zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

16.10.2001 RUBRIKA: TV3/Informace, glosy, polemiky

Jaká budoucnost čeká TV3?
Za Kindernayem (ale také za Obrmanem) je hora dluhů a nesplněných slibů

Předpokládám, že současné výjezdní zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude zpestřeno exkurzí do studia vybudovaného v Hradci Králové Martinem Kindernayem, aby se členové RRTV mohli na vlastní oči přesvědčit o tom, že Kindernay je člověk, který vysílání rozumí a dokáže ho zorganizovat.

Podle mého názoru by se členové Rady neměli nechat oslnit efekty moderních digitálních technologií hradeckého studia a měli by se zaměřit spíše na účetní knihy společností a na bilanci slibů, které provázejí dlouhou podnikatelskou kariéru Martina Kindernaye.

Je to trochu smutný pohled, také z hlediska Martina Kindernaye, který ve své době mohl být příkladem mladého schopného a energického člověka s vizí, jemuž doba nabídla šanci tuto vizi realizovat. Bohužel, podnikatelské prostředí našeho divokého kapitalismu ho zkazilo natolik, že si zvykl ignorovat jednoduchá účetní pravidla kolonek Má dáti/Dal, a naopak se velice rychle naučil pravidlům klientelismu, podle nichž se o vítězství nerozhoduje výkonem na hřišti, ale jednáním v zákulisí za podpory mohutných propagandistických PR kampaní, jejichž tvrzení často balancují na okraji lži.

Možná, že jsou to vůči Kindernayovi trochu silná slova, ale já jsem je schopen doložit argumenty, které mi poskytuje můj archiv. Neboť stačí jenom listovat nejrůznějšími oficiálními dokumenty, rozhovory a prohlášeními a pak je konfrontovat s realitou.

Když například v roce 1996 Martin Kindernay, zaštiťuje se zájmy regionů, si přes poslance vydupal právo využívat vlastní terestrickou frekvenci v Hradci Králové a odmítl se podřídit konceptu regionálního vysílání na sdílených kmitočtech s Premiérou/Primou, tvrdil, že bude schopen svým vysíláním ukrojit z televizního reklamního koláče 100 milionů Kč.

Samozřejmě, že se mu to nepovedlo, což mu vůbec nebránilo v tom, aby o rok později na stálé sněmovní komisi pro sdělovací prostředky suverénně neprohlašoval: "Rada mi předpovídala neúspěch a podívejte: vysíláme a máme obrat 80 milionů Kč." Tiše zamlčel, že ten obrat nebyl dosažen vysíláním, že to byly výkony jeho hradeckého produkčního studia.

Jeho kampaň proti regulačnímu orgánu ve stylu: "já bych mohl, ale oni mi v tom brání", nacházela kladný ohlas u řady poslanců a rychlokvašených komentátorů v médiích, aniž by tito byli schopni kriticky zhodnotit, kdy a jak jim Kindernay věší bulíky na nos.

Tak například v materiálu z 15.3.1998 "TV Galaxie vysílá 500 dnů" se tvrdí, že do ledna 2000 bude mít tento program dosah na 7,4 milióny diváků (nafouknutím perspektivy kabelu na milión přípojek a tvrzením o disponibilitě volných kanálů 64- 66, ani jedno ani druhé nebylo pravda).

Podobná kampaň se vedla i později, když do společnosti RTV Gemma, která vysílání Galaxie zajišťovala, vstoupil zahraniční partner - Hungarian Broadcasting Co. (HBCO), což byla společnost vlastněná partou amerických tunelářů - ta historie by stála za zvláštní příspěvek. V Lidových novinách se v dubnu 1998 psalo "Galaxie chce konkurovat Nově" a 7.12.1998 se zde ocitl článek o tom, jak "majitelům TV NOVA CME roste ve střední Evropě konkurence". Přitom HBCO byla vedle CME trpaslíkem, který měl pouze dvě malé stanice v Maďarsku, Kindernayovu Galaxii v Česku a kabelovku MAC TV Marcela Dekanovského z Košic (dnes v balíku Globus TV, o který se zajímá TV NOVA).

Vůbec ta smlouva s majiteli HBCO byla zvláštní. Kindernay prohlašoval, že mu prý zahraniční partner nasype do společnosti RTV Gemma během jednoho roku jeden milion dolarů. Pochybuji, že se tam ty peníze dostaly. Společnost GTN vstoupila 44 procenty do eseročka RTV Gemma za 176 000 Kč a - pokud smlouva zveřejněná na www.sec.gov nelže - poskytla Kindernayovi 100 000 US dolarů úvěr na šestiprocentní úrok. Je zcela možné, že tohle partnerství bylo jedním z "průšvihů, které jsme za Kindernaye museli likvidovat", jak tvrdí nynější majitelé a investoři společnosti TV3 a.s., kteří nedávno oznámili, že za Kindernaye zaplatili dluhy 40 milionů Kč a 80 tisíc US dolarů v hotovosti.

HBCO v roce 1999 zkrachovala. Ještě dříve než jí na podzim Antenna Hungaria vypnula v Maďarsku vysílače pro neplacení dluhů, stačili majitelé HBCO prodat podíl v RTV Gemma Peteru Gerwemu, jednomu ze současných investorů. To už měl Kindernay v kapse rozšíření své hradecké licence o 11.kanál v Praze.

Abych ovšem nenasazoval jen na Kindernaye. Jan Obrman, který spolu s Peterem Gerwem začal organizovat další vysílání Galaxie, jež se od 25.května 2000 přeměňuje v program TV3, byl ve vztahu k investorům podobná slibotechna. Ale o tom jsem už několikrát psal. Vraťme se však do současnosti.

Členové RRTV by měli podle starého (103/92), ale i nového (231/01) zákona "dbát na rozvoj plurality vysílání". V praxi to znamená, že radní by měli dělat vše pro to, aby licence k vysílání dostávali ti, kteří jsou nejen schopni vysílat, ale kteří jsou schopni také toto vysílání finančně udržet nad vodou, protože k tomu mají prostředky nebo dobře zajištěného strategického partnera.

Z tohoto hlediska prodloužení licence Martinu Kindernayovi o plných sedm let letos v červnu bylo a je velice problematické. Přece se muselo vědět, že Kindernay na vysílání peníze nemá. Nicméně místopředseda RRTV Petr Štěpánek tehdy Josefu Kopeckému z Hospodářských novin (14.6.) sdělil: "Není to klasické prodloužení licence. Jedná se o to, že byla původně udělena na kratší dobu, než zákon umožňuje, a my jsme jen vyhověli žadateli, aby měl také možnost vysílat celkem dvanáct let." Ani slovo o tom, že zmíněný žadatel v podstatě zbankrotoval a z bankrotu ho vytáhli investoři, kteří tu licenci de facto od něj smluvně odkoupili.

Kdyby radní byli skutečně odpovědnými regulátory, tak tu licenci na terestrické kmitočty v Hradci a Praze nechají doběhnout do původně stanovené lhůty, tj. do září letošního roku, a pak si položí otázku: jaký je veřejný zájem? A pak budou dále uvažovat: Aby nám TV3 vydržela, případně se dále rozvíjela, bylo by dobré sjednotit její provozování přes satelit a kabel (provozuje TV3 a.s.) a přes terestrické vysílače (provozuje Martin Kindernay - agentura RTV), tak, aby toto vysílání mělo do budoucna perspektivu.

Nestalo se, a dnes jsou tyto dvě složky vysílání TV3 v konfliktu, který může vést k tomu, že TV3 brzy zmizí z nabídky našeho televizního menu, protože investoři ztratí zájem a TV3 si na sebe zatím nevydělá.

Pokud se tak stane, ta odpovědnost bude ležet na regulátorovi. V tomto konkrétním případě zcela určitě zklamal a jeho jednání znovu vzbuzuje pochybnosti, zda se tak stalo náhodou nebo zda těch náhod není příliš mnoho, než aby bylo možné odmítnout spekulace o rozhodování ovlivňovaném nejrůznějšími politickými nebo ekonomickými zájmy.

Právě nadstandardní podpora Rady Kindernayovi při automatickém prodloužení licence letos v červnu a při jeho snaze vyvázat se ze závazků svých partnerů, vyvolává otazníky.

Že by trio Štěpánek/Žantovský/Musil za podpory dalších smluvně opozičních radních kormidlovali Kindernayovy kmitočty směrem k přístavu MEF a GES holdingů? Tím nechci upadat do klišé četných našich komentátorů, kteří za vším vidí dlouhé prsty a spiknutí Vladimíra Železného. Oni si totiž neuvědomují, že Železný je dnes už jenom figurkou ve hře jiných ekonomických a politických zájmů, a že je možná jen otázkou času, kdy jako soudy pronásledovaný a odsuzovaný nepříjemný partner bude hozen přes palubu.

Já vím - na jedné straně logika našeho televizního trhu praví, že Kindernay by byl pro majitele Novy a Primy přítěží, a to i v případě, kdyby do partnerství přišel bez dluhů a bez soudů za nezaplacení smluvní pokuty z bývalých závazků. Ale na druhé straně - nebyl to právě Železný, který za přispění Kavana nabízel investorům z Prudential, že TV3 podrží, že jim jejich investice v Česku zachrání, když mu píchnou ve sporu s Lauderem? A není to Česká produkční invest, která se rozhlíží kolem sebe (například na Slovensku - Global TV), a snaží se své portfolio alespoň vzhledově vylepšit natolik, aby více lákalo strategické investory nebo bylo lépe prodejné?

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd