zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

14. 6. 2021 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Přehlídka ztraceného času (Týdeník Rozhlas 26/2021)

Jen necelé čtyři měsíce zbývají Poslanecké sněmovně na splnění úkolů, které si před čtyřmi lety předsevzala, a které jí zákon ukládá. Už dnes je jisté, že velká část legislativních návrhů, ať už navržených vládou nebo pocházejících z poslaneckých iniciativ, lidově řečeno, spadne pod stůl. Nebude to poprvé ani naposledy.

Jenomže nikdy v minulosti se tak nestalo v rozsahu, s jakým se setkáváme dnes. Doba covidová je sice dobou mimořádnou, bylo třeba reagovat na nečekané krizové situace, ale co je moc, to je příliš. Stačí se podívat na dubnovou a květnovou schůzi sněmovny, které nesly pořadová čísla 98 a 104. Každá z nich měla na programu k vyřízení přes pět set bodů. Ta dubnová jich stihla vyřídit třicet šest. Ta květnová jich do 2. června projednala dvacet devět.

Pravda, některé naléhavé a neodkladné úkoly se řešily na schůzích mimořádných, svolávaných většinou opozicí. Bylo jich více než kdy jindy v minulosti a některé z nich jsou dodnes přerušené a neukončené. Perspektiva blížících se voleb jako by deformovala konání všech, jejichž budoucí existence na výsledcích hlasování záleží. Jako by vymizela racionalita jejich chování a jednání, které se místo věcného řešení problémů upíná k jedinému cíli: jak to ovlivní volební výsledek, co tomu řeknou voliči, jak se zviditelnit.

Co se týče zviditelnění, odstrašujícím příkladem je nezařazený poslanec Lubomír Volný, který se rozhodl přitáhnout k sobě pozornost médií nejen extrémními názory na nošení roušek a na vakcinaci, ale také obstrukcemi ve Sněmovně. Na schůzích se neustále hlásí o slovo, a svým tříhodinovým vystoupením jednou zablokoval projednání plánovaného programu toho dne.

Vezmeme-li v úvahu, že čas ztracený zbytečným řečněním pak chybí při projednávání závažnějších a potřebnějších bodů programu, nezbývá než se pozastavit s lítostí také nad jedním ztraceným dnem mimořádné schůze o vyslovení nedůvěry současné vládě.

Předvolební charakter však mělo i blokování volby nových členů Rady České televize, kolem níž se rozvinula téměř tříhodinová debata. Opozice se hájila, že to bylo ve prospěch věci, protože navržení kandidáti vybraní tichou koalicí ANO, SPD a KSČM jsou hrozbou nezávislosti veřejnoprávního vysílání; mohli by ho prý ovládnout ve prospěch svých sponzorů.

Otázkou však zůstává, zda by se to do voleb ještě stihlo, a také, zda tahle blokáda není zbytečná, protože kdyby doplněná Rada ČT nezávislost a svobodu České televize skutečně omezila, pro nově zvolenou sněmovnu nebude nic snazšího než ji odvolat. Stačí dvakrát neschválit výroční zprávu o činnosti ČT. V seznamu sněmovních dluhů je takových neprojednaných zpráv hned několik, nejstarší ještě z roku 2018.

Odevzdáno 3.6.2021


titulní strana knihy titulní strana knihy "Pojďme si říct, jak je to doopravdy" titulní strana knihy titulní strana knihy
(Komentáře a glosy na téma
Média a společnost
v Týdeníku Rozhlas 2012-2018),

informace o knize a jejím prodeji je zde

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV | TEMATICKÝ ARCHIV (do roku 2004): INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd