zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

18.1.2021 RUBRIKA: Listárna Louče

Věc: Chcípl pes

Jan 15, 2021, 5:57 PM

Vážený pane doktore,

vracím se k Vaší úvaze navazující na polemiku mezi premiérem a pražským primátorem stran shromáždění minulou neděli. Především je nutné najisto postavit, že v uvedené výměně názorů měl pravdu pražský primátor.

Podle § 2a písm. a) zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, působnost ve věcech přenesené působnosti vykonává obecní úřad, v jehož obvodu se má shromáždění konat.

Primátor, rada a zastupitelstvo vykonává své pravomoci v rámci samostatné působnosti. Rozsah této samostatné působnosti je vymezen v případě Prahy v ust. § 18 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Jak je z výše uvedeného patrné, rozhodování o shromažďování patří do působnosti přenesené, což znamená, že výkon státní správy je delegován na samosprávu, konkrétně na úředníky obcí či krajů.

Dle ust. § 81 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze vykonává přenesou působnost magistrát, přičemž magistrát vede v této přenesené působnosti nikoli primátor, nýbrž ředitel úřadu.

Pokud tedy někdo mohl shromáždění rozpustit, byl to ředitel úřadu prostřednictvím jemu podřízeného odboru.

Že v tomto právním guláši nemáte zcela jasno Vy, není žádná tragédie, nerozumí tomu ani mnozí právníci. Vše padá na vrub mírně řečeno nešťastné reformě státní správy a územní samosprávy z roku 2000, kdy byly zrušeny okresní úřady jako orgány státní správy a státní správa od samosprávy nebyla důsledně oddělena.

Tragédií tohoto státu je, že to nezná ani premiér, i když u něj slovo, častěji spíše slovní průjem, předchází myšlence, a ta v naprosté většině případů nenásleduje.

Pro úplnost dodávám, že i kdyby spadala shromáždění do samostatné působnosti obcí, ani pak by nebyl starosta (primátor) sám oprávněn jakkoli v dané věci činit. Z textu zákona, jakož i z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že starosta (primátor) není oprávněn vytvářet vůli obce. On pouze projevuje příslušným orgánem (radou a ve vymezených případech zastupitelstvem) vytvořenou vůli navenek.

Vážený pane doktore, omlouvám se za obsáhlý výklad. Jsem již po mnoho let pravidelným čtenářem Louče a vždy z příspěvků tam uvedených odnáším mnohdy dosud nepoznané informace.

Přeji Vám do nového roku hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti.

V úctě

JUDr. Stanislav Handl

zpět na Louč