PŘÍLOHA Louče 41


LN a konflikt Fairaizl-Hrabovský


Lidové noviny 21.února 1990

Přehmat?

Na poslední tiskové konferenci na Pražském hradě řekl prezident republiky Václav Havel, že považuje pověsti o postihu redaktora TV Jiřího Hrabovského za pozůstatek totalitního myšlení. V sobotu 17.února vzrušila veřejnost zpráva o tříměsíčním zákazu vystupování na obrazovce pro Jiřího Hrabovského a Vladimíru Pavlíčkovou, otištěná v deníku Práce.

Provinění obou mělo spočívat v tom, že 14.února v TN nevhodným způsobem informovali o výsledcích jednání federální vlády o přijetí Zvláštního režimu pro provoz ČST. Po odvysílání obrazového záznamu z tiskové konference s mluvčím vlády panem Fialou, kde redaktorka Pavlíčková položila otázku, zda vláda projednávala ustanovení zvláštního režimu pro ČST, a jestliže ano, v čem tento režim spočívá, odpověděl mluvčí vlády doslova: "Nevím, odkud máte tuto informaci, já o tom nic nevím." Pan Hrabovský vyjádřil podiv nad sdělením mluvčího vlády, protože na dopoledním mítingu v ČST bylo zaměstnancům sděleno, že zvláštní režim má být během dne vládou přijat. Tento rozpor v informacích Jiří Hrabovský glosoval: "Asi to byla jedna z těch nechvalně známých poplašných zpráv, o kterých se včera kriticky zmiňoval na tiskové konferenci pan prezident." Několik minut poté se diváci dozvěděli, že předsednictvo vlády Zvláštní režim pro ČST přijalo.

Ústřední ředitel ČST Jindřich Fairaizl získal dojem, že vzhledem k napjaté situaci v ČST jde ze strany redaktorů a pana Fialy o společný pokus vyvolat nespokojenost mezi zaměstnanci televize. Následující den dostali oba redaktoři za úkol vypracovat písemné odpovědi na dvě otázky ústředního ředitele: Jak objektivně zjišťovali pravdivost tvrzení mluvčího vlády a co předpokládali, že nastane v ČST po odvysílání jejich "dezinformace". Jak nám oba redaktoři sdělili, odpověděli na otázky v tom smyslu, že mluvčího vlády považují za dostatečně seriózní informační zdroj. O tom, co se stane v ČST, neuvažovali, protože se při své práci snaží neřídit spekulacemi. Ústředního ředitele toto vysvětlení podráždil. Výsledkem byla okamžitá výměna moderátora pátečních TN, které měl uvádět redaktor Jiří Hrabovský, a vystoupení ústředního ředitele, který v TN označil kontroverzní informaci za lež. Hrabovský i Pavlíčková dostali k uvážení trest navržený ústředním ředitelem: tříměsíční zákaz obrazovky. Existoval i mírnější návrh vedení redakce TN, aby se zákaz týkal pouze živého vysílání a aby redaktora Pavlíčková potrestána nebyla, protože žádný vlastní komentář nepřipojila.

Protože navržená opatření vstoupila bezprostředně v platnost a oba postižení je považují za neopodstatněná, neviděli jinou možnost řešení, než předat své písemné stanovisko tisku. Spor nabyl na vážnosti, neboť vedení televize ho začalo vnímat prestižně. Ústřední ředitel Jindřich Fairaizl, jak vyplynulo z našeho nedělního rozhovoru, je nadále přesvědčen, že je to spiknutí a osobní útok. Odmítá připustit, že tiskový mluvčí vlády je dostatečně seriózní informační zdroj a vytýká redaktorům, že berou jeho informace za ověřené, což chápe jako deformaci z minulých let. Hrabovský s takovou interpretací nesouhlasí, protože je přesvědčen, že vládní mluvčí by stanovisko vlády znát měl.

Z rozhovorů se všemi zúčastněnými jsme získali dojem, že šlo původně o hluboké nedorozumění umocněné nedostatečnou důvěrou. V současné době, kdy ústřední ředitel nepřijímá argumenty protistrany, které považuje za porušení etických norem a nechce přistoupit na kompromis, je rozumné řešení v nedohlednu. Pokud bude navržený trest schválen, mohl by vzniknout nebezpečný precedens.

Vladimír Mlynář, Jan Dobrovský


Lidové noviny 28.února 1990, rubrika: Zasláno

Prohlášení FITES.

Se znepokojením sledujeme tiskovou kampaň kolem Čs. televize. Ve středu 14.2.1990 vystoupili v Televizních novinách p.Hrabovský a pí.Pavlíčková, přičemž p.Hrabovský nevyužil plně možnosti se informovat a nesplnil povinnost profesionálního přístupu novináře ke sdělovaným faktům, která si neověřil, což vůči vlastní instituci bylo zvlášť neodpovědné. Navíc ještě dříve, než byla událost v ČST uzavřena, pan Hrabovský předal své stanovisko několika redakcím ke zveřejnění. Navzdory dohodě s ředitelem Čs. televize, že celá záležitost bude uzavřena v pondělí, pan Hrabovský již o víkendu odejel na dovolenou. Protože jednání pana Hrabovského bylo záminkou negativního rozvíření veřejného mínění, včetně televizních pracovníků a vytvořilo se tím nežádoucí klima, doporučujeme přešetření celé události nezávislou komisí, složenou např. ze zástupců FITES, Syndikátu novinářů a dalších.

Za sekci teorie a kritiky FITES: ing.D.Hajná, E.Pleskotová, doc.dr.O.Brabec, J.Cysařová, doc.Z.Ferbach.

ad ... Přehmat!

Protože v naší redakci trvale zvoní telefony, docházejí nám dopisy a čtenáři nám přicházejí osobně sdělit své názory k případu "Hrabovský kontra Fairaizl", považujeme za nutné sdělit následující:

Nejde nám osobně ani o jednu stranu ve sporu zúčastněnou. Nezastáváme se osob, ale principu. Trváme na tom, že cestou k demokracii je jedině svobodná a necenzurovaná informace. Pokud má být někdo potrestán za svou prokazatelně amorální činnost v minulých letech, je to mimo námi kritizovaný spor. Nemůžeme však souhlasit s tím, aby byl kdokoli trestán za vyjádření svého názoru.

Na případnou otázku, komu může celá veřejně diskutovaná záležitost prospět, odpovídáme: toleranci, odpovědnosti a svobodě.

Vladimír Mlynář, Jan Dobrovský

NAVRCHOLU.cz