zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

13.09.2001 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky/Česká televize

Selhala či neselhala Česká televize?
polemika s Britskými listy

Ačkoli se snažím přijmout zásadu, že diskutovat s některými lidmi nemá cenu, protože člověk se tím dostává na jejich úroveň, někdy nelze mlčet a proti hlupákům a lžím je třeba alespoň někdy se ozvat. Učinil jsem tak včera dopisem panu Čulíkovi, který ten dopis zveřejnil na Britských listech, aniž jsem o to usiloval nebo o to žádal. O tom zda se "profesionálně diskredituji“, jak tvrdí Čulík, nechť posoudí čtenáři.

Je pozoruhodné, jaká trojka se dnes sešla v Britských listech, neboť každý z nich rozvíjí spiklenecké teorie svého druhu. Tak například jak Čulík tak Pecina bez uzardění tvrdí, že "televizní spiklenci“ dali prostor Michaelu Žantovského z toho důvodu, že je to jejich čtyřkoaliční spojenec a jaksi jim uniklo, že Žantovský byl českým ambasadorem v USA. To si tam snad měli pozvat poslankyni Dostálovou?

Kotrba (obdivovatel analýzy 17.listopadu z pera pana Dolejšího) nám zase odhaluje tajemné nitky spiknutí sahající do Pentagonu svými výroky o "americké konzervativní zahraniční politice, řízené z MoD" (Ministry of Defense ovšem v USA neexistuje, což by snad Kotrba mohl vědět).

Navíc Pecina si zopakoval svůj výstup z loňského září, kdy si stěžoval na ČT a na jejího ředitele ve věci zpravodajství z pražských událostí při zasedání SB a MMF. Tentokráte ovšem jenom kritizoval, stížnost nepodával a na rozdíl od loňského roku do své kritiky zahrnul i zpravodajství TV Nova.

(Tenkrát Pecina doslova napsal: "Zpravodajství v průběhu 26. 9. nebylo dostatečně aktuální. Česká televize nezařadila tento den žádné mimořádné zpravodajské pořady nebo vstupy např. formou běžícího titulku, takže spolupřispěla k vytvoření atmosféry nedůvodných obav a paniky. Pokud byla veřejnost aktuálně informována, bylo to zásluhou jiných sdělovacích prostředků než České televize". Za tuto lež se Pecina nikdy neomluvil, přitom ten den 26.9. odvysílala ČT kolem tří hodin mimořádného a hodinu řádného zpravodajství, leč pan Pecinovi vadilo, že to nebylo právě v tom okamžiku, kdy on se díval – viz Čulíkovy lamentace dnes.)

Někdy si říkám, škoda slov a stále opakuji – mně nevadí jiné názory, nežádám od ostatních, aby přijali moji perspektivu vidění, jenom žádám, aby byla respektována fakta a aby ideologicky a psychologicky podujaté brýle pozorovatelů nezkreslovaly pohled na věc a neuváděly veřejnost v omyl.

Ano, informování našich televizních stanic nebylo a není dokonalé. České televizní stanice zareagovaly později než televizní programy jinde v Evropě. Zopakujme si časový průběh událostí převedený do našeho středoevropského letního času.

 • 14.45 – první letadlo narazilo na WTC
 • 14.50 – CNN vysílá první záběry (celky z dálky)
 • 15.03 – druhé letadlo ničí druhou věž WTC.

  Pokoušel jsem nalézt data ze zahraničních televizí. V Británii to odbyli informací o tom, že místní stanice zapojily přenosy z USA po 15.hodině (zdejší 14.hodině) a své programy změnily BBC1, ITV, CH4 a CH5 (BBC2 tudíž pokračovala v plánovaném vysílání).

  V Německu nejdříve DPA informovala o tom, že první, kdo přerušil program, byla komerční RTL v 15.15, ale vzápětí se proti tomu ohradil kabelový zpravodajský kanál N24, který se napojil na CNN už v 14.56. Podle agentury DPA veřejnoprávní ARD připravila mimořádnou zpravodajskou relaci Tagesthemen v 15.49, takže něco 35 minut před českou ČT.

  Zde je například k dispozici svědectví amerického televizního diváka, který popisuje, jak si s událostí poradily americké televizní stanice.

  Ano, až u nás budeme mít zvláštní zpravodajské kanály jako N24 nebo veřejnoprávní "parlamentní“ či "událostní“ Phoenix jako v Německu, a navíc až tyto kanály budou k dispozici 70-80 procentům domácností a ne jako u nás, kde multikanálovou nabídku má asi jen pětina populace, pak i naše informovanost bude vyšší. Zkrátka žijeme v takové zemi v jaké žijeme a z toho se musí vycházet.

  Tak například věta "Mimochodem, je sporné, proč se Česká televize rozhodla přebírat zrovna signál Euronews, jedné z méně kvalitních zpravodajských televizních stanic," ukazuje na hloubku ignorance rádoby kritiků naší mediální scény, kteří neznají některé základní danosti, ve kterých ČT pracuje (vazby na EBU, práce předplacených zpravodajských agentur, nezbytnost platit vysílací práva CNN, Fox apod.).

  Škoda, že jsem si nevytiskl původní Čulíkův článek z 12.9., protože mám pocit, že jeho dnešní (13.9.) verze je již učesaná a upravená (čemuž bych se nedivil, neboť je to běžná praxe autorů Britských listů, kteří své věcné a interpretační omyly v textu tajně upravují namísto, aby je v textu nechali a přidali k nim opravu). To, co mne “nadzvedlo”, bylo a je tvrzení, že veřejnoprávní ČT selhala.

  (DODATEK Z 13.9., 19.30 HODIN!!! Pan Vít Zvánovec mě upozornil na to, že můj pocit vyjádřený v předchozím odstavci se nezakládá na pravdě. Texty z 12.9 a 13.9. jsou identické, o čemž mne pan Zvánovec přesvědčil zasláním staženého kompletního vydání Britských listů z 12.9. v 11.22 hodin. Co se týče výroku v závorce, beru zpět výraz "běžná praxe autorů", neboť pro tajné dodatečné upravování textů bez omluvy mám pouze jeden jediný důkaz ve věci J.Štětina a Epicentrum. Ten důkaz pochází z jednání Etické komise Syndikátu novinářů ČR, která projednávala stížnost J.Štětiny a která v průběhu jednání zjistila, že písemně předložená žalovaná skutečnost z webu Britských listů tiše zmizela. Toto vyjádření budiž bráno jako dodatečná oprava a upřesnění textu.)

  Já naopak tvrdím, že ČT neselhala, že svoji úlohu, pro kterou tady televizi veřejné služby máme, v zásadě plnila. Když český terestrický divák (a takových, co mají jenom anténu, je u nás 80 procent) přepínal kanály, byla to ČT, která pozdě ale přece, ale především průběžně(!) informovala ve chvílích, kdy se na komerčních kanálech vysílaly Kolotoče, Riskuj, telenovely, Prima jízdy a Sauny prokládané mimořádnými relacemi.

  Říkám "v zásadě“ plnila, protože to nebylo "beze zbytku“ ani "dokonale“. Já souhlasím s tím, že to plnění nebylo a není kvalitní. Také já bych si představoval jiné reportéry a možná i trošku jiné hosty. Ale to vše závisí na materiálu, který dnes v televizním zpravodajství je, a také na kvalitě toho, co naše veřejná politická scéna může nabídnout. Proč dnes nejsou v televizním zpravodajství nejlepší z nejlepších, jsem se pokusil vysvětlit ve zvláštním materiálu při zimní televizní krizi.

  Z té analýzy cituji: "Uděláme-li bilanci uplynulých deseti let historie zpravodajství ČT, pak se znovu táži: Může se v takových podmínkách zlepšovat kvalita práce? Může v takových podmínkách vyrůst nějaká autorita, vzniknout nějaký vzor? A pokud vyroste, udrží se v ČT nebo raději odejde do klidnějších vod? V podmínkách neustálé kritiky a konfrontace zanášené sem zvenčí.." (nejen od politiků, ale také prostřednictvím naivních a podujatých radních ČT, kteří se nechávají zmanipulovat podujatými kritiky pány Pecinou a Čulíkem).

  Nejsem proti kritice, jsem proti vylévání dítěte s vaničkou, když chceme vyměnit špinavou vodu za čistou.

  Závěrem dodávám mail, který jsem dostal v průběhu psaní této polemiky od jednoho z bývalých zaměstnanců ČT:

  Milane, prosím Vás (pro Louč to napíšu rád, když ti lenoši v České televizi rezignovali i na svoji obranu), budete-li se ještě pokoušet vysvětlit tomu nadutému hlupákovi Čulíkovi cokoli z televizní profese, připomeňte mu, že Česká televize je spoluvlastníkem Euronews, na rozdíl třeba od Fox či NBC či CNN, jimž by "signál" musela z vysílání ukrást. Mimochodem, důležitým spoluvlastníkem Euronews byla britská ITN (což kdyby věděl Čulík, hned by s kritikou kvality brzdil). Mezi námi, ČT začala zbytečně pozdě (bývali jsme rychlejší, např. po atentátu na Rabina). Mějte se hezky! XY

  Zde souhlasím s XY: v ČT jsou lenoši, zveřejnili jenom tento materiál. To by ovšem pan Jirušek musel trochu zapracovat a nebýt jenom pošťákem statistik. PR pro firmu se dělá trochu jinak. Například tím, že se dotyčný pracovník pohne ze své židle, překoná tu vzdálenost do OTN, vyzpovídá redaktory, seznámí se se situací, zjistí, kdy se na obrazovku dostaly upozorňující titulky, kdy se informace dostala do Teletextu atd.atd.??

  Ale jestliže PR oddělení ČT nepracuje tak jak by mělo, znamená to, že je celá instituce Česká televize špatná, nebo že by se měla zrušit?

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd