ověří, zda se zbytečně neplýtvá" (slova Matochy) bylo už vypsáno výběrové řízení se zadáním "Hloubková analýza nákladů České televize za účelem racionalizace procesů a řízení hospodárnosti a efektivnosti."

Nedá mi, abych nepamětníkům nepřipomněl situaci před dvaceti lety, když Věra Valterová, po demisi Jiřího Hodače pověřená vedením České televize, objednala u tří firem audit, který stál 29 milionů Kč, a který kromě kritiky systému hospodaření, jednotlivých pochybení a dílčích nedostatků nezjistil nic světoborného.

Firma Pricewaterhouse Coopers, která měla hodnotit hospodaření ČT od roku 1992, nakonec draze zaplacené výsledky auditu nazvala alibisticky "výsledkem forenzního šetření" bez auditorského výroku. Závěry uvedeného šetření jsou k dispozici zde.

Skutečný audit provozu televizních studií Brno a Ostrava provedla firma HZ Praha, spol. s r.o., jejíž závěry jsou rovněž dostupné na webu, a které ukazují, v čem byly, jsou a budou problémy s auditováním práce médií veřejné služby.

Auditoři si zde postěžovali, že ČT je firma, která v současné právní úpravě nemá reálného vlastníka, "jehož hlavním cílem by bylo zhodnocování majetku prostřednictvím dosahování zisku, a který by plnění tohoto cíle důsledně kontroloval" a že "hospodaření ČT nemá v sobě zabudovány systémové prvky, které by vedly k optimalizaci nákladů na její činnost", protože "jsou v rámci ČT zjevně preferována především kriteria umělecké kvality."

Ano, sortiment produktů vyráběný a dodávaný podnikem zvaným Česká televize nebo Český rozhlas, ale také kinematografií nebo divadlem, je poněkud složitější a pestřejší, než v jakékoli továrně, jedná se víceméně o kusovou, případně malosériovou výrobu, která se jen těžko zařazuje do excelových škatulek, a jejíž hodnocení bude vždy multikriteriální. Budou vědět auditoři, jaká je cena hereckých hvězd na trhu? Pochopí, že některý drahý pořad je z pohledu diváckého a kulturního významu vlastně levný, zatím jiný ve stejné stopáži, na první pohled levný, je v podstatě drahý, neboť minuty naplňuje bezcennou vatou. Oslepí je miliony vydané za seriál První republika nebo právě vysílanou Boženu?

Jsem zvědav, jak se s těmito skutečnostmi vyrovná firma, která vyhraje současný tendr. Dopadne to podobně jako před dvaceti lety, když bulvár veřejně propíral statisícové honoráře Bolka Polívky za Manéž v době, kdy stejné, ne-li větší peníze dostával Petr Novotný na Nově za svá sobotní show? Stačí si přečíst Blesk z roku 2001 Jak herci dojí televizi.

Před dvaceti lety jsem ony historické audity komentoval zde a tady, Filip Rožánek něco podobného učinil v září na Lupě. Nově zvolená Rada ČT tehdy v září 2001 přijala k výsledkům auditů stanovisko, v němž žádá, aby se využily náměty auditorů, provedla restrukturalizace hospodaření ČT a odstranily se administrativní nedostatky.

Na projektu restrukturalizace se později pokusila přiživit česká pobočka KPMG za miliony korun ročně, což se jí naštěstí nepodařilo, když Janečkův náměstek František Lambert se rozhodl vzít reorganizaci do vlastních rukou. Stálo ho to nakonec místo, neboť když tahal ČT z dluhů a přesunoval peníze ve prospěch nově vzniklého zpravodajského kanálu, šlápl na nohu některým lidem, které živil program, a kteří na něj vytáhli milicionářskou minulost. (Pravda, svůj osud si způsobil také tím, že se jako finanční ředitel nechal najmenovat do funkce ředitele programu, a chtěl řídit všechno.)

Od té doby jediným, kdo znovu přerovnal hospodaření ČT do nějaké figury, byl současný ředitel Petr Dvořák a jeho tým, v němž významnou roli hrál ředitel techniky a provozu Milan Cimirot, kterého si Dvořák přitáhl z Novy. Nyní Cimirot z ČT odchází. Co to může znamenat, nevím.

Do věcí dnes už tolik nevidím, ale přesto se mi do hlavy vkrádá spekulace, zda Cimirot neodchází proto, že nemá nervy hádat s lidmi, kteří umí dohlédnout, aby se neplýtvalo kancelářskými potřebami, ale nemají ponětí, co znamená řídit kolos s tisíci zaměstnanci. Bývaly doby, kdy jsem o těchto věcech na Louči diskutoval, například když se jednalo o restrukturalizaci ČT. Například zde, tady a souhrnně v roce 2010 v textu, jenž pod čarou uvádí seznam všech auditů od roku 1995 až do nástupu Petra Dvořáka.


DODATEK 11.1.2021: Reakce bývalého radního ČT Luboše Beniaka z Twitteru:
Matocha evidentně nezná rozdíl mezi auditem účetním (kontroluje, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem) a auditem hospodaření (kontroluje, zda jsou prostředky vynakládány účelně). To první si ČT nechává dělat, protože musí (viz výroční zprávy o hospodaření). To druhé si nechává dělat dobrovolně, i když nemusí. Obé provádí EY, což dává smysl, auditorům to ušetří čas a zadavateli peníze.
Audit hospodaření musí jasně oddělit oblasti, které lze porovnat s jinými firmami (např. náklady na autoprovoz) od televizně specifických, kde je spousta věcí, jež je třeba do značné míry respektovat jako subjektivní rozhodnutí producenta (managementu). Musíte mu přiznat svobodu rozhodnout se, jestli do filmu o B.Němcové investuje málo nebo hodně, jinak to nejde. Auditor nebo Rada ČT může jen ohlídat celkové náklady na původní dramatiku, například.
A souhlasím s vámi, že je i pro kvalifikované lidi (o Matochovi nemluvě) uvědomit si, že ČT neexistuje za účelem vytváření zisku. Skrz ČT mají peníze koncesionářů (91% rozpočtu) protékat, ČT za ně má produkovat a vysílat co nejlepší obsah a ne na těch penězích sedět. Pochopitelně musí produkovat a vysílat co nejhospodárněji, ne že ne. To podle mého soudu za vedení P. Dvořáka dělá ne bezchybně, ale určitě lépe než kdykoliv předtím.
| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV | TEMATICKÝ ARCHIV (do roku 2004): INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd