PŘÍLOHA Louče 44


Představuje Vladimír Železný a jeho impérium hrozbu pro Česko?


Rozhovor pro Lidové noviny - ptá se Karel Hvížďala, odpovídá Milan Šmíd - verze ze čtvrtka 28.6., publikováno 11.7.

H: Podle MF Dnes z minulého čtvrtka Vladimír Železný navrhl založit společnost holdingového typu, v níž by majitel TV3 získal třetinový podíl Novy a nadpoloviční podíl v Primě, a naopak vlastníci těchto televizí by dostali 51 procent v TV3. Takový plán - podle deníku - odporuje českým zákonům, v čem?
Š: Takový plán - pokud skutečně existuje - neodporuje českým zákonům, pouze vytváři situaci, kterou by se mohl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS by to zvážil, a pokud by neměl důkazy o zneuživání dominantního nebo monopolního postaveni, tak spojení schválí.

H: Není-li takováto konstrukce protiprávní, přesto je nebezpečná. V čem vidíte hlavní nebezpečí možného podobného propojení?
Š: Nebezpečí vidím pouze v možnosti tento monopol zneužít. Nejlépe to cítí reklamní agentury, které jsou dnes hlavními bojovníky za ponechání reklamy ve veřejnoprávní České televizi. Už teď si TV Nova společně s TV Prima diktují podmínky (např. prodej na základě GRP, kdy o umístění reklamy rozhoduje televize). Podle ARBO Media jak Nova tak Prima poskytují slevy v případě, že zadavatel reklamy nejde do ČT atd..),kdyby to ovládly všechno, pak už zadavatel reklamy by neměl kam jít a cena TV reklamy by šla ještě výše než dnes. Další nebezpečí vzniká v tom případě, kdyby vlastníci chtěli své dominantní postavení zneužít k názorovému monopolu, tj. některé legitimní názorové proudy by prosazovali, jiné potlačovali. Zatím je to jenom hypotéza.

H: A v čem by ve standardní demokracii mohla být naopak takováto propojení pro diváky prospěšná?
Š: Pokud by byla využita synergie tohoto spojení v tom, že by se podpořilo regionální vysílání. Například tím, že by ti velcí podpořili ty malé. Zatím je to rovněž jenom teorie.

H: Jaké mechanismy má náš stát k dispozici, aby zabránil nestandardním majitelům a nestandardním ředitelům se chovat neodpovědně?
Š: Z hlediska hospodářského je tady již zmiňovaný ÚOHS, z hlediska obsahového je zde Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Jeden z nástrojů, jak přimět vysílatele k odpovědnosti, může být hrozba ztráty licence. Ale ta by musela být zdůvodněna. Tento princip se uplatňuje zvláště v USA, kde se sice nekladou žádné specifické programové podmínky, ale když se vysilatel dobře nechová v duchu vyhlášených "rules", neprosperuje, nebo jsou na něj stížnosti, tak mu licenci neprodlouží.

H: Po úterním schválení mediálního zákona, pokud zaplatí příslušný poplatek ve výši 200 milionů korun, stávající televize budou ovládat segment komerční terestrické televize přinejmenším do roku 2015. Toho se nebojíte?
Š: Proč bych se měl bát? Nebude to sice ideální stav, ale pokud se majitelé a ředitelé těch televizí budou standardně chovat, snad nevzniknou problémy.

H: Ale na své internetové stránce upozorňujete na to, cituji: "že jeden nestandardní ředitel už prokázal, že pro svůj osobní prospěch a pro uspokojení své patologické potřeby vynikat a předvádět se každý týden na obrazovce je schopen neuvěřitelných názorových veletočů, a že mu chybí vlastnost, kterou musí prokazovat příslušníci elit ve všech standardních demokraciích, to jest odpovědnost za mediální moc a sílu...
O: Ano, to jsem uvedl na internetu, to jsou zkušenosti z minula. Ale když se dívám do budoucnosti, tak chci doufat, že TV Nova a TV Prima se nestanou hlásnou troubou svých majitelů, jako jsme to zažili před lety, když poldovácký Stehlík koupil od odborářů deník Práce. Že budou cítit odpovědnost vůči prostředí, ve kterém pracují a nebudou se snažit při prosazování vlastních zájmů ohrožovat jeho stabilitu v krizových momentech, které mohou přijít. Navíc jmenované televize ovládají pouze segment komerční terestrické televize, nikoli terestrickou televizi vůbec (a to nemluvím o televizi kabelové a satelitní). I když v terestrickém vysílání jako celku mají Nova a Prima dominantní postavení, je tu také televize veřejné služby Česká televize. A na ni teď záleží, aby se co nejrychleji zotavila z minulých krizí a znovu pozvedla laťku úrovně našeho televizního vysílání.

H: Jak se zdá, americká pojišťovna Prudential, stojící za TV3 - zřejmě i po zkušenosti, kterou s TV Nova udělal pan Lauder - navrhovaný projekt odmítla a naopak chce vyvolat nové arbitrážní řízení s Českou republikou kvůli tomu, že stát bezdůvodně blokuje frekvence pro tuto stanici, a tím zvýhodňuje Novu a i Primu. Myslíte, že i negativní výsledek arbitráže by mohl v důsledku něco změnit, když zatím také nikdo nedokázal Železného donutit, aby Lauderovi zaplatil miliardu, kterou mu dluží a kterou veřejně slíbil, že zaplatí?
Š: Obávám se, že hrozba arbitráže vyvolané firmou Prudential je virtuální mediální realitou, vymyšlenou panem ministrem Kavanem, který musel v pořadu Fakta ČT zdůvodnit, proč tu schůzku pro Železného zorganizoval...Domnívám se, že ze strany Prudential neexistují žádné důvody ke stížnosti u mezinárodního arbitra. Na druhé straně - nezaplacená miliarda je bohužel Lauderovým argumentem v dalších arbitrážích Lauder versus ČR, CME versus ČR, která může přesvědčit arbitry, že Lauder si stěžuje oprávněně.

H: Kdyby TV3 měla rovné šance v pokrytí území, za jak dlouho by se, podle vás, mohla stát vážným konkurentem Novy?
Š: TV3 se nemůže stát vážným konkurentem Novy. V terestrickém vysílání už není prostor pro důslednou celoplošnou síť, kdy signál přijímají i malé zapadlé vesnice v Horní/Dolní. Ty frekvence, které zbývají, nejsou tak "výživné" jako ty, co má TV Nova. Ale i kdyby ten prostor tady byl, dopadlo by to jako ve Francii, kde Chirac po roce 1986 rozdal spoustu soukromých licencí a nakonec to La Cinq musel vzdát, protože TF1 byla příliš silná a odčerpala příliš mnoho peněz na plnoformátový program. M6, která ve Francii zůstala, se musela profilovat jinak. Totéž platí pro TV3 - nebude konkurovat, protože na trhu není místo, a ona to místo musí hledat - buď jako metropolitní TV nebo jako svazek regionálních vysilatelů.

H: Myslíte, že Nova, Prima a pan Železný mohou u nás účinně blokovat zavádění digitální televize?
Š: Oni nebudou nic blokovat, spíše pro to nic neudělají a nechají, aby do infrastruktury investovali jiní: stát a ČT. Ovšem to nevylučuje možnost, že v přechodném období, kdy DVB-T, tedy terestrické digitální vysílání bude muset probíhat simultánně s analogovým vysíláním, a kdy bude třeba frekvence přeorganizovat, že právně budou blokovat to, aby ČTÚ s jejich frekvencemi hýbal. Mohou tvrdit - dostali jsme licenci s přesně stanovenými kmitočty a my na nich trváme a pro digitální vysílání nic neuvolníme. Mohou, ale také nemusí. Uvidíme.

H: Co by se podle vás mělo v naší legislativě co nejrychleji změnit, aby dominantní televize nemohla účinně manipulovat veřejným míněním ve prospěch nějaké strany či nějaké lobby a v neprospěch občanů České republiky?
Š: Napsal jsem to v Louči./ http://www.louc.cz/louc36.html#komen/ Snad se žádná velká tragedie nestane. Mechanismus trhu a nezbytnost získávat přízeň co nejpočetnějšího publika se širokým názorovým spektrem snad zapůsobí a zabrání případným excesům. Navíc řešení toho problému nevidím jen v legislativě. Příčiny se dají nalézt také v naší politické kultuře, kde manipulace je běžnou a téměř legitimní zbraní a viníci přistiženi při lži se za ni ani trochu nestydí. Obranou proti manipulaci může být otevřená společnost se svobodnými médii, pokud tato média jako celek dokážou v jedné části mediální krajiny vyrovnat nepříznivé výchylky v jiné části mediálního světa, kterou terestrická televize představuje.

H: Zmiňujete-li internetovou Louč, tam jste ale své obavy vyjádřil ostřeji. Cituji: "V budoucnosti se klidně může stát, že ti, kteří ovládají TV Novu a TV Primu by se mohli rozhodnout, že vzhledem k jejich neprůhlednému stylu podnikání by nebylo příliš dobré vstupovat do EU co nejdříve a ...mohli bychom se dočkat nenápadné kampaně.., že bude lepší do EU nespěchat." Toho se už nebojíte?
O: Stále se trochu bojím. Ale všimněte si, že poté, co se tato téze o antievropanství komerčních televizí na veřejnosti objevila, zpravodajství TV Nova si už dává velký pozor na to, aby do světa vyhlašovala, že například po vstupu do EU budou u nás vlaky šestkrát dražší (jako se to stalo v minulosti). A možná, že se od TV Nova dočkáme i nějaké proevropské osvěty, a to právě z toho důvodu, aby od sebe odvrátila podezření, které na ni padá ve veřejné diskusi. Možná, že jsem v tomto ohledu až příliš velký optimista. Nechám se překvapit. Prvním testem, zda se při přijímání současného vysílacího zákona nestala nějaká závažná chyba, budou příští volby.

Karel Hvížďala

Autor je novinář a spisovatel.

NAVRCHOLU.cz