zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

31.8.2001 RUBRIKA: TV NOVA

Hospodaří dnes TV Nova lépe než v roce 1998?
Pohled na výkazy zisků a ztrát společností ČNTS (1994-1999), CET 21 (1999-2000) a Česká produkční 2000 (1999-2000)
Zdroj dat: Obchodní věstníky 1995-2001, údaje jsou v tisících Kč.


Úvodem: Když Obchodní věstník 31/2001 zveřejnil výsledky hospodaření společností provozujících televizní program Nova za rok 2000, Lidové noviny zveřejnily článek Nova je zdrojem stamilionových zisků. Redaktor Gallisti v něm napsal, že "zisky společností okolo TV Nova loni opět razantně vzrostly" a že držiteli licence CET 21 se po rozchodu "daří lépe a lépe".
Jako u většiny statistických dat, jsou i tato tvrzení pouze relativní a mají podmíněnou platnost rámce, do kterého data zasazujeme. Ano, ve srovnání s rokem 1999, kdy CET 21 převzala s novou servisní organizací Česká produkční 2000 (ČP 2000) provoz od ČNTS, musí být výsledky lepší, neboť statistika zahrnuje celý rok, nikoli jen pět měsíců roku 1999. K něčemu podobnému došlo i u CET 21, která jako držitel licence až do roku 1999 sloužila spíše jako podatelna k přeúčtovávání položek, protože veškeré hospodaření se soustřeďovalo v ČNTS.
Když však srovnáváme hospodaření TV Nova před rokem 1999 a nyní, zjišťujeme, že přes nárůst obratu a příjmů (dnes 4 miliardy Kč, v roce 1998 3,5 miliardy Kč), dnešní zisky se nemohou rovnat těm, které ČNTS produkovala v roce 1998.
Toto tvrzení se pokusím dokázat na výpisech z Obchodního rejstříku za posledních šest let. První tabulka názorně ukazuje, jak už od roku 1995 byla Nova silně zisková a jak hrubý provozní hospodářský výsledek ČNTS (před zdaněním) přeskočil hranici jedné miliardy Kč ročně, až došplhal k částce 1,45 miliardy Kč.

Česká nezávislá televizní společnost s.r.o. (ČNTS vysílala do srpna 1999)
rok výkony a prodej zboží výrobní spotřeba přidaná hodnota osobní náklady odpisy inv.majetku prov.hosp. výsledek hosp.výsl. za běž.činnost hosp.výsledek
1994 1537147 935874 601273 165424 116865 251207 146855 146704
1995 2741722 1056629 1685093 256885 176834 1084128 614442 615602
1996 3158930 1288288 1872642 289097 215872 1142951 664645 665968
1997 3175980 1315203 1860777 335652 236569 1242727 740380 741214
1998 3479695 1449107 2030588 376613 188303 1447014 966811 965910
1999 1853173 1234492 617581 286533 152532 -444841 -516785 -588053


Zde jsou výpisy z Obchodního věstníku pro obě hlavní společnosti, které se dnes podílejí na provozu televize Nova.

CET 21 s.r.o.
rok výkony a prodej zboží výrobní spotřeba přidaná hodnota osobní náklady odpisy inv.majetku prov.hosp. výsledek hosp.výsl. za běž.činnost hosp.výsledek
1999 1745080 1504902 240178 38921 1273 189013 49819 49820
2000 4009786 3418883 590903 73915 6681 457753 186083 183851

Česká produkční 2000 a.s. (ČP 2000)
rok výkony a prodej zboží výrobní spotřeba přidaná hodnota osobní náklady odpisy inv.majetku prov.hosp. výsledek hosp.výsl. za běž.činnost hosp.výsledek
1999 1085917 518816 567101 194726 51986 392990 256465 256440
2000 1798673 799946 998727 254048 141875 551847 385527 391231


A zde je srovnání hospodaření ČNTS v roce 1998 s hospodařením CET 21 v roce 2000. Za zmínku stojí hlavně kolonka "výrobní spotřeba" a potom "hospodářský výsledek", tj. čistý zisk.

Srovnání výsledků ČNTS s.r.o. (1998) a CET 21 s.r.o. (2000)
rok výkony a prodej zboží výrobní spotřeba přidaná hodnota osobní náklady odpisy inv.majetku prov.hosp. výsledek hosp.výsl. za běž.činnost hosp.výsledek
ČNTS 1998 3479695 1449107 2030588 376613 188303 1447014 966811 965910
CET21 2000 4009786 3418883 590903 73915 6681 457753 186083 183851

Srovnání ČNTS a CET 21 má jen částečnou vypovídací hodnotu, srovnatelná je v podstatě jen kolonka "výkony a prodej zboží". Jinak se musí zohlednit fakt, že v roce 2000 se vedle CET 21 na hospodářských výsledcích podílí také servisní společnost ČP 2000. Tím se dá vysvětlit pronikavý nárůst výrobní spotřeby u CET 21, neboť část této spotřeby (1,8 miliardy Kč) evidentně tvoří platby servisní společnosti ČP 2000, která je pak vykazuje jako svoje výkony.
Proto jsem provedl součet výkonů obou společností a znovu je porovnávám s ČNTS roku 1998. Při součtu vycházím z toho, že rubriky označené *) nelze sčítat, protože výkon ČP 2000 je spotřebou CET 21 a spotřeba CET 21 je výkonem ČP 2000, položky by se tak duplikovaly, k čemuž - jak laicky a logicky předpokládám - u ostatních položek nedochází. Nebo se mýlím?

Srovnání výsledků ČNTS s.r.o. se součtem výsledků CET 21 s.r.o. a České produkční a.s.
rok výkony a prodej zboží výrobní spotřeba přidaná hodnota osobní náklady odpisy inv.majetku prov.hosp. výsledek hosp.výsl. za běž.činnost hosp.výsledek
ČNTS 1998 3479695 1449107 2030588 376613 188303 1447014 966811 965910
CET+ČP 2000  *)  *) 1589620 327963 148556 1009600 571610 575082


Tyto statistiky jsem připravil jako podkladový materiál pro ekonomické redaktory našeho tisku, aby se příště pokusili podívat na statistická data z poněkud širšího pohledu, než je ten, který jim podstrkávají tiskoví mluvčí jednotlivých firem. Vím, že jsem ekonom amatér, proto rád přijmu vysvětlení odborníků, pokud se v interpretaci dat mýlím. Jestli moje tvrzení vyžadují opravu - rád tuto opravu v Louči zveřejním.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd