PŘÍLOHA Louče 31

Přepis části pořadu ČT Bez imunity - čtvrtek 12.4.2001 večer


Vladimír MLYNÁŘ
No ani u celoplošných rádií. Ten poplatek je pouze u celoplošných televizních stanic.

Jan POKORNÝ
Televizí.

Vladimír MLYNÁŘ
Čili to je třeba znovu zopakovat. A můj názor je ten, že pokud stát někomu propůjčuje, abych tak řekl národní bohatství a ta frekvence je svým způsobem prostě národní bohatství a ten člověk na tom podniká a vynáší mu to velké prostředky, tak si myslím, že je zcela normální a přirozené, aby za to něco platil, nájem nebo něco podobného. My jsme navrhovali, aby se ty celoplošné televizní licence dražily, podobně jako v Maďarsku a ten, kdo by je koupil za největší nabídku, tak ať si na nich potom podniká skutečně velmi volně. To se bohužel nepodařilo prosadit a výsledkem je takový český kompromis, že se tam stanovilo těch 200 milionů toho poplatku a...

Jan POKORNÝ
Ale prý v Maďarsku se v těch dražbách to vyšroubovalo tak vysoko, že ten podnikatel pak už neměl na provoz?

Vladimír MLYNÁŘ
Nejen v Maďarsku se dražily licence, draží se v řadě dalších zemí. My budeme teď dražit zcela správně třeba licence na třetí generaci mobilních telefonů. To je něco velmi podobného. A já nevidím důvod, proč bysme nemohli dražit třeba i televizní licence.

Jan POKORNÝ
Ano. Jaromír Talíř.

Jaromír TALÍŘ
Víte, to je jeden z problémů, které by to odstranilo, ale já vidím ještě jeden další. V tom zákoně také jsme schválili jedno ustanovení paragrafu, které říká, že ty licence jsou nepřenosné a o kousek dál se říká, že po dvou letech vlastně se může prodat část hlasovacích práv nebo akcií v té společnosti, která drží tu licenci. De facto umožňuje se, že po dvou letech se může prodávat. A přitom, jak je dost neprůhledná dneska vlastnická struktura různých právnických osob, de facto se tady umožňuje to, že něco stát rozdá za správní poplatek a vlastně se umožní s tím dál někomu dál podnikat, někomu dál prodávat a ten zisk z toho prodeje nepřichází tomu, kdo to umožňuje nebo kdo to rozdává státu, ale dalším podnikatelským subjektům, a proto si myslím, že to byl pro mě také důvod, proč jsem já prosazoval, aby ty licence se dražily.

Jan POKORNÝ
Zřejmě nelze jinak, než dneska vás poprosit i máte-li komentář k té události, která trochu zahýbala mediálním světem, že Vladimír Železný má zákaz nakládat s podílem v CET 21, což je soudní rozhodnutí z dneška. Má to nějaký vliv, mělo by to nějaký vliv, kdyby jste tuto informaci měli před dvěma dny při schvalování toho zákona?

Miroslava NĚMCOVÁ
V žádném případě by toto vliv nemělo, protože ten zákon byl projednáván po dobu dvou let. Měl 30, 40 téměř verzí, scházely se nad ním skupiny odborné na ministerstvu, v parlamentu, v mediální komisi parlamentu, čili těch let a těch úvah nad tímto zákonem bylo tolik, že si myslím, že tato jednotlivá, byť významná skutečnost, by pro mě nebyla rozhodující při hlasování o tom zákonu. Ale ráda bych se ještě vrátila k tomu, co tady řekl můj pan kolega Mlynář. Frekvence jsou národním bohatstvím. Já si myslím, že to bohatství vzniká teprve tím, kdo tuto frekvenci začne provozovat, kdo začne vytvářet televizní pořady, kdo začne vysílat, kdo na svou zajímavou nabídku naváže diváky. Teprve tím vzniká nějaké bohatství, které je reálné, které je uchopitelné a ten podnikatel je-li úspěšný, tak přeci čím je úspěšnější, tím větší platí daně státnímu rozpočtu. Já si myslím, že tohle to je...

Vladimír MLYNÁŘ
Jak který, pan Železný zrovna ne, no.

Miroslava NĚMCOVÁ
Ne, tak myslím si, že obecně přece platí režim, ve kterém podnikatelé platí daně. Já musím říci, že mám velké výhrady k tomu, aby ta pravidla byla měněna teď v průběhu hry, tzn. ta dražba nyní. Já jsem, já jenom řeknu proč.

Jan POKORNÝ
Ale ta hra zřejmě bude pokračovat, že jo, to neskončí. Teď už je nějaký proces nastartovaný.

Miroslava NĚMCOVÁ
Co myslíte?

Jan POKORNÝ
Ty televize tady jsou, fungují.

Miroslava NĚMCOVÁ
Přesně tak.

Jan POKORNÝ
Vysílají.

Miroslava NĚMCOVÁ
Přesně tak. Vysílají a ta investice přece do vzniku televize je obrovská. Já, když jsem začala podnikat jako malý knihkupec, tak jsem měla takové idealistické představy o tom, co všechno si budu moci dovolit a velmi rychle jsem je stáhla a musela zúžit na to, protože jsem věděla, že se budu muset uživit a budu muset uživit své zaměstnance.

Jan POKORNÝ
Tak jste šla raději do politiky?

Miroslava NĚMCOVÁ
Ne, ne, ne, nešla jsem kvůli tomu do politiky. To bylo teď takové od vás trošku, bych řekla, příkré.

Jan POKORNÝ
Ne, pardon.

Miroslava NĚMCOVÁ
Protože já jsem šla do politiky z úplně jiných důvodů a ten obchůdek se snažím udržet, aby právě ti moji zaměstnanci měli práci. Ale chci tím říci, že každý podnikatel musí zvážit svůj záměr, musí si vydělat na ty investice a uprostřed toho vydělávání a toho realizování toho záměru mu v něm jaksi zabránit a zastavit, že to není dobré.

Jan POKORNÝ
Já jsem to opravdu nemyslel jako příkrost, ale jako jakýsi bonmot, na který jsem doufal, že jste zvyklí.

Miroslava NĚMCOVÁ
Já jsem, ne já jsem si ještě pořád na bonmoty nezvykla ani od pana premiéra.

Vladimír MLYNÁŘ
Já, paní poslankyně, nerozumím tomu, proč jste nepodpořili návrh, aby to prodlužování licencí se týkalo až nově udělených licencí podle tohoto nového zákona, protože ty pravidla hry se teď změnila. Oni tu licenci původně ti podnikatelé provozující elektronická média teď dostali na určitou dobu a ti ostatní, kteří neuspěli a kteří by byli třeba také úspěšní podnikatelé, mají teď smůlu, protože oni teď už ti, kteří podnikají, mají nárok na prodloužení, čili ta pravidla se přesně změnila teď uprostřed hry a nikdo nový už nemá moc šanci teď.

Miroslava NĚMCOVÁ
A já vám na to odpovím tím mým příkladem. Já, když jsem začala s knihkupectvím, tak ve Žďáru nad Sázavou.

Vladimír MLYNÁŘ
Ale knihkupectví může být nekonečné množství a televizí nikoli.

Miroslava NĚMCOVÁ
Ne, nemůže. Já vás vyvedu z omylu, nemůže. Začalo nás být, začali jsme tři, v maximálním počtu nás bylo asi sedm a posléze jsme byli rádi, že jsme tam opět tři, čili já vám tím chci říci a teď do tohoto stavu my jsme nastartovali za nějaké situace, která byla příznivá a teď do tohoto stavu nemají další šanci vstoupit, nemají tu rovnou podmínku.

Vladimír MLYNÁŘ
Ale každý může založit knihkupectví.

Jan POKORNÝ
Přátelé, aby se naše diskuse nezvrhla na duel Vladimír Mlynář - Miroslava Němcová.

Miroslava NĚMCOVÁ
Ne, bez toto, že by jste měl šanci uspět.

Jan POKORNÝ Odnímám vám slovo. Televizní divák Ludvík Pelech...

NAVRCHOLU.cz