zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií © Milan Šmíd
Koho to dnes ještě zajímá... příležitostná příloha Louče

[24.10.2018]    Vzpomínky z indexu 3

Dnešní univerzitní studenti na některých školách už nemají index - písemný výkaz o studiu, protože se všechno ukládá do počítačů.
Elektronická databáze studijního informačního systému SIS https://is.cuni.cz/studium sice usnadňuje komunikaci pedagoga se studenty a naopak, zcela určitě spolehlivě uchová studijní výsledky na příslušných serverech a počítačích, nicméně dnešní studenti nikdy nebudou moci po letech listovat knížečkou plnou známek a podpisů a vzpomínat na osobnosti, se kterými se při studiu setkávali.

Výkaz o studiu Milan Šmíd

Nový děkan Gustav Bareš nám i přednášel. On v té době horoval pro vědecko-technickou revoluci jako nástroj budování lepších zítřků. Na druhé straně se snažil pozvednout úroveň fakulty směrem k sociálním vědám – viz zavedení sociologie. To vše skončilo v roce 1972, když vznikla Fakulta žurnalistiky.

Podpisu Františka Gela/Feigela si cením kvůli tomu, že jsem se mohl setkat s novinářem s prvorepublikovou zkušeností, který věděl, jak se má pracovat s fakty. Moje seminární práce v uvedeném předmětu "práce s dokumentem" spočívala v tom, že jsem dostal za úkol vypátrat vše o laseru, vynálezu tehdy starém jen několik let. Myslím, že František Gel byl s mojí prací spokojen, když mi napsal "výborně". Jen tak na okraj - v roce 1968 bylo Františku Gelovi méně let, než kolik je mně dnes.

Rovněž Jaromír Hořec patří k historii české žurnalistiky, do které se zapsal jako první šéfredaktor Mladé fronty v roce 1945. Pod vznešeným názvem "Theorie a methodika redakční práce" se skrývala obyčejná praxe při tvorbě časopisu Univerzita Karlova, který tehdy Hořec šéfoval, a do něhož jsme nejen přispívali, ale pak jako kolportéři jsme ten čtrnáctideník museli kolportovat, nejméně 30 výtisků na osobu.

Výkaz o studiu Milan Šmíd

Stále ještě rok 1968, před okupací. Miroslav Doležal, herec, člen činohry Národního divadla, nás učil mluvit. Svoji pedagogickou činnost bral velice vážně, stejně jako imatrikulace a promoce, při kterých pronášel latinský text sponze. Problém byl v tom, že nás bylo moc a nemohl se nám individuálně věnovat. Pokud jsem se naučil mluvit na mikrofon a před kamerou, pak se o to mnohem více zasloužila později v Československé televizi paní Karešová.

Marie Štichová/Vašáková nás seznamovala se světovou literaturou (tu českou přednášel spisovatel Jiří Marek). Byla prý pro Škvoreckého "femme fatale" v jeho mladých letech. Spekuluje se o tom, že to byla "ta neznámá holka, kterou potkám v Praze" ze Zbabělců. Občas nám cosi ze zákulisí českých literátů prozradila jak při přednáškách, tak v blízké vinárně U červeného orla.

Pod předmětem "Vědecký komunismus" je podepsán Kornel Vavrinčík, tehdy mladý sociolog, v roce 1989 šéf Lidového nakladatelství, jenž 21. listopadu neubránil melantrišský balkon před Stanislavem Milotou a Václavem Havlem. Jeho podpis mám pouze u zápočtu za zimní semestr, v letním semestru od něj převzal štafetu člověk se jménem Holý, detaily si už nepamatuji, říkali jsme o něm, že přednáší "holismus".

Tělesnou výchovu nám podepisoval buď Trčka nebo Kopšík; zde je Kopšík.

Pokračování příště...


24.10.2018 (zpět Louč) archiv

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV | TEMATICKÝ ARCHIV (do roku 2004): INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd